Juni 2017

Onlangs heeft de Kopgroep Jeugdhulp haar adviezen voorgelegd aan en besproken met de Kopgroep Wethouders.

Nog even kort de adviezen van de Kopgroep Jeugdhulp op een rij:

  • Inclusie als een collectieve lokale opdracht
  • Inclusieve kindvoorzieningen als werkplaats, gedragsexperts in de voorziening
  • Van passend onderwijs naar passende ontwikkeling (0-12), kinderopvang en jeugdhulp als kernpartners
  • Werk met interprofessionele teams
  • Regel beschikkingsvrije ruimte
  • Integraal opleiden en scholen

Het advies ’beschikkingsvrije ruimte’ is uitgebreid besproken. Een aantal wethouders gaven aan dat zij jeugdhulp-specialisten in basisvoorzieningen voor jonge kinderen zien als algemene voorziening. Daarmee stapten zij, wat betreft deze functie, af van het individueel, op de problematiek van één kind gerichte financiering door middel van beschikkingen

Afgesproken werd dat er onder de leden van de Kopgroep Wethouders een korte uitvraag gedaan zou worden over goed werkzame alternatieve financiering én over de vraagstukken die zij graag willen inbrengen hierover.

Uitvraag:

  • Hoe financiert u jeugdhulp specialisten die werkzaam zijn in een basisvoorziening voor jonger kinderen (opvang-PO)?
  • Als u dat niet doet via beschikkingen (individueel/probleemgestuurd): op welke basis financiert u deze inzet dan wel?
  • Hanteert u specifieke (resultaat) afspraken? Bent u daar tevreden over?
  • Welk vraagstuk zou u in de Kopgroep Wethouders op dit terrein willen inbrengen?

Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten van de uitvraag!