In de Volkskrant van 17/11 stond een artikel onder de titel 'Hervorming jeugdzorg is wel degelijk nodig'. Daarin staat: "Bij alle zorgen over de aanstaande

...

Er bestaat een mooie parallel tussen de eigen kracht benadering in de jeugdzorg en de ontwikkeling van zelfsturende wijkteams. In beide aanpakken zijn de direct

...

jibHet najaarscongres in Eindhoven is de start geweest voor een aantal leden om in gesprek te gaan over het ontwikkelen van meer gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor

...