Suicide prevention pictureGraag nodigen we je uit voor een kennissessie over zelfmoordpreventie in de Jeugdhulp.

Wanneer:   17 september 2021 van 09:00 – 11:00 uur
Waar:         Online
Voor wie:    Iedereen die geïnteresseerd is in zelfmoordpreventie in de Jeugdhulp

Deze uitnodiging als pdf.

aanmelden button web 

"Suïcide gaat over wanhoop, eenzaamheid en geen oplossing meer zien. Niemand zou zich zo moeten voelen. Als we op tijd signaleren, van elkaar blijven leren en steeds beter reageren, dan zijn we in staat om suïcides terug te dringen en uiteindelijk te voorkomen. Laten we ons samen inzetten voor een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord."

Als onderdeel van StroomOP loopt het project ‘In contact blijven, suïcidepreventie in de Jeugdzorg(Plus). Dit project zet in op het voorkomen en verminderen van suïcides in de Jeugdzorg(Plus). Via een gezamenlijk lerend netwerk wordt vormgegeven aan een integrale werkwijze suïcidepreventie. In het lerend netwerk verenigen zich naast 113 zelfmoordpreventie, ook ervaringsdeskundige jongeren en ouders, JeugdzorgPlus-organisaties, een aantal J-GGz instellingen en de inspectie. Zij bundelen hun kennis, de laatste inzichten en best practices om te komen tot een gemeenschappelijke standaard, goede basistrainingen en het ontwikkelen van een registratie om van te leren.

Bij de start van het project lag de focus op de JeugdzorgPlus, met de wens om geleidelijk (stroomopwaarts) uit te breiden naar betrokken ketenpartners. Hierbij vormen gemeenschappelijke vraagstukken de basis.

Vanuit de landelijke agenda suïcidepreventie 2021-2025 zijn middelen beschikbaar gekomen om de kennis en ervaring die binnen StroomOP zijn opgedaan te verbreden binnen de jeugdhulp, gecombineerd met de ervaringen en expertise van Supranet-GGz. Momenteel wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak voor deze Jeugdhulpbrede werkwijze en het leernetwerk dat hiervan onderdeel vormt.

Op 17 september nemen we je mee in de resultaten van het project ‘In Contact Blijven’. Na het delen van de resultaten gaan we met jullie in dialoog over de verschillende onderdelen van het Jeugdhulpbrede plan voor de komende tijd, horen we graag jullie input hierop. Uiteraard kan je tijdens de bijeenkomst ook aangeven of jouw organisatie mee wil doen aan dit plan.

Kom jij ook? Meldt je dan hier aan.