191121 KLV1 Het leven van een kind moet “zo thuis mogelijk” zijn, staat in de uitgangspunten van het VWS-programma Zorg voor de Jeugd. Als dat opgroeien niet kan in het eigen gezin en ook niet in een pleeggezin of een gezinshuis, dan is een kleinschalige leefgroep (vier tot zes bewoners) altijd beter voor het kind dan leven in een traditionele residentiële groep met meer dan zes, meestal negen kinderen. Dat werd in 2016 onderbouwd door een expertgroep met zorgmedewerkers uit de praktijk en wetenschappers, tijdens de Kennissessies kleinschalige leefgroepen.

Klik hier voor deze uitnodiging in pdf

Deze kennissessies worden nu wegens succes geprolongeerd. Na de thema’s bewoners, leefklimaat, presentie en relationeel werken komt nu aan de orde:

MEDEWERKERS & ORGANISATIE
VAN KLEINSCHALIGE LEEFGROEPEN

Experts en professionals uit de praktijk, de wetenschap en uit (zorg)ondernemingen gaan in gesprek over de beste manier om een kleinschalige leefgroep te organiseren en te bemensen.
Aan tafel zitten onder anderen gespecialiseerde onderzoekers, zoals Veronique van Miert (VU Amsterdam) en professor Peer van der Helm (Hogeschool Leiden), zorgondernemer en universitair docent Loek Winter (Nyenrode, Thomashuis). Uit de praktijk presenteren werkers van Spirit (Amsterdam) en Entrea Lindenhout (Arnhem, Nijmegen) contrasterende casussen waarvan knelpunten, voor- en nadelen worden afgewogen. Lukt het om aan de regels van arbeidstijden en cao te voldoen, of is een ondernemingsmodel de betere vorm? Maar hoe zit het dan met eigenaarschap en ondersteuning door de centrale organisatie? Is de werkdruk niet te groot, en de kosten te hoog? De expertgroep streeft naar onderbouwde aanbevelingen over wat werkt in de organisatie en de bezetting van deze groepen.

191121 KLV2 Gespreksleider is Ariëlle de Ruijter.

U wordt uitgenodigd om plaats te nemen op de tribune, de zogenoemde ‘buitenring’, waar bestuurders en andere belangstellenden kunnen beluisteren hoe de praktijk en de wetenschap ongehinderd werken aan wetenschappelijk onderbouwde oplossingen. U krijgt na afloop de om te reflecteren. De bijeenkomst biedt u de kans om enerzijds u kennis over kleinschalige leefgroepen te vergroten en anderzijds om u te laten inspireren hier ook zelf mee aan de slag te gaan.

Meldt u aan via onderstaande aanmeldingsknop. Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

aanmelden button web

LET OP: het aantal plaatsen in de buitenring is beperkt. Omdat het realiseren van een kleinschalige leefgroep een lastige opgave is die inzet vereist van zowel gemeenten als instellingen, geven wij voorrang aan zorgverleners en gemeenten die zich gezamenlijk inschrijven.

Deze kennissessie wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Associatie voor Jeugd, Spirit, Entrea Lindenhout en Zorg voor Jeugd.

191121 Kleinschalige voorzienigen 5 logos

 • Datalab Jeugd +

  childdata DataLab Jeugd is een initiatief van de Associatie voor Jeugd om aan de hand van Data specifieke problemen te behandlen

  Lees verder...
 • Verslag Najaarscongres 2019 - Bergen +

  hoofdontwerp kaart

  Op 31 oktober en 1 november vond het Najaarscongres 2019 plaats in Bergen. 

  In dit najaarscongres stond reflectie centraal. Een

  Lees verder...
 • Verslag: Inspiratiesessie Van curatie naar Preventie 4 oktober +

  191023 NB curpre Eerder ingrijpen om erger te voorkomen. En daarbij gebruik maken van data en kennis. Daar draait het om bij Smart

  Lees verder...
 • Data congressen 2020 bekend +

  jib

  De data voor de congressen van de Associatie voor Jeugd zijn bekend gemaakt:

  Lees verder...
 • Uitnodiging Club van 1000 - Samen Toekomst Maken +

  Beste bestuurder, directeur,

  Op 16 april 2019 organiseerde de Digi-Coalitie, een coalitie van partners actief in de zorg voor jeugd,

  Lees verder...
 • Kennissessie: Kleinschalige voorzieningen +

  191121 KLV1 Het leven van een kind moet “zo thuis mogelijk” zijn, staat in de uitgangspunten van het VWS-programma Zorg voor de

  Lees verder...
 • Verslag: Inspiratiesessie Van curatie naar Preventie +

  curatiepreventie Op 4 oktober organiseerde de Associatie voor Jeugd, Verdiwel en de Associatie Wijkteams de derde inspiratiesessie “Van curatie naar preventie”. 

  Lees verder...
 • Samen Toekomst Maken opnieuw in 2020 +

  DSC01534 Na een geweldig event op 16 april 2019 gaan we opnieuw Samen Toekomst Maken. De nieuw te vormen kerngroep komt

  Lees verder...
 • Verslag Inspiratiesessie Vakmanschap +

  smiling Op 20 juni was er een inspirerende sessie over vakmanschap. Tijdens deze sessie deelden Sjoerd Robijn en Karen Jonkers namens

  Lees verder...
 • Samen Toekomst Maken groot succes! +

  Samen toekomst maken Dinsdag 16 April hebben ruim 600 professionals die werken in de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg tijdens het event Samen Toekomst Maken

  Lees verder...
 • Verslag Data Lab Jeugd 4 april 2019 +

  181220 Bigdata Op 4 april hebben we een energieke start gemaakt met een Data Lab Jeugd. Na een inleiding door Tom Pots

  Lees verder...
 • 1