Binnen de associatie voor Jeugd zet een kopgroep bestaande uit bestuurders uit het jeugddomein en vertegenwoordigers van het jeugdwelzijnsberaad zich in om ervoor te zorgen dat de positie van jongeren versterkt wordt. Zij steunen lokale (buddy) netwerken en initiatieven van jongeren, zoeken naar manieren waarop jongeren meer invloed kunnen krijgen, steunen jongeren in hun gesprek met gemeenten en geven support aan een meer landelijke stem voor jongeren. De leden van de kopgroep treden op als ambassadeur voor dit gedachtegoed en komen zes wekelijks samen om met elkaar te bespreken waar we nu staan en waar kansen liggen om weer een stap verder te komen.

Heb je interesse om aan te sluiten? Laat het ons weten via deze link.
De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op 15 april van 17:00 – 18:00 uur.