Wat kunnen bestuurders, beleidsmakers en politici doen om het gat tussen het dagelijks leven en de systeemwereld te verkleinen? En hoe kunnen ze er samen met professionals voor zorgen dat de veiligheid van kinderen en jongeren er echt op vooruitgaat?

In het online webinar volgt u het gesprek met een aantal bestuurders en beleidsmakers en kunt u via de chat meepraten.

Naamloos 1

Datum: Vrijdag 19 november 10.00 uur

Online webinar

Kaders en voorwaarden

De overheid schept kaders en voorwaarden voor het inzetten van professionals als dat voor veilig opgroeien nodig is. Wat die veiligheid van kinderen precies inhoudt en hoe je daar voor zorgt in de praktijk wordt in rapporten en beleidsnota’s nauwelijks benoemd en beschreven. Als het ergens niet lukt of helemaal fout gaat, volgen verbetermaatregelen, nieuwe wettelijke kaders en richtlijnen, en nieuwe methoden en instrumenten voor professionals. Maar dat werkt niet meer, constateren we steeds vaker.

Protocollen schrappen

‘Als ik hier nu weer een nieuw protocol op afgooi, doen we misschien weer precies het tegenovergestelde van wat goed is. Misschien doen we er wel goed aan om een heleboel protocollen te schrappen?’, zei Simone Kukenheim, wethouder Jeugd en Zorg van Amsterdam, in het Parool naar aanleiding van het onderzoeksrapport naar de dood van de veertienjarige Famke. Het doet denken aan wat Albert Einstein zei: ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.’

Welke aannames kleuren uw blik op veiligheid? Wanneer is een kind of jongere in uw ogen veilig en wanneer niet? In hoeverre past de beleidstheorie over veiligheid nog bij de opgaven in de leefwereld en draagt die bij aan meer veiligheid? Wat hoort u van professionals over de effecten van uw organisatorische of beleidsmatige keuzes? En wat doet u daarmee?

Dit soort vragen willen we tijdens de Week tegen Kindermishandeling graag met u bespreken aan de hand van uw eigen ervaringen en zorgen. En ook op basis van gesprekken die we daarover eerder die week voeren met teams van professionals in wijkteams en jeugdbescherming. Dat met verschillende brillen naar de veiligheid van kinderen en jongeren wordt gekeken veroorzaakt spanningen tussen praktijk en beleid; tussen de leefwereld en de systeemwereld. In het belang van kinderen en jongeren zoeken we naar betere manieren om met die spanningen om te gaan.

Gat tussen dagelijks leven en systeemwereld

Wij willen meer ruimte scheppen voor het expliciet benoemen van de kennis over en ervaring met veilig opgroeien en opvoeden. Over wat werkt in gezinnen in uiteenlopende contexten en hoe te voorkomen is dat kinderen onnodig “voor hun eigen veiligheid” uit huis worden geplaatst. Deze aandacht roept automatisch vragen op over de rol van de onderliggende opvattingen van de politiek, de overheid en de organisaties die het beleid uitvoeren.

Lees hier de begeleidende document:  Anders kijken naar veiligheid

Graag nodigen we u uit om aan het webinar deel te nemen.

Via deze link kunt u zich aanmelden.