samenbeeldOp vrijdag 23 april jl. hield Annemieke Smit van Yorneo een online presentatie over het thema 'Van inspriatie naar Samen Waarmaken". Een aantal mensen uit de zorg voor jeugd waren aanwezig. Op deze pagina kan je de video van de bijeenkomst zien, de podcast beluisteren of de presentatie.


Het verslag

vimeo De video van deze bijeenkomst kan je via deze link bekijken.  

soundcloud  De podcast van deze bijeenkomst kan je luisteren via deze link

  powerpointDe presentatie kan je als pdf terugzien via deze link 


Het thema

Iedere zorgorganisatie heeft gepassioneerde en deskundige collega’s. Vaak een mix van de oude rotten in het vak tot nieuwe frisse collega’s. Allemaal met mooie ideeën; de beste daarvan ontstaan vaak op de werkvloer. Dat is een logische plek; op die plek voel en ervaar je wat je anders wenst, daar worden je dromen gevoed.

Creativiteit en ontwikkeling heeft aan de ene kant ruimte nodig. Ruimte die in deze tijden van strakkere financiële sturing niet altijd wordt gevoeld. Aan de andere kant hebben we het als mens nodig dat ideeën tot resultaat komen; je wilt dat inzet van energie tot iets leidt. Dat is niet alleen een menselijke behoefte; ook maatschappelijk gezien hebben we bewust, efficiënt en effectief om te gaan met de inzet van onze collega’s en middelen.

Yorneo is een jeugdzorgaanbieder in Drenthe op het gebied van opvoeden en opgroeien (ca 340 collega’s, omzet ca € 28 mln, systeemorganisatie (breed palet van hulpverlening van preventief, ambulant, dagbehandeling tot 24uurszorg)). Al lange tijd werken we in resultaatverantwoordelijke teams in een platte organisatie. De afgelopen jaren hebben we samen met de collega’s gesproken over ontwikkelingen, over ideeën en dromen. De verbinding en de passie in de organisatie is groot. We voelen een grote drive naar continue verbeteren en (door)ontwikkelen. We hebben veel inspiratie in onze organisatie, veel denkkracht, betrokkenheid en creativiteit. Het omzetten naar resultaten lukte echter nog niet altijd; wel veel positieve intenties en helaas niet altijd de beoogde resultaten. Wellicht herkenbaar voor andere zorgorganisaties.

Vorig jaar hebben we samen en met een critical friend gekeken hoe we meer daadkracht in onze organisatie krijgen. De critical friend, met interessante ervaringen buiten de zorg, ging naast ons staan en gaf ons feedback. We hebben samen met hem modellen ontwikkeld die passen bij Yorneo.

Samen met externe en interne stakeholders kwamen we tot ons Strategisch Perspectief 2025. Dit concretiseerden we daarna in ons Focusplan 2021/2022 met 20 projecten, variërend van quick wins tot grotere projecten. We hebben een projectorganisatie ingericht, interne projectleiders opgeleid, nieuwe modellen geïntroduceerd, monitoring een structurele plaats gegeven. En waar in het begin collega’s terughoudend waren op het nieuwe ‘blauwe’ werken, geven collega’s nu aan dat het helpend is en zien we de eerste resultaten. En dit straalt uit naar onze buitenwereld; in gezamenlijke projecten met collega-zorgaanbieders en financiers.

Samen hebben we in beweging te komen; samen hebben we vorm te geven aan transformatie, waarbij we op een gepaste wijze omgaan met de beperkte middelen. Deze andere manier van werken is daarin voor ons heel helpend. Graag delen we onze inspiratie met jullie, zodat we nog meer samen waarmaken.