kindcentrra2020Jeugdzorg Nederland en de Associatie voor Jeugd zijn actief betrokken bij twee belangwekkende ontwikkelingen in Nederland op het terrein van jonge kinderen: Pedagogisch PACT en Kindcentra 2020.

Beide projecten hebben tot doel om de professionele pedagogische omgeving voor jonge kinderen (0-6) te versterken. PACT vanuit de professionele praktijk: hoe brengen professionals uit de opvang, onderwijs én zorg in teamverband inclusie op de werkvloer. Kindcentra 2020 door voorstellen op stelselniveau te formuleren, waardoor belemmeringen van juridische en financiele aard voor het werken vanuit één organisatie / visie verdwijnen.

Jeugdzorg Nederland en de Associatie voor Jeugd zijn nu al actief betrokken bij PACT: Wybe Cnossen en Fawzia Nasrullah maken deel uit van de Adviesgroep PACT; Els Rienstra treedt als voorzitter op. Dit vanuit de visie dat de zorg voor jonge kinderen het best tot zijn recht komt nabij kinderen, het liefst in een kindcentrum. Om die reden levert jeugdhulp ook een actieve bijdrage aan proeftuinen van PACT: Entrea, Elker, Parlan, Lindenhout, Lijn5, YOUKE, Spirit, Juvent en anderen….
Kindcentra 2020 wordt ondersteund door koplopers uit de kinderopvang, onderwijs en wethouders. Ook de inbreng vanuit de jeugdhulp wordt nu gevraagd! Gedacht wordt aan een Kopgroep Jeugdhulp voor Kindcentra die:

 • een position paper maakt over de rol van ondersteuning en jeugdhulp in Kindcentra
 • op afroep advies geeft aan de initiatiefgroep Kindcentra 2020
 • bereid is in eigen gremia beleid en praktijk te stimuleren.

Wij nodigen belangstellende leden van de Associatie voor Jeugd heel graag uit om deze opdracht op te pakken.

PACT-lunch
25 september
12.30 – 14.00 uur
Restaurant Claar - Utrecht

opgave voor de lunch via deze link

Met medewerking van
Anki Duin (projectleider PACT)
Gijs van Roozendaal (Kindcentra 2020)
Els Rienstra (voorzitter Adviesgroep PACT)
Tom van Yperen (wetenschapsteam PACT)

Op 9 oktober 2015 presenteert Kindcentra 2020 op een symposium in Den Haag de tussentijdse resultaten van haar werk. U bent allen van harte uitgenodigd! Zie uitnodiging

 • Verslag Inspiratiesessie Bouwen aan pedagogische community’s +

  - van curatie naar preventie - jeugdhulp en sociaal werk trekken samen op

  Op 5 oktober jl. kwamen bestuurders van de Associatie

  Lees verder...
 • Verslag inspiratiesessie: ‘Gelijke kansen voor kwetsbare jongeren.' +

  hallo mbo MBO en Jeugdhulp samen

  Op 8 oktober troffen zo’n 40 bestuurders en andere betrokkenen uit de MBO- en Jeugdhulpwereld elkaar

  Lees verder...
 • Jeugdhulp naar 21! +

  180925 jwzb Kijk hier onze film #Jeugdhulpnaar21 en luister waarom!

  Want:
  "18 word je van de één op andere dag. Maar zo

  Lees verder...
 • Inspirerende ochtend en netwerklunch +


  180913 Pits Datum: Amsterdam, de Pitskeuken (IJsbaanpad 11)
  Locatie: Vrijdag 28 september
  Tijd; 10-14 uur

  Programma:
  10.00 - 11.00 uur Van idee naar

  Lees verder...
 • Verkenning ‘Wat werkt’? +

  180913 beraad De netwerken Associatie voor Jeugd (bestuurder), AssociatieKring (directeuren) en WERKtank (professionals) gaan een ‘beweging’ verkennen die we gezamenlijk in gang

  Lees verder...
 • Landelijk event: DigiDoen - 16 april 2019 +

  190416 plaatje handen We nodigen bestuurders en medewerkers zorg voor jeugd uit om met ons op ontdekkingsreis te gaan. Op dit event ervaar je

  Lees verder...
 • Najaarscongres 2018, Twente +

  180711 kaart 1 Op 8 november gaan we aan het werk met de impact, die nanotechnologie heeft op ons dagelijks leven en op de

  Lees verder...
 • Uitnodiging: Anders Verantwoorden +

  boy and girl reading sm Beste genodigden,

  Op verschillende plekken en in verschillende verbanden zijn we bezig met ‘anders verantwoorden’. Eenvoudiger en meer volgens de

  Lees verder...
 • Altijd met de jongere +

  180313 Kalv Op 25 januari bood Mariette Vos namens de Associatie voor Jeugd een Position Paper aan de Kinderombudsvrouw aan. Deze was

  Lees verder...
 • 1