Wie zijn wij?

We leven in een tijd waarin we met elkaar op zoek zijn naar nieuwe antwoorden op het gebied van onderwijs, zorg, kinderopvang en ondersteuning aan kinderen en hun gezinnen.

We bouwen, in lijn met de kennis, inzichten en het bewustzijn dat we nu hebben, aan een samenleving met een stevige basis.

En we beseffen dat wijzelf die verandering moeten zijn die we zo graag willen zien in de wereld, in ons onderwijs, in hoe wij kinderen opvangen, in onze zorg en in onze ondersteuning.

“Doe alles wat je doet met hart en ziel”

De associatie voor Jeugd is een vereniging van bestuurders en leiders met een eindverantwoordelijke rol, die werken op plekken waar kinderen groot, jongeren volwassen worden en gezinnen stabiliteit vinden.

Voor de groei en ontwikkeling van de jeugd is altijd meer nodig dan de prestatie van een enkele organisatie. Wat ons verbindt is dat wij bijdragen aan een sterke pedagogische basis waarin alle kinderen kansrijk kunnen opgroeien tot volwassenen die naar vermogen mee kunnen doen in onze maatschappij.

Verandering van de zorg en het onderwijs, van je omgeving, vraagt allereerst om persoonlijke verandering. Het bekende loslaten en in het ‘onderzoeken’ stappen, keuzes maken vanuit je hart, je pad gaan lopen, voorleven, zelf tot volle bloei komen.

Ons doel

Ons doel is om te leren hoe wij bijdragen aan een sterke pedagogische basis. Vanuit persoonlijk leiderschap en gezamenlijke betrokkenheid reflecteren, steunen, inspireren en bevragen we elkaar.

Onze activiteiten

De associatie voor Jeugd bestaat uit een groep van zo’n 50 bestuurders, die in wisselende samenstelling samenkomen. De kracht van de vereniging zit in haar leden. Zij agenderen de onderwerpen die aan de orde komen. De leden worden ondersteund door een programmateam.

Tijdens onze bijeenkomsten vormen inspiratie, zelfreflectie en nieuwe inzichten delen het startpunt:

Wat is jouw persoonlijke missie, wat vraagt dit van jou?
Hoe houd je je staande en hoe beweeg je mee?

Inspiratie tafels

Inspiratietafels zijn bijeenkomsten die bedoeld zijn voor leden en hun netwerk. Tijdens een inspiratietafel staat een thema centraal. Naast de inspiratie die we ophalen, verkennen we met met elkaar hoe dit thema van betekenis kan zijn voor onze praktijk.

Leernetwerken

Onze (leer)netwerken zijn gericht op het samen leren en ontwikkelen rondom een specifiek thema. De netwerken worden op initiatief van onze leden opgericht. Vaak gebeurt dit als vervolg op een inspiratietafel waarbij een groep leden aangeeft meer te willen doen met de inspiratie.

Bijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseren wij voor leden en bestuurders die een lidmaatschap overwegen een congres. Tijdens deze congressen staan ontmoeten, inspiratie en samen leren centraal. Het thema van de congressen wordt door de leden bepaald.

Nieuws

Terugblik inspiratiebijeenkomst

Op 21 maart gaf Vincent Luyendijk ons tijdens de inspiratiebijeenkomst een integrale kijk op een
gezonde leefomgeving. We moeten de inrichting van de buitenruimte in onze steden en dorpen niet als vaststaand feit zien. Er valt wat te kiezen. We moeten kijken hoe we deze ruimte zo goed mogelijk kunnen inrichten, zodat mensen er met plezier bewegen, spelen, ontmoeten en recreëren.

Lees verder »

Aankomende evenementen

“Doe alles wat je doet met hart en ziel”

We leven in een tijd waarin we met elkaar op zoek zijn naar nieuwe antwoorden op het gebied van onderwijs, zorg en ondersteuning aan kinderen en hun gezinnen.

We bouwen, in lijn met de kennis, inzichten en het bewustzijn dat we nu hebben, aan een samenleving met een stevige basis.

En we beseffen dat wijzelf die verandering moeten zijn die we zo graag willen zien in de wereld, in ons onderwijs, in onze zorg en in onze ondersteuning.

Wie zijn wij?

De associatie voor Jeugd is een vereniging van bestuurders en leiders met een eindverantwoordelijke rol, die werken op plekken waar kinderen groot, jongeren volwassen worden en gezinnen stabiliteit vinden.

Voor de groei en ontwikkeling van de jeugd is altijd meer nodig dan de prestatie van een enkele organisatie. Wat ons verbindt is dat wij bijdragen aan een sterke pedagogische basis waarin alle kinderen kansrijk kunnen opgroeien tot volwassenen die naar vermogen mee kunnen doen in onze maatschappij.

Verandering van de zorg en het onderwijs, van je omgeving, vraagt allereerst om persoonlijke verandering. Het bekende loslaten en in het ‘onderzoeken’ stappen, keuzes maken vanuit je hart, je pad gaan lopen, voorleven, zelf tot volle bloei komen.

Ons doel

Ons doel is om te leren hoe wij bijdragen aan een sterke pedagogische basis. Vanuit persoonlijk leiderschap en gezamenlijke betrokkenheid reflecteren, steunen, inspireren en bevragen we elkaar.

Onze activiteiten

De associatie voor Jeugd wordt gevormd door meer dan 50 bestuurders, die in wisselende samenstelling samenkomen. De kracht van de vereniging zit in haar leden. Zij agenderen de onderwerpen die aan de orde komen. De leden worden ondersteund door een programmateam.

Tijdens onze bijeenkomsten vormen inspiratie, zelfreflectie en nieuwe inzichten delen het startpunt:
Wat is jouw persoonlijke missie, wat vraagt dit van jou?
Hoe houd je je staande en hoe beweeg je mee?

Nieuws

Terugblik inspiratiebijeenkomst

Op 21 maart gaf Vincent Luyendijk ons tijdens de inspiratiebijeenkomst een integrale kijk op een
gezonde leefomgeving. We moeten de inrichting van de buitenruimte in onze steden en dorpen niet als vaststaand feit zien. Er valt wat te kiezen. We moeten kijken hoe we deze ruimte zo goed mogelijk kunnen inrichten, zodat mensen er met plezier bewegen, spelen, ontmoeten en recreëren.

Lees verder »

Aankomende evenementen

Ik wil me aansluiten bij Associatie voor Jeugd