Naar een inclusieve samenleving

1 op de 6 kinderen groeit op met het idee psychisch ziek of afwijkend te zijn. Nog niet zo lang geleden was dat er nog maar 1 op de 27. Wat mankeert onze samenleving? Wat mankeert er aan hoe wij denken over en zorgen voor de ontwikkeling kinderen? Welke patronen in ons denken en handelen dragen bij aan deze ontwikkeling?

Dit zijn de vragen die centraal staan in het leernetwerk ‘inclusieve samenleving’. Aanleiding voor dit leernetwerk waren de Mullock Houwer lezing van Bert Wienen in 2021 en de inspiratietafel die de Associatie voor Jeugd naar aanleiding daarvan organiseerde. Doel van de gesprekken van dit leernetwerk is om met elkaar te komen tot het echt begrijpen wat maakt dat zoveel kinderen ondersteuning of zorg nodig hebben en met elkaar grip te krijgen op wat ons nu werkelijk te doen staat om het tij te keren. Dit vanuit de wens om niet alleen te praten over een inclusieve samenleving met een sterke pedagogische basis maar ook daadwerkelijk te gaan bouwen aan deze samenleving. Dit netwerk wordt ondersteund door Rutger Hageraats, bestuurder van het Nederlands Jeugd Instituut en Bert Wienen, o.a. initiatiefnemer van het Instituut voor Inclusief onderwijs en aanjager van het onderwijsgesprek over inclusief onderwijs.

Meer weten of deelnemen?

Laat het ons weten!

Ik wil me aansluiten bij Associatie voor Jeugd