Leernetwerk: Samen leren met impact

Samen leren met impact In de praktijk blijkt samen werken aan opgaven waar de jeugd- en onderwijssector voor staat niet eenvoudig. De inspectie signaleert al jaren dat het veld onvoldoende gebruik maakt van hun aanbevelingen aan de hand van casusonderzoek. Organisaties als Learning Together constateren dat het lastig is om de vertaalslag te maken van leren […]

Leernetwerk: Groeien in Leiderschap

Groeien in Leiderschap Socratische gesprekken De complexiteit van de opgaven waarvoor we in het jeugddomein staan vraagt om visie, professionaliteit en het nemen van verantwoordelijkheid. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn hierin medeverantwoordelijk. In de praktijk blijkt het een kunst om met elkaar, als opdrachtgevers en opdrachtnemers, het maatschappelijke langetermijnbelang boven het financiële kortetermijnbelang te plaatsen. Als […]

Leernetwerk: Mentale vooruitgang van gezinnen

Mentale vooruitgang van gezinnen Jonge mensen laten floreren en zo een betere samenleving realiseren. Dit is het doel van de Denktank Mentale Vooruitgang van Jeugd en Gezin. Gezinnen zijn nog belangrijker dan de meeste mensen zich realiseren. De opvoeding van de jeugd bepaalt immers de toekomstige mentale kracht van onze samenleving. Willen we daadwerkelijk mentale […]

Leernetwerk: Naar een inclusieve samenleving

Naar een inclusieve samenleving 1 op de 6 kinderen groeit op met het idee psychisch ziek of afwijkend te zijn. Nog niet zo lang geleden was dat er nog maar 1 op de 27. Wat mankeert onze samenleving? Wat mankeert er aan hoe wij denken over en zorgen voor de ontwikkeling kinderen? Welke patronen in […]

Ik wil me aansluiten bij Associatie voor Jeugd