alelieveld Als leiders eerst doen wat nodig is om beter samen te werken en gemeenschapsgeld beter te besteden, dan kunnen we daarna altijd nog het stelsel aanpassen en beter dienstbaar laten zijn aan ‘kwetsbare kinderen beter beschermen’. Dit stelt Arno Lelieveld in zijn artikel over wat nodig is om kwetsbare kinderen beter te beschermen. Nieuwsgierig?

Klik hier voor het volledige artikel

actieprogramma In april schreef het stimuleringsfonds creatieve Industrie de Open Oproep Nieuwe woonconcepten dak- en thuisloze jongeren uit. Vijf ontwerpteams werden geselecteerd. Bij de start van de eerste fase van uitvoering zijn deze teams door het stimuleringsfonds gekoppeld aan de 14 pilotgemeenten die deelnemen aan het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. De open oproep maakt deel uit van het Actieprogramma en heeft als doel ontwerpers en pilotgemeenten samen tot meer structurele ontwerpoplossingen te laten komen. 

Een van de teams bestaat uit een drietal ontwerpbureaus dat het concept van de tuin wil inzetten voor het creëren van nieuwe sociale verbindingen. In dit project staat de tuin als sociaal aspect van wonen centraal. De ontwerpers en architecten van Site Practice, Makkink & Bey en Le Far West onderzoeken het concept van een gemeenschappelijke 'woontuin' die dakloze jongeren ondersteunt bij het vinden van woonruimte. Een plek voor de jongeren om zich thuis te voelen en tot rust te komen. Door de tuin als integraal onderdeel van het sociale weefsel van de buurt te ontwikkelen, kunnen jongeren hun sociale netwerk en vangnet uitbreiden. Daarnaast kunnen zij samen met hulpinstanties en gemeente een rol spelen in het beheer van de tuin en daarmee hun vaardigheden ontwikkelen. Zo wordt bijgedragen aan noodzakelijke vergroening en vinden dak- en thuisloze jongeren de ruimte om met de natuur ook hun toekomstperspectief te laten groeien. Het ontwerpteam stelt voor samen met jongeren en instanties aan de slag te gaan in een testtuin. Onderzocht wordt tevens hoe de uitkomsten van dit participatieve ontwerponderzoek kunnen worden ingezet voor een opschaling van het project naar een netwerk van woontuinen door de hele stad en in andere steden.

Voor dit specifieke idee is het stimuleringsfonds op zoek naar organisaties in de zorg voor jeugd die geïnteresseerd zouden kunnen zijn om een ‘groene activiteiten’ aan te bieden voor dakloze jongeren in Nederlof. Ben of kent u een organisatie die hier een rol in zou kunnen spelen?

Laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

csm Karen ceb380ac83 In deze rubriek stellen (nieuwe) leden zich aan u voor. Vandaag is het woord aan Karen Strengen, bestuurder van Dak kindcentra, een kinderopvangorganisaite met zo’n zestig locaties in de Regio Haaglanden.


Verstevigen van het gewone leven van kinderen die het moeilijk hebben….

Om die reden ben ik lid van de Associatie voor Jeugd. Mijn naam is Karen Strengers, ik ben bestuurder bij Dak kindercentra, een kinderopvangorganisatie met zo’n zestig locaties in de Regio Haaglanden. De ontwikkeling en het welbevinden van het kind hebben mij altijd getrokken, al zou je dan niet verwachten bij mijn wiskundige en procesgerichte achtergrond. In 2009 accepteerde ik de rol van bestuurder bij een kinderopvangorganisatie actief in Amsterdam en omstreken, met toen een nogal romantisch beeld van de bijdrage die kinderopvang daaraan kon leveren. Pas toen de economische crisis in 2011 op een hoogtepunt was, merkte de sector dat, mede door de eigen inspanningen daarin, het tij begon te keren en het imago van kinderopvang als een veredelde ballenbak en arbeidsparticipatietool begon te veranderen. Opvoeding, ontwikkeling en (zorg-) ondersteuning van gezinnen én de proactieve en interactieve rol van pedagogisch professionals bij de brede ontwikkeling van het kind: dat is het fundament van de kinderopvang.

Het zal u niet verbazen dat ik vrij snel na mijn indiensttreding in 2009 actief lobby voerde voor de emancipatie en imagoverbetering van de sector, in het belang van optimale ontwikkeling van alle kinderen! Mijn bijdrage aan de sectorontwikkeling beperkte zich niet tot de landelijke lobby, maar ik vertaalde die ook naar de praktijk. Zo hecht ik zeer aan intensivering van de samenwerking met primair onderwijs en initieerde ik concrete samenwerkingsrelaties met welzijn- en jeugdzorgpartners. Kinderen zijn een groot deel van hun leven actief in de wijk en daar gaan onze kinderen ook het liefst naar school. In mijn visie is het dus noodzakelijk dat kinderopvang, welzijn en zo nodig jeugdzorg / jeugdhulp daar, in die wijk, zoveel mogelijk hun bijdrage moeten leveren. Daar waar kinderen zich vertrouwd voelen. Zoals in de visie van Dak kindercentra staat geschreven: Dak…. Wij zijn daar waar kinderen zijn. Dak kindercentra werkt om die reden op een groot aantal locaties intensief samen met partners. We werken op meer dan vijftien integrale kindcentra samen met scholen van de drie regionale scholenkoepels, bieden door inzet van jeugdzorg, op drie locaties ambulante zorg aan peuters, verhuren op vier locaties aan partners die complexe zorgen bieden om zo enkele momenten van de week gezamenlijke activiteiten te houden waar iedereen van leert en wel bij vaart.

In 2017 heb ik mij aangesloten bij Associatie voor Jeugd en ben ik onder meer actief in het Regio overleg voor de coördinatie van het betreffende jaarevenement. En natuurlijk verheug ik mij altijd zeer op deze tweedaagse bijeenkomsten waar ik heel veel leer van collega bestuurders…… Ik hoop dat kinderopvang, jeugdhulp, –zorg en onderwijs elkaar binnen de Associatie steeds beter leren kennen waardoor we samen het beste aanbod aan kinderen kunnen doen!

HET NAJAARSCONGRES OP 19 EN 20 NOVEMBER GAAT ONLINE!

Vanwege de coronamaatregelen hebben wij helaas moeten besluiten om het najaarscongres congres van 19 en 20 november om te zetten naar een online event. Op dit moment zijn we bezig om het programma, dat gaat over persoonlijk leiderschap en opgave gericht werken om te vormen naar een online congres. 

De ontwikkelingen en nieuwe maatregelen rondom het coronavirus binnen de langdurige zorg volgen elkaar razendsnel op. Vilans heeft ter inspiratie kennis verzameld over de mogelijkheden van technologie in de langdurige zorg. Daarbij is een koppeling gemaakt van de verschillende behoeftes die zij in het veld hebben opgehaald.

Klik hier voor een link naar het overzicht. Het overzicht bevat zeker ook voor andere domeinen mogelijkheden die benut kunnen worden.

D VP1 e associatie voor Jeugd zet in op samen leren, ontwikkelen en innoveren. Om een beeld te krijgen van de thema's en vraagstukken waar we de komende periode mee aan de slag zouden willen, hebben we besloten om samen met jullie te brainstormen over de belangrijkste inzichten die de coronacrisis jouw hebben opgeleverd. Klik op deze link voor een eerste indruk van de thema’s en vraagstukken die door enkele van onze leden zijn genoemd.

Heb jij inzichten die je graag met je collega's wilt delen? Welke inzichten/lessen zou je na de coronacrisis willen vasthouden? Welke thema's wil jij met jouw collega's bespreken? Laat het weten via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het overzicht wordt eens per twee weken ge-update en gedeeld. Hierbij worden jullie geattendeerd op activiteiten (al dan niet georganiseerd door de associatie voor jeugd) die passen bij de inzichten en vraagstukken die door jullie worden geagendeerd.

01 robot los In lijn met de maatregelen tegen het coronavirus die op 12 maart door de Rijksoverheid zijn aangekondigd, is door het bestuur van de Stichting Innovatie Jeugdzorg en de stuurgroep Samen Toekomst Maken besloten om het event Samen Toekomst Maken van 16 april 2020 te verplaatsen naar 27 oktober 2020.

Hoewel wij het ontzettend jammer vinden, zien wij geen andere mogelijkheid. We zetten nu alles op alles om binnen nu en twee weken het (nieuwe) programma rond te hebben. De bereidwilligheid en het begrip van betrokkenen is gelukkig goot dus we hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Voor nu willen we nogmaals zeggen dat we het ontzettend jammer vinden, maar weet dat we alles op alles zetten om er op 27 oktober 2020 een groot succes van te maken. We komen over uiterlijk twee weken bij jullie terug met een update.


Hartelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Innovatie Jeugdzorg, Associatie voor Jeugd en de stuurgroep van Samen Toekomst Maken,
Mariënne Verhoef
Gerrit Jan Hoogeland
Hans Butselaar
Edward John Paulina

 • Open Oproep Nieuwe Woonconcepten dak- en thuisloze jongeren +

  actieprogramma In april schreef het stimuleringsfonds creatieve Industrie de Open Oproep Nieuwe woonconcepten dak- en thuisloze jongeren uit. Vijf ontwerpteams werden

  Lees verder...
 • Het woord is aan… Karen Strengen +

  csm Karen ceb380ac83 In deze rubriek stellen (nieuwe) leden zich aan u voor. Vandaag is het woord aan Karen Strengen, bestuurder van Dak

  Lees verder...
 • Najaarscongres 2020 GAAT ONLINE! +

  HET NAJAARSCONGRES OP 19 EN 20 NOVEMBER GAAT ONLINE!

  Vanwege de coronamaatregelen hebben wij helaas moeten besluiten om het najaarscongres

  Lees verder...
 • Inspiratie: Technologie in de langdurige zorg +

  De ontwikkelingen en nieuwe maatregelen rondom het coronavirus binnen de langdurige zorg volgen elkaar razendsnel op. Vilans heeft ter inspiratie

  Lees verder...
 • 1