Onze activiteiten

Inspiratietafels

Inspiratietafels zijn bijeenkomsten die bedoeld zijn voor leden en hun netwerk. Tijdens een inspiratietafel staat een thema centraal. Naast de inspiratie die we ophalen, verkennen we met met elkaar hoe dit thema van betekenis kan zijn voor onze praktijk.

Leernetwerken

Onze (leer)netwerken zijn gericht op het samen leren en ontwikkelen rondom een specifiek thema. De netwerken worden op initiatief van onze leden opgericht. Vaak gebeurt dit als vervolg op een inspiratietafel waarbij een groep leden aangeeft meer te willen doen met de inspiratie.

Bijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseren wij voor leden en bestuurders die een lidmaatschap overwegen een congres. Tijdens deze congressen staan ontmoeten, inspiratie en samen leren centraal. Het thema van de congressen wordt door de leden bepaald.

Ik wil me aansluiten bij Associatie voor Jeugd