Nieuwsbrief juli 2018 
Najaarscongres 2018, Enschede

Op 8 en 9 november 2018 houdt de Associatie voor Jeugd haar Najaarscongres in Twente. Op 8 november gaan we aan het werk met de impact, die nanotechnologie heeft op ons dagelijks leven en op de zorg voor jeugd van de (nabije) toekomst. We worden ontvangen door nano-pionier Prof dr. ing. Dave Blank. Op 9 november organiseren we een landelijke DIGI-LAB in het ‘Design LAB’ van de Universiteit Twente. Daar leggen verbinding tussen onze eigen innovaties/vraagstukken en de kennis vanuit de nanotechnologie.
Pdf uitnodiging
Opgeven

DigiJong: 16 april 2019
Future-proof zorg voor jeugd!

Op 16 april 2019 organiseert de Associatie voor Jeugd/Digi-Jong, samen met de Garages2020 en PL51, én met een groeiende groep partners uit het jeugddomein een landelijk event voor medewerkers. Welke bijdrage kan digitale innovatie leveren aan ‘andere’ zorg voor jeugd?  Welke innovaties in het jeugddomein zijn daarvoor interessant? Naast Jeugdzorg NL, NCJ, GGDGHOR en ACTIZ hebben ook de kenniscentra LVB en KJP aangegeven graag aan te willen haken. Een geweldige kans om kennis te maken met initiatieven uit het hele jeugddomein. Leden van de Associatie voor Jeugd hebben aangegeven dit initiatief graag financieel te steunen. 
Lees verder

UPDATE INNOVATIELIJNEN ASSOCIATIE VOOR JEUGD

29 JUNI Succesvolle inspiratietafel: Data gestuurd werken
Op 29 juni vond een bijzonder interessante bijeenkomst plaats met Floor Scheepers (UMC), Wouter van der Bij (Ynformed) en Arjan de Jager (Datalab Amsterdam). Het datalab Amsterdam heeft gezocht naar een manier om met moderne data-analyse (patronen en kenmerken identificeren) te bekijken of en hoe eerder risico’s voor uithuisplaatsingen gevonden kunnen worden. Niet om te voorspellen, maar wel om risico’s te zien.
Nieuwsgierig? Klik hier
Op meerdere plekken in het jeugddomein wordt datagestuurd werken opgebouwd. Samen hierin optrekken met gemeenten én met kennisinstituten is van groot belang. Na de zomervakantie praat een aantal betrokken hierover door.
Klik hier voor presentaties van 29 juni

Altijd met de jongere: Nieuwe enquête
De eerste inventarisatieronde onder Associatie voor Jeugd – leden, die we in het voorjaar hebben gehouden, heeft nog onvoldoende gegevens opgeleverd.  Na de zomer een tweede ronde! Verder gaan we samen met het JWB en partners aangehaakt bij het Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp bekijken hoe de stem en invloed van jongeren op het beleid steviger kan klinken.

School van de toekomst
Op 16 april is de School van de Toekomst gestart: een werkplaats voor bestuurders, vanuit (passend) onderwijs, jeugdhulp, kinderopvang en gemeenten om te werken aan nieuwe inclusieve leeromgevingen op de eigen locatie. Op 3 september is een tweede bijeenkomst. Rene Peeters is als gast uitgenodigd, voormalig wethouder onderwijs Almere en nu kwartiermaker van de Brede Bestuurlijke Coalitie Onderwijs-Zorg.  
Lees verder

Inspiratiesessie 5 oktober 2018
Samen innoveren:  welzijn en zorg voor jeugd.
Verdiwel (het netwerk van welzijn-bestuurders) en de Associatie voor Jeugd willen verkennen hoe innovatie op het grensvlak van welzijn en jeugdhulp meer effect kan sorteren. Leidend daarbij zijn transformatie-thema’s als ‘van curatie naar preventie’, meer hulp in gezinsverband, meer verbinding tussen informele en formele zorg en van individuele hulp naar collectieve arrangementen. 
Met presentaties van JIM en een MBC vanuit het jongerenwerk. Met medewerking van Ferenc van Dam.  
Lees verder en aanmelden

Lian Smits (Sterk Huis) geridderd

Mevrouw E.J.M.A. (Lian) Smits uit Tilburg kreeg op donderdag 19 april een Koninklijke onderscheiding. Zij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg deze onderscheiding voor haar bijzondere prestaties als directeur / bestuurder van Sterk Huis.

BESTUUR
Nelleke Groenewegen is de nieuwe voorzitter van de Kring Zuid en treedt toe tot het bestuur van de Associatie voor Jeugd. Zij vervangt Ingrid Widdershoven.

We kregen bericht van Jeroen van Oijen. Hij is langzaam aan het herstellen.

Nieuwe leden

Nathalie Kramers Jeugdbescherming Groningen
Tineke Onink St. Rijswijkse Kinderopvang
Louise Rouwhorst TRIAS
Annemieke Smit Yorneo
NIEUW THEMA
Op het voorjaarscongres 2018 steunden de leden een voorstel van Jeugdzorg NL en de Associatie voor Jeugd om te verkennen hoe we op dit onderwerp versnelling kunnen maken. Directe aanleiding is het bestuursakkoord van het MBO, met 3 speerpunten waaronder kwetsbare jongeren en gelijke kansen. De MBO’s maken op basis van deze speerpunten (jaarlijks) in oktober een kwaliteitsagenda. De inhoudelijke speerpunten vragen in onze ogen om regionale samenwerking met jeugdhulp. Niet iedereen kent het Bestuursakkoord MBO. Om die reden organiseren we samen met de MBO-raad een informatie-sessie voor Associatie voor Jeugd-leden op 8 oktober. 
Uitnodiging volgt na de zomer. 
Lees verder
AGENDA NAJAAR 2018
3 september 2e bijeenkomst School van de Toekomst
5 september
 
Denkdiner Anders Verantwoorden (directeuren Sociaal Domein en bestuurders Associatie voor Jeugd)
26 september Kopgroep Jeugdhulp
26 september Bestuur Associatie voor Jeugd
2 oktober Masterclass PACT voor Kindcentra ‘Anders organiseren’
5 oktober
 
Inspiratietafel met welzijn/VERDIWEL:
Werken aan pedagogische wijk
8 oktober Overleg met jeugdfondsen in Nederland
8 oktober Sessie bestuursakkoord MBO-raad
11 oktober Ontwikkel-sessie 3 netwerken i.p.v. werkcongres
1 november Adviesraad PACT voor Kindcentra
8/9 november Najaarscongres (Twente)
2019  
21/22 maart Voorjaarscongres 2019
25 maart Landelijk congres Ouderschap Blijft
16 april Landelijk event Futureproof (DigiDoen) Jeugddomein
 • Verslag Inspiratiesessie Bouwen aan pedagogische community’s +

  181005 Verdiwel - van curatie naar preventie - jeugdhulp en sociaal werk trekken samen op

  Op 5 oktober jl. kwamen bestuurders van de Associatie

  Lees verder...
 • Verslag inspiratiesessie: ‘Gelijke kansen voor kwetsbare jongeren.' +

  hallo mbo MBO en Jeugdhulp samen

  Op 8 oktober troffen zo’n 40 bestuurders en andere betrokkenen uit de MBO- en Jeugdhulpwereld elkaar

  Lees verder...
 • Jeugdhulp naar 21! +

  180925 jwzb Kijk hier onze film #Jeugdhulpnaar21 en luister waarom!

  Want:
  "18 word je van de één op andere dag. Maar zo

  Lees verder...
 • Inspirerende ochtend en netwerklunch +


  180913 Pits Datum: Amsterdam, de Pitskeuken (IJsbaanpad 11)
  Locatie: Vrijdag 28 september
  Tijd; 10-14 uur

  Programma:
  10.00 - 11.00 uur Van idee naar

  Lees verder...
 • Verkenning ‘Wat werkt’? +

  180913 beraad De netwerken Associatie voor Jeugd (bestuurder), AssociatieKring (directeuren) en WERKtank (professionals) gaan een ‘beweging’ verkennen die we gezamenlijk in gang

  Lees verder...
 • Landelijk event: DigiDoen - 16 april 2019 +

  190416 plaatje handen We nodigen bestuurders en medewerkers zorg voor jeugd uit om met ons op ontdekkingsreis te gaan. Op dit event ervaar je

  Lees verder...
 • Najaarscongres 2018, Twente +

  180711 kaart 1 Op 8 november gaan we aan het werk met de impact, die nanotechnologie heeft op ons dagelijks leven en op de

  Lees verder...
 • Uitnodiging: Anders Verantwoorden +

  boy and girl reading sm Beste genodigden,

  Op verschillende plekken en in verschillende verbanden zijn we bezig met ‘anders verantwoorden’. Eenvoudiger en meer volgens de

  Lees verder...
 • Altijd met de jongere +

  180313 Kalv Op 25 januari bood Mariette Vos namens de Associatie voor Jeugd een Position Paper aan de Kinderombudsvrouw aan. Deze was

  Lees verder...
 • 1