framing“Met een goed gekozen term kun je de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook maken.”

Over de zorg voor jeugd bestaan tal van frames. Want of we nu willen of niet, we worden geframed- en frames kunnen van grote invloed zijn op de beeldvorming over een onze sector. Frames kunnen ons helpen, maar we merken ook dat we nu te vaak last hebben van de veelal negatieve frames over de zorg voor jeugd en het feit dat het ons niet goed lukt om deze frames te re-framen. Dus het is zaak framing te herkennen en, indien nodig en daar waar wij dit willen, te zoeken naar een effectieve manier van re-framen.

De workshop bestaat uit twee delen. Allereerst legt Hans de Bruijn, hoogleraar bestuurskunde, het basisidee van framing uit. Aan de hand van een aantal video’s gaan we op zoek naar patronen in het spel van framing en re-framing. In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we aan de slag met frames waarvan je zelf last hebben: wat zijn die frames - en wat zijn effectieve manieren om die te re-framen? We werken in dit deel met Hans de Bruijn en met Jet Pagnier, professioneel acteur en framing-trainer.

 Wanneer:

10 september 2021 van 13:00 – 16:00 uur
inloop vanaf 12.45 uur, na afloop een borrel.

 Waar:

PKN Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht
(bij Lokalis)
Google link

 Voor wie:

Leden van de Associatie voor Jeugd

aanmelden button web

 


Deze uitnodiging in pdf

Hans de Bruijn is hoogleraar bestuurskunde aan de TU Delft. Als kenner van het politieke debat weet hij hoe taal vaak een werkelijkheid construeert. Hij publiceerde meerdere boeken over framing, schreef over de toespraken van Barack Obama en de debattechniek van Geert Wilders en heeft in Trouw een wekelijkse column over framing.


Een goed frame raakt een onderstroom

Wanneer doet een frame het goed? Wanneer landt het bij toehoorders? Als het verbonden is met een onderstroom in de samenleving.

Een onderstoom is een opvatting die breed wordt geaccepteerd. Stel, de politie heeft problemen en stel, het frame is: er zijn teveel managers. Dat raakt een onderstroom, de breedgedragen opvatting dat veel organisaties over-­managed zijn. Dat zien we in de zorg, het ­onderwijs, de rechtspraak. Het frame roept bij veel toehoorders een ‘daar ook al’-gevoel op en lijkt daarmee waar.

Sinds de toeslagenaffaire ontstaat er een nieuwe onderstroom. De overheid is een hardvochtige handhaver. Vertrouwt burgers niet. Neem ze hun waardigheid af. Verwoest levens.

Die onderstroom wint snel aan kracht. Daardoor wordt framing met behulp van die onderstroom verleidelijk. Als een standpunt over heel andere onderwerpen, in het frame wordt gezet van de hardvochtige overheid, dan heeft dat een aantal gevolgen.

  1. Het frame landt makkelijk. Daar ook al, kun je denken. Als je dit zo vaak hoort, dan moet het wel waar zijn. Dan stop je met nadenken. 

  2. Iedere keer dat dit frame wordt gebruikt, wordt die onderstroom sterker. Ieder nieuw frame lijkt nieuw bewijs voor die hardvochtige overheid. Dus landt een volgend frame dat aan die onderstroom raakt, nog makkelijker.

  3. Je ziet geen andere werkelijkheden meer. Dat de overheid ook naast burgers staat. Dat de overheid moet handhaven, omdat er toch echt wordt gefraudeerd. Framing met onderstromen kan ook verblinden.

Artikel: Framing door Hans de Bruijn
Bron: Trouw 30 mei 2021