crowd Heb je een fout gemaakt? Krijg jij een roombroodje.
Wie denkt met crowdfunding geld op te halen, mist het belangrijkste effect van een crowdfundingscampagne.
En een echt innovatieve jeugdorganisatie fuseert met een wooncorporatie.

Van crowdfunding naar zelforganiserende teams in een winstgevend bouwbedrijf, tot eerst die ene cliënt helpen en dan kijken of dit de manier is om veel meer cliënten werkelijk maatwerk te bieden. Drie zeer diverse sprekers met hun eigen expertise vertelden en discussieerden op 17 november 2016 in Amersfoort bij Youké, over hoe je met buitenstaanders, medewerkers, geldverstrekkers en beleidsmakers tot zorginnovatie komt. Een beknopt verslag vind je in de bijlage. De presentaties en het verslag kun je hieronder vinden.

Heb je ‘Mobiliseer je crowd’ gemist?
Een nieuwe bijeenkomst vindt plaats op 7 april ’17 bij Trias Jeugdhulp in Zwolle! Sluit je aan bij de AssociatieKring, netwerk van zorgdirecteuren, hoofden o&o en managers en laat je inspireren door relevante sprekers en collega’s.

aanmelden button web


 

Beknopt verslag per spreker:
marnoldus3 Martijn Arnoldus, directeur van Voor je Buurt, Nederlands grootste crowdfundingplatform voor lokale, maatschappelijke initiatieven.

pdf icon 16x16 Presentatie in pdf

‘Je denkt dat het bij crowdfunding om geld gaat, maar waarmee je scoort is het vergroten van betrokkenheid van mensen bij je organisatie. Zorg dat je een concreet, aansprekend project hebt, waarvoor je werft. Maak er iets behapbaars en begrijpelijks van. Vraag niet te weinig geld – dan denken mensen dat het ook zonder hen wel goedkomt.
Waarom crowdfunden? Om een specifiek project te financieren, om betrokkenheid te vergroten, bekendheid te geven aan je product of om invloed uit te oefenen op machthebbende partijen (Bijvoorbeeld: Ik wil bomenkap voorkomen of een speeltuin maken op braakliggend terrein, maar de overheid wil dat niet).
Crowdfunden is niet iets dat je outsourcet aan die handige stagiaire. Je zet je brede organisatie in. Bedenk ook ludieke momenten voor (sociale) media: mijlpalen zoals de honderdste supporter (ook al gaf ieder maar vijf euro) of de mijlpaal dat er al geld is voor een halve aanlegsteiger.
Een persbericht verzend je nooit aan het begin van een campagne, maar pas later. En een logo is geen gezicht: je wilt een gezicht (een gevoel) voor je campagne.
Overigens kun je ook teveel geld ophalen. Degene die de ‘coolest cooler’ bedacht, een koelbox die er cool uitzag, ging door de toegenomen populariteit na hun crowdcampagne failliet. Ze konden de vraag niet aan.’
Een uitgebreid artikel over Crowdfunding in de jeugdhulp vind je in JeugdenCo 5 van 2016 van pag. 10-14 (deelnemers kregen dit artikel mee).

rkesselaar René Kesselaar, hoofdtrainer van Kesselaar en Zn.

pdf icon 16x16 Presentatie in pdf

Kesselaar, eigenaar van bouwbedrijf Kesselaar en Zn, die zich hoofdtrainer noemt en geen directeur, liet het twee minuten durende filmpje ‘Doen is de beste manier van denken’ zien (https://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM ). Vanuit het idee: Maak beleid dat vanuit de praktijk is bedacht, en leg de autonomie en verantwoordelijkheid bij werknemers zelf. Is het werk dat je kunt leveren goedkoop of efficiënt? Ideeën over efficiëntie ontstaan op de werkvloer. En… vertrouw hen dan ook. Maak fouten bespreekbaar. Wie een fout heeft gemaakt, krijgt een roombroodje – er worden heel wat roombroodjes gegeten bij Kesselaar.
Kesselaar zette in op volledig zelfsturende teams, is opgehouden met de prijzenslag die in de bouw zo gebruikelijk is en zegt ook gewoon ‘nee’ als een opdrachtgever het onhaalbare wil, of hij vindt dat de opdrachtgever niet bij hen past. Hun winst van de zelfsturende teams is dat mensen zelf nadenken over efficiëntie en soms extra of andere stappen zetten om het werk efficiënter te laten verlopen. Efficiëntie is iets anders dan goedkoop.
Hoe help je je medewerkers veranderen, en meer zelforganiserend denken? Kesselaar hing de klok in de werkruimte na twintig jaar op een andere wand. Direct de volgende ochtend vroegen werknemers waarom en waar hij was gebleven. Twee weken later verplaatste hij de klok weer naar een andere muur. Wie haalde er zijn schouders op en keek, in plaats van geërgerd te zoeken waar de klok nu weer hing, bijvoorbeeld op zijn mobiele telefoon om de tijd te weten?
Spreek met opdrachtgevers een prijs af, en vertel dat als je het goedkoper kunt doen, zíj dat geld terugkrijgen. Speel volledig open kaart met opdrachtgevers. Leg je hele financiële situatie op tafel en maak zo duidelijk dat je een faire prijs wilt voor je werknemers en voor het leveren van kwaliteit.

ajkruiter Albert Jan Kruiter, actieonderzoeker bij Publieke Waarden
Nederland wás een van de meest gedecentraliseerde samenlevingen maar is sinds Thorbecke een van de minst gedecentraliseerde samenlevingen geworden, legde Kruiter uit. Tegelijk met het opkomende individualisme leidt dat tot onbeheersbare zorgkosten, wat tot politieke besluiten leidt als bezuinigen, burgers het zelf laten oplossen en alle problemen overhevelen naar gemeenten. Maar dat schept ook kansen, volgens Kruiter, die in de decentralisatie gelooft.
Kruiter hield de deelnemers de spiegel voor van wat we als jeugdhulp en overheid aan het doen zijn. Zo nam hij het credo ‘geef de professional de ruimte’ onder de loep, met behulp van het beeld van ‘de donut’. In het midden zit een gat, ruimte. Het rondvormige deeg staat voor de regels en kaders waaraan professionals zich moeten houden, inclusief tuchtrecht. Na Savannah is benadrukt hoe belangrijk het is om je aan protocollen te houden, aan regels, om het niet fout te doen. Met als gevolg dat niemand meer de ruimte, het gat van de donut, durft op te zoeken om maatwerk te kunnen leveren, om echt cliënten te helpen. Met de decentralisatie sommeren we professionals opeens om in de ruimte te duiken. Spring in het gat! Maar dat durven professionals helemaal niet.
Bij Publieke Waarden worden cliënten geholpen, maar ze zijn geen hulpverleners. Ze noemen zich actieonderzoekers omdat ze vanuit een praktijkprobleem kijken waarom een cliënt niet werkelijk geholpen wordt en waarom het bovendien dan toch nog zoveel geld kost. Kruiter stelt: Geld werkt als hefboom bij gemeenten. Reken ze voor wat oplossingen volgens de regels kosten en hoe een alternatief goedkoper en beter werkt. Bijvoorbeeld: een man heeft 11.000€ huurschuld en moet zijn auto verkopen voor 4.000€. Daardoor moeten zijn dochters, die hij eerder met de auto naar de dagbehandeling 20 km verderop bracht, vanwege hun hechtingsstoornissen, nu met de taxi. Dat is duurder per jaar en bovendien zitten zijn dochters telkens bij andere taxichauffeurs, wat niet echt handig is vanwege hun problematiek. Ze zitten om die reden al anderhalve maand huilend op school. De rechter vraagt zich af of het zo nog langer gaat en overweegt een intramurale plaatsing. Reken de gemeente voor wat het opbrengt als die man gewoon zijn auto mag houden, zijn huurschuld wordt teruggebracht en er meteen wordt begonnen aan wat er nou echt aan de hand is.
Dit is de ruimte die professionals moeten nemen, en ze moeten de problemen classificeren in een gezinssituatie: is het een persoonlijk, systeem of behandelingsprobleem? Ofwel: moet de ruzie met zuslief worden bijgelegd zodat deze weer kan oppassen en moeder weer kan werken? Is er hulp nodig bij het aanvragen van uitkeringen of schuldsanering? Of moet er een therapie worden ingezet? Het eerste probleem moeten mensen zelf oplossen, bij de andere twee kun jij helpen. En soms los je meerdere problemen of een probleem op meerdere vlakken op door één ding aan te pakken (de auto in het voorbeeld). Dat kan meestal prima binnen de regels (en vraag, als er geschermd wordt met ‘dat kan niet volgens de wet’ naar welk artikel binnen welke wet – vaak zeggen andere artikelen binnen diezelfde wet juist wat een gemeente wel moet garanderen, denk aan het begrip regiogebondenheid versus opvang van iedereen die bij de gemeente aanklopt).
In het voorjaar van 2017 lanceert Publieke Waarden een gratis app om eenvoudig berekeningen te maken over zorgkosten, zodat je die als jeugdorganisatie eenvoudig naast een creatieve, goedkopere oplossing kunt leggen.
Een tip voor jeugdorganisaties die écht willen vernieuwen? Fuseer bijvoorbeeld met een woningcorporatie!

 • Inspiratiesessie vakmanschap - 14 maart 2019 +

  Reserveer nu vast deze ochtend!


  Inspiratiesessie Vakmanschap Jeugdprofessionals
  14 maart van 9.30 - 13.00 uur
  Beatrixgebouw, achterzijde Utrecht CS

  Een gezamenlijk

  Lees verder...
 • Coalitie DataLab’s Jeugd +

  181220 Bigdata In november hebben een aantal leden van de Associatie voor Jeugd zich verbonden tot een Coalitie  DataLab’s Jeugd. In de

  Lees verder...
 • Nieuwjaarsbijeenkomst: ANDERS +


  180131 links

  Voor het eerst nodigen Associatie voor Jeugd, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC u uit voor een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst

  Lees verder...
 • Verslag Inspiratiesessie Bouwen aan pedagogische community’s +

  181005 Verdiwel - van curatie naar preventie - jeugdhulp en sociaal werk trekken samen op

  Op 5 oktober jl. kwamen bestuurders van de Associatie

  Lees verder...
 • Verslag inspiratiesessie: ‘Gelijke kansen voor kwetsbare jongeren.' +

  hallo mbo MBO en Jeugdhulp samen

  Op 8 oktober troffen zo’n 40 bestuurders en andere betrokkenen uit de MBO- en Jeugdhulpwereld elkaar

  Lees verder...
 • Jeugdhulp naar 21! +

  Jeugdhulp naar 21!

  180925 jwzb Kijk hier onze film #Jeugdhulpnaar21 en luister waarom!

  Want:
  "18 word je van de één op andere dag. Maar zo

  Lees verder...
 • Inspirerende ochtend en netwerklunch +


  180913 Pits Datum: Amsterdam, de Pitskeuken (IJsbaanpad 11)
  Locatie: Vrijdag 28 september
  Tijd; 10-14 uur

  Programma:
  10.00 - 11.00 uur Van idee naar

  Lees verder...
 • Verkenning ‘Wat werkt’? +

  180913 beraad De netwerken Associatie voor Jeugd (bestuurder), AssociatieKring (directeuren) en WERKtank (professionals) gaan een ‘beweging’ verkennen die we gezamenlijk in gang

  Lees verder...
 • Landelijk event: Samen toekomst maken - 16 april 2019 +

  190416 plaatje handen Op initiatief van de Associatie voor Jeugd heeft een breed netwerk van innovatoren uit het jeugddomein de handen ineen geslagen.

  Lees verder...
 • Najaarscongres 2018, Twente +

  180711 kaart 1 Op 8 november gaan we aan het werk met de impact, die nanotechnologie heeft op ons dagelijks leven en op de

  Lees verder...
 • Uitnodiging: Anders Verantwoorden +

  boy and girl reading sm Beste genodigden,

  Op verschillende plekken en in verschillende verbanden zijn we bezig met ‘anders verantwoorden’. Eenvoudiger en meer volgens de

  Lees verder...
 • Altijd met de jongere +

  180313 Kalv Op 25 januari bood Mariette Vos namens de Associatie voor Jeugd een Position Paper aan de Kinderombudsvrouw aan. Deze was

  Lees verder...
 • 1

Voorjaarscongres 2019

maart
donderdag
21
13:00 h
Congres