Wat mankeert onze samenleving?

Uitnodiging bijeenkomst 6 oktober

1 op de 6 kinderen groeit op met het idee psychisch ziek of afwijkend te zijn. Nog niet zo lang geleden was dat nog maar 1 op de 27. Wat mankeert onze samenleving? Wat mankeert er aan hoe wij denken over en zorgen voor de ontwikkeling van kinderen? Welke patronen in ons denken en handelen dragen bij aan deze ontwikkeling?

Op vrijdag 6 oktober gaan we onder leiding van Rutger Hageraats, bestuurder van het Nederlands Jeugd Instituut en Bert Wienen, o.a. initiatiefnemer van het Instituut voor Inclusief onderwijs en aanjager van het onderwijsgesprek over inclusief onderwijs, met elkaar in gesprek.

Aanleiding voor dit gesprek is de Mulllock Houwer lezing van Bert Wienen in 2021, de inspiratietafel en de vervolggesprekken die de Associatie voor Jeugd als vervolg daarop hebben georganiseerd met onze leden.

Doel van dit gesprek is om met elkaar te komen tot het echt begrijpen wat maakt dat zoveel kinderen ondersteuning of zorg nodig hebben en met elkaar grip te krijgen op wat ons nu werkelijk te doen staat om het tij te keren. Dit vanuit de wens om niet alleen te praten over een inclusieve samenleving met een sterke pedagogische basis maar ook daadwerkelijk te gaan bouwen aan deze samenleving.

In de voorbereiding op dit gesprek is in klein verband met elkaar nagedacht over de vraag wat het zo lastig maakt om van denken over deze vraagstukken te komen tot het daadwerkelijk oplossen hiervan. We hebben met elkaar een aantal hypothesen en patronen geformuleerd die naar ons idee van invloed zijn op ons denken en handelen. En we hebben met elkaar een vingeroefening gedaan wat er zou gebeuren als je hier andere hypothese tegenover zet. Dit vanuit de overtuiging dat andere hypothesen tot andere uitkomsten zouden kunnen leiden.

Een aantal voorbeelden die tijdens onze voorbereiding langskwamen:

Herkenbaar? Op 6 oktober willen we over deze en andere hypothesen met jullie in gesprek. Enerzijds om deze hypothesen te toetsen en verder te doorgronden. Anderzijds om te horen welke hypothesen of patronen jullie tegenkomen, tot welk gedrag deze leiden en waar je dan zelf concreet tegenaan loopt. Dit als opmaat om vanuit daadwerkelijk begrijpen waar we staan met elkaar te onderzoeken wat ons te doen staat.

Wil jij dit ook? Wees er dan op 6 oktober bij.


Ja, ik meld mij aan voor 6 oktober

Ter voorbereiding op de bijeenkomst is het zinvol om bijgaande documentatie te lezen:

Nieuw kinderrecht: het recht om te falen, Hedendaagse kinderarbeid in Nederland – en hoe we die afschaffen

Andere kijk op groeiend jeugdzorggebruik, voor een hoopvolle wereld om in op te groeien

Ik wil me aansluiten bij Associatie voor Jeugd