reframing_header.png“Met een goed gekozen term kun je de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook maken.”

Over de zorg voor jeugd bestaan tal van frames. Want of we nu willen of niet, we worden geframed- en frames kunnen van grote invloed zijn op de beeldvorming over een onze sector. Frames kunnen ons helpen, maar we merken ook dat we nu te vaak last hebben van de veelal negatieve frames over de zorg voor jeugd en het feit dat het ons niet goed lukt om deze frames te re-framen. Dus het is zaak framing te herkennen en, indien nodig en daar waar wij dit willen, te zoeken naar een effectieve manier van re-framen.

Vanwege de perikelen van Corona waren er veel mensen niet aanwezig, daarom is de sessie opgenomen op video. 

De video en podcast met inhoud zijn © 2022 -  Vereniging Associatie voor Jeugd, de video is beperkt beschikbaar.Verslag donderdagochtend 27 januari 2022 - Vergadercentrum Joseph Haydnlaan - Utrecht.

soundcloudLink naar de podcast 

vimeoLink naar de vimeo video

youtube square logo

 Link video nr. 1 "Newt Gingrich" tijdens presidentieel debat.

youtube square logo

 Link video nr. 2 Theresa May in het lagerhuis tegen Corbyn KIJK VANAF 7 minuut 10. 

youtube square logo

 Link video nr. 3 Fox interview met directeur van een school / dagopvang.


De workshop bestond uit twee delen. Allereerst legde Hans de Bruijn het basisidee van framing uit. Aan de hand van een aantal video’s gingen we op zoek naar patronen in het spel van framing en re-framing. In het tweede deel van de bijeenkomst gingen we aan de slag met frames waarvan je zelf last hebben: wat zijn die frames - en wat zijn effectieve manieren om die te re-framen? We werkten in dit deel met Hans de Bruijn en met Jet Pagnier, professioneel acteur en framing-trainer.

Hans de Bruijn 1800x1198

Hans de Bruijn is hoogleraar bestuurskunde aan de TU Delft. Als kenner van het politieke debat weet hij hoe taal vaak een werkelijkheid construeert. Hij publiceerde meerdere boeken over framing, schreef over de toespraken van Barack Obama en de debattechniek van Geert Wilders en heeft in Trouw een wekelijkse column over framing.


WAT IS FRAMING? EEN VOORBEELD:

Al jarenlang hebben we het in Nederland over de ‘boze burger’. Burgers zijn boos op de politiek, die is losgezongen van het gewone leven. Die ‘boze burger’ leidt vaak tot een opgefokte politieke cultuur: veel politici hebben er baat bij om die boosheid stevig op te poken.

Tegelijk, die boosheid heeft ook iets onsympathieks. Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld, heeft de gelukkigste kinderen. En Nederlanders zijn boos? De boze burger lijkt ook de verwende en verongelijkte burger.

Sybrand Buma ergert zich aan dat frame van de ‘boze burger’. We moeten het niet hebben over boze burgers, zegt hij, maar over ‘gewone Nederlanders’ - die hun gemeenschapsgevoel en identiteit zijn kwijtgeraakt. Wat is de kracht van die re-framing?

Een. De boze burger wordt opeens de bezorgde burger - en voor mensen die bezorgd zijn heb je meer sympathie dan voor mensen die altijd maar weer boos zijn.

Twee. Er zit erkenning in voor burgers. Als jij boos bent en iemand zegt dat dat volstrekt normaal is, dan voel je je erkend. Andersom, als jij volstrekt normale zorgen hebt en je wordt als boze burger afgetekend, voel je je miskend.

Drie. Je bent van die opgefokte cultuur af. Boosheid is een emotie, die kun je oppoken. Maar als het gaat om gewone zorgen van gewone mensen - dan moet je gewoon op zoek naar oplossingen.

20190129 logo verdiwel

Op initiatief van de Associatie voor Jeugd en Verdiwel is een groep bestuurders uit de kinderopvang, het onderwijs, welzijn, lokale (wijk)teams en specialistische jeugdhulp met elkaar aan het nadenken over hoe we kunnen voorkomen dat alledaagse uitdagingen in het opgroeien en opvoeden van kinderen escaleren tot ernstige problemen. We willen hiertoe inzetten op het versterken van het dagelijks leven en zoeken naar manieren waarop wij bij kunnen dragen aan een veelzijdige opgroei- en opvoedomgeving waarin opvoeders zich gesteund weten in het nemen van verantwoordelijkheid en het aanpakken van de uitdagingen die zij tegenkomen. 

curatiepreventieOp 4 oktober organiseerde de Associatie voor Jeugd, Verdiwel en de Associatie Wijkteams de derde inspiratiesessie “Van curatie naar preventie”. 

Binnenkort komt hier het verslag... 

 

logos

 

 

 

 

191023 NB curpreEerder ingrijpen om erger te voorkomen. En daarbij gebruik maken van data en kennis. Daar draait het om bij Smart Start. Programmamanager Vivian Jacobs vertelt over de factoren die Smart Start noodzakelijk maken en over de Kernstrategie van Smart Start, waarvan Design Thinking een belangrijk onderdeel is. Smart Start is een samenwerkingsverband van Sterk Huis, CentERdata, Data Science Center Tilburg en de regio Hart van Brabant: de gemeenten Goirle, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden en Tilburg.

smilingOp 20 juni was er een inspirerende sessie over vakmanschap. Tijdens deze sessie deelden Sjoerd Robijn en Karen Jonkers namens Netwerk & Co belangrijke instrumenten met ons over leren in netwerken. José Koster sprak over transformatie en kwetsbaarheid, over het cruciale verschil tussen opvoederschap en ouderschap en over het belang van in verbinding en contact staan met jezelf en met je omgeving. Ter inspiratie mailen we je bij deze de handouts van de door hen gegeven presentaties.