20190129 logo verdiwel

Op initiatief van de Associatie voor Jeugd en Verdiwel is een groep bestuurders uit de kinderopvang, het onderwijs, welzijn, lokale (wijk)teams en specialistische jeugdhulp met elkaar aan het nadenken over hoe we kunnen voorkomen dat alledaagse uitdagingen in het opgroeien en opvoeden van kinderen escaleren tot ernstige problemen. We willen hiertoe inzetten op het versterken van het dagelijks leven en zoeken naar manieren waarop wij bij kunnen dragen aan een veelzijdige opgroei- en opvoedomgeving waarin opvoeders zich gesteund weten in het nemen van verantwoordelijkheid en het aanpakken van de uitdagingen die zij tegenkomen. 

Op dit moment is de denktank op basis van een concept position paper aan het nadenken hoe zij de dialoog in dit kader kunnen verbreden. 

Meedoen en meedenken? Laat het ons weten via deze link.
De eerstvolgende bijeenkomst van de denktank is gepland op 19 april van 10:00 – 11:00 uur.