Groeien in Leiderschap

Socratische gesprekken

De complexiteit van de opgaven waarvoor we in het jeugddomein staan vraagt om visie, professionaliteit en het nemen van verantwoordelijkheid. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn hierin medeverantwoordelijk.

In de praktijk blijkt het een kunst om met elkaar, als opdrachtgevers en opdrachtnemers, het maatschappelijke langetermijnbelang boven het financiële kortetermijnbelang te plaatsen. Als het gaat om de inhoudelijke missie en visie, zijn we het met elkaar eens en vinden we elkaar, op een visie die beiden inspireert en vertrouwen geeft. Dat is een goede basis om de zorg voor jeugd gezamenlijk beter te maken. Als het gaat om de vertaling hiervan naar de praktijk ontstaat er al gauw frustratie. We zien regelmatig dat gemeenten sterk inzetten op financiële en contractuele sturing om inhoudelijke doelen te bereiken en het beroep op jeugdzorg in aantallen cliënten en duur van zorgtrajecten beheersbaar te houden. Er heerst bij gemeenten een gevoel van onmacht, over het tempo van transformatie, de omvang van het beroep dat op jeugdzorg wordt gedaan, en over de alsmaar oplopende kosten. Het algemene beeld is dat de kosten en baten niet in balans zijn. Andersom ervaren veel opdrachtnemers een gebrek aan partnerschap en medeverantwoordelijkheid.

De financiële en contractuele sturing die we nu vaak in de praktijk bij gemeenten zien blijkt in de praktijk lastig. Het kan zorgen voor wantrouwen. Daarnaast hebben we last van niet realistische verwachtingen, aangezien de output voor de doelgroep in het jeugddomein moeilijk te definiëren valt en het resultaat afhankelijk is van de inzet van meerdere partijen. Ook is ongelijkwaardigheid een intrinsieke eigenschap van contractuele sturing, terwijl je voor het realiseren van de opgaven vanuit een zekere gelijkwaardigheid dient te opereren. Wat houdt deze gelijkwaardigheid in? Hoe komen we tot partnerschap? Wat hebben partijen met elkaar nodig om gezamenlijke verantwoordelijkheid goed op te kunnen pakken/dragen? Tijdens de socratische gesprekken gaan, die we samen met het Netwerk Directeuren Sociaal Domein organiseren, gaan we hierover in gesprek. Met als doel elkaars perspectief beter te leren kennen én de twee werelden wat dichter bij elkaar te laten komen.

De socratische gesprekken vinden plaats in de vorm van een reeks van 3 gesprekken. Een nieuwe reeks wordt gestart bij voldoende interesse.

Meer weten of deelnemen?

Laat het ons weten!

Ik wil me aansluiten bij Associatie voor Jeugd