Goed nieuws!

Nieuwsbrief

7 juni 2024

Drie gemêleerde groepen (directeur-)bestuurders starten in juni met een reeks van zes intervisiegesprekken. Samen gaan ze de uitdaging aan om te onderzoeken:

Hoe voeg ik daadwerkelijk waarde toe aan maatschappelijke vraagstukken?

Deze intervisie is gestart naar aanleiding van de publicatie ‘Samen bereiken wat niemand alleen lukt’, van het NJi. De resultaten delen we in april 2025.

Focuspunten:

  • Doorbreken van belemmerende patronen
  • Wat is er nodig om deze patronen te doorbreken?
  • Wat kun jij doen als persoon en organisatie.

Agenda voor de komende periode

Er staan een hoop boeiende en inspirerende activiteiten op de planning. Houd je agenda dus gereed en noteer alvast deze data:

1 Juli 
Netwerkdiner Toekomst AvJ
Tijd: Vanaf 17:30 uur
Locatie: De Utrechter, Vredenburg 40, Utrecht

Onder het genot van een hapje en een drankje gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van de Associatie. Heb jij ons al laten weten of je erbij bent?

Meld je aan via deze link

1 Oktober
Inspiratie- en Netwerkbijeenkomst
Tijd: ochtend
Locatie: Midden van het land

Samen met de Associatie Wijkteams en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein organiseren we een bijeenkomst over de paradigmaswitch: ‘van zorgvraag voorop naar onderwijs-of maatschappelijk succes voorop’. Het programma wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Heb je interesse om erbij te zijn? Laat het ons vast weten via deze link.

25 Oktober
Bezoek Dutch Design Week
Thema: De Gelijkwaardige Samenleving

Tijdens de tour verkennen we ontwerpen en projecten die laten zien hoe we systemen en interacties kunnen (her)ontwerpen die iedereen op waarde schatten. Veiligheid, inclusiviteit en verbinding staan hierin centraal. Na de tour lunchen we gezamenlijk.

Deelname is gratis voor leden, niet-leden betalen €175. Maximaal 15 deelnemers per tour. Schrijf je snel in via deze link. Alleen bij voldoende aanmeldingen kunnen wij een tweede tour organiseren.

26 November
Toekomst AvJ
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Midden van het land

We hebben samen met het bestuur besloten om dit moment te benutten om een vervolg te geven aan het gesprek dat we op 1 juli zijn gestart tijdens het netwerkdiner. We willen dan in ieder geval stilstaan bij de vraag wat we met onze vereniging willen bereiken wat je anders niet zou bereiken. En wat dit betekent voor hoe we ons dan te organiseren hebben.

Denk jij mee? Laat het ons weten via deze link.

Nieuwe leden

Suzanne Kok
Als directeur en adjunct bestuurder bij het samenwerkingsverband SterkVO zet Suzanne zich
dagelijks in voor het vergroten van de onderwijs en ontwikkelkansen van ‘onze’ jongeren. Dit doet zij op het snijvlak van onderwijs en zorg en het snijvlak van uitvoering, beleid en bestuur. Via de Associatie voor Jeugd hoopt Suzanne via reflecteren, inspireren en even stilstaan in de waan van de dag gezamenlijk tot aanscherping in onze opdracht, de uitvoering daarvan en in haar eigen ontwikkeling te komen.

Raymond Clement
Maakt als bestuurder van MIK & PIW Groep sinds september 2019 onderdeel uit van de dynamische en
uitdagende beleidsterreinen van kinderopvang en sociaal werk. Zijn organisatie kent een prachtig en
breed pallet: van sociaal maatschappelijk werk, jeugdwerk, schoolmaatschappelijk werk tot kinderopvang, sport en cultuureducatie, van Centrum Jeugd & Gezin tot informele zorg.

Raymond is vrij nieuw in deze branche, maar maakt graag gebruik van zijn achtergrond in de zorg (revalidatie/geriatrie) en de ervaringen als faculteitsdirecteur in het HBO. Dagelijks leert hij in zijn
rol als BMK-bestuurslid en deelnemer aan veel platforms en netwerken. Het lidmaatschap van de
Associatie voor Jeugd ziet hij als heel waardevol. Daarmee hoopt hij mee te kunnen

Ik wil me aansluiten bij Associatie voor Jeugd