digijong smmKOPGROEP
Mariette Vos, Gerrit Jan Hoogeland, Geert Hoeksema, Wim Gorissen, Hans Butselaar, Marienne Verhoef

Plan 2018: 3 programma-lijnen

DigiJong
DigiJong richt zich op het optimaal benutten van digitale innovatie voor het jeugd-domein.
De ambitie van DigiJong is het realiseren van ‘landelijke impact’ : welke infrastructuur en activiteiten zijn nodig om innovatie op het terrein van digitalisering breder uit te zetten?
Daarbij zijn twee vraagstukken cruciaal:

 • Het ontwikkelen van criteria (en mogelijk werkzame factoren) op basis waarvan nieuwe kansrijke digitale mogelijkheden een breder bereik krijgen.
 • Het feitelijk verspreiden en implementeren van digitale tools.

Inhoudelijke uitgangspunten DigiJong
Een aantal uitgangspunten vormt het eerste raamwerk waarbinnen DigiJong in 2018 haar activiteiten ontwikkelt. Digitale innovatie moet dus een bijdrage leveren aan:

 1. Het versterken van maatschappelijke opvoedkracht: nieuwe mogelijkheden om kennis te verspreiden, met als doel het versterken van het opvoedvermogen van ouders, ook als er opvoed- en opgroeivraagstukken zijn.
 2. Meer eigen regie bij ouders en jongeren: meer inzicht in en eigen regie over de hulp.
 3. Eerder erbij en effectiever: opvoedvragen en – problemen worden eerder onderkend én ondersteund, er is minder sprake van escalatie van problemen.
 4. Digitalisering kan deels een effectief antwoord zijn op het minder beschikbaar zijn van medewerkers in de komende jaren.

Uitwerking programmalijnen 2018

1. Het delen en zo mogelijk opschalen van interessante toepassingen voor het brede jeugd-veld
DigiJong wil in samenwerking met de Garages en PL 51 een landelijke dag organiseren, voor professionals, directies en bestuurders. Op die dag worden interessante nieuwe toepassingen gepresenteerd. Nieuwe concepten, die voldoen aan de bovenstaande criteria, kunnen voor die tijd ingediend worden en worden door een panel van professionals en gebruikers beoordeeld. De indieners moeten tevens aangeven wat zij nodig hebben om een volgende stap te zetten (exposure, nader onderzoek, experimenteren met het tool in verschillende type organisaties…)
DigiJong organiseert een kring van ‘vrienden’ om dit initiatief heen, die kan helpen bij de beantwoorden van de vragen van de indieners. Zij vormen samen met alle leden van de Associatie voor Jeugd een coalitie om goede of veelbelovende toepassingen verder te helpen.
Organisatie: Associatie voor Jeugd met Garage2020 en Pl 51.
Datum: Najaar 2018

2. Benutten van big-data voor gerichte ontwikkeling van diensten
Slim gebruik maken van big-data draait vooral om het kunnen stellen van de juiste vragen: wat willen we eigenlijk echt weten, waarom en waar moet het antwoord een bijdrage aan leveren?
DigiJong organiseert een (of meerdere) werk-sessie(s) over ‘de kunst van het stellen van de juiste vraag’ en het nut van werken met big-data. Het gaat om een gerichte verkenning van dit thema.
Mmv: Floor Scheepers (UU, hoogleraar innovatie innovatie GGZ (Marienne/Mariette), Data Lab Amsterdam, Ynformed, Dataland VNG, e.a.
Datum: 29 juni 2018

3. Stroomlijnen van administratieve processen (lean thinking)
Een derde lijn is het inzetten van digitale innovatie voor het stroomlijnen van administratieve processen.
We willen onderzoeken of ‘visitatie-bezoeken’ daarbij behulpzaam zijn. Parlan heeft zich aangemeld daarvoor. Een groep ‘experts’ licht het ‘digitale ‘lean-gehalte’ van de administratieve processen door en geeft gerichte adviezen.

 • Inspiratiesessie vakmanschap - 14 maart 2019 +

  Reserveer nu vast deze ochtend!


  Inspiratiesessie Vakmanschap Jeugdprofessionals
  14 maart van 9.30 - 13.00 uur
  Beatrixgebouw, achterzijde Utrecht CS

  Een gezamenlijk

  Lees verder...
 • Coalitie DataLab’s Jeugd +

  181220 Bigdata In november hebben een aantal leden van de Associatie voor Jeugd zich verbonden tot een Coalitie  DataLab’s Jeugd. In de

  Lees verder...
 • Nieuwjaarsbijeenkomst: ANDERS +


  180131 links

  Voor het eerst nodigen Associatie voor Jeugd, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC u uit voor een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst

  Lees verder...
 • Verslag Inspiratiesessie Bouwen aan pedagogische community’s +

  181005 Verdiwel - van curatie naar preventie - jeugdhulp en sociaal werk trekken samen op

  Op 5 oktober jl. kwamen bestuurders van de Associatie

  Lees verder...
 • Verslag inspiratiesessie: ‘Gelijke kansen voor kwetsbare jongeren.' +

  hallo mbo MBO en Jeugdhulp samen

  Op 8 oktober troffen zo’n 40 bestuurders en andere betrokkenen uit de MBO- en Jeugdhulpwereld elkaar

  Lees verder...
 • Jeugdhulp naar 21! +

  Jeugdhulp naar 21!

  180925 jwzb Kijk hier onze film #Jeugdhulpnaar21 en luister waarom!

  Want:
  "18 word je van de één op andere dag. Maar zo

  Lees verder...
 • Inspirerende ochtend en netwerklunch +


  180913 Pits Datum: Amsterdam, de Pitskeuken (IJsbaanpad 11)
  Locatie: Vrijdag 28 september
  Tijd; 10-14 uur

  Programma:
  10.00 - 11.00 uur Van idee naar

  Lees verder...
 • Verkenning ‘Wat werkt’? +

  180913 beraad De netwerken Associatie voor Jeugd (bestuurder), AssociatieKring (directeuren) en WERKtank (professionals) gaan een ‘beweging’ verkennen die we gezamenlijk in gang

  Lees verder...
 • Landelijk event: Samen toekomst maken - 16 april 2019 +

  190416 plaatje handen Op initiatief van de Associatie voor Jeugd heeft een breed netwerk van innovatoren uit het jeugddomein de handen ineen geslagen.

  Lees verder...
 • Najaarscongres 2018, Twente +

  180711 kaart 1 Op 8 november gaan we aan het werk met de impact, die nanotechnologie heeft op ons dagelijks leven en op de

  Lees verder...
 • Uitnodiging: Anders Verantwoorden +

  boy and girl reading sm Beste genodigden,

  Op verschillende plekken en in verschillende verbanden zijn we bezig met ‘anders verantwoorden’. Eenvoudiger en meer volgens de

  Lees verder...
 • Altijd met de jongere +

  180313 Kalv Op 25 januari bood Mariette Vos namens de Associatie voor Jeugd een Position Paper aan de Kinderombudsvrouw aan. Deze was

  Lees verder...
 • 1