2016-11-11 12.33s.43.jpg

Een enerverend Najaarscongres met werkbezoeken aan sociaal ondernemers, die vanuit hun passie een bedrijf ontwikkeld hebben. Kenmerkend voor deze ondernemers is dat zij ondernemerschap en idealen aan elkaar verbinden.

Social inclusion
Albert Jan Kruiter (IPW) trad deze dagen als reisleider op. Hij hanteerde de stelling dat jeugdhulp mede verantwoordelijk is voor het uitsluiten van kinderen. En stelde de vraag wat bestuurders kunnen DOEN om deze uitsluiting terug te dringen. Welke onderwerpen zouden maatschappelijk impact kunnen hebben? In kleinere groepen bespraken de deelnemers thema’s die men deze dagen verder wil uitwerken.

Fotoimpressie NJC2016

Impressie als pdf downloaden pdf icon 16x16 

LIVE BLOGS met Merel Steinweg
Merel Steinweg reisde als ‘stand-up blogger’ mee. Zij introduceerde ‘Susie Inclusie’ , een denkbeeldig meisje dat meereisde langs de praktijken en in de bus. ‘Susie vraagt ons om onze passie niet te laten institutionaliseren’. 

KLIK HIER VOOR DE BLOGS OVER SUSIE INCLUSIE!


Hoe verder

Het thema ‘inclusie’ is in 2016 geagendeerd als een belangrijke impact die we als zorg voor jeugd willen hebben. Deze collectieve opdracht is door de deelnemers in deel-opdrachten uitgewerkt. In verschillende groepen wordt hier de komende periode aan gewerkt. De Associatie voor Jeugd wil als platform ook in 2017 aan deze ambitie blijven werken. Om in de praktijk zichtbaar te maken welke bijdrage we kunnen leveren aan het tegengaan van uitsluiting. Hier willen we ook managers (AssociatieKring) en professionals (Werktank) voor uitnodigen.
We bouwen dus aan een ontwikkelagenda én een praktijk. Als eerste organiseren we in het voorjaar een inspiratietafel om met elkaar indicatoren te formuleren om inclusief werken vast te stellen.

Transformatieagenda inclusie

Innoveren start over het algemeen via de lijn van ‘input’ naar ‘impact’.

nbnjc1

Transformeren vraagt om een andere denklijn: start bij de gewenste impact die je wilt sorteren, en redeneer dan terug naar gewenste outcome, output en activiteiten.

nbnjc2

Impact vraagt om helderheid over: Wat wil je veranderen in de samenleving? Neem een tijdsframe van 10 jaar.
Outcome gaat over: Wat gaat er anders als dat gelukt is?
Output betekent helderheid over de meetbaarheid van de resultaten.
Activiteiten houden in dat duidelijk is wat je doet om de impact te realiseren;
Input: tenslotte wordt de vraag gesteld wat er nodig is aan middelen, mensen en regelgeving.


OPDRACHTEN
Na een dag werken en praten met sociale ondernemers en hun initiatieven, hebben diverse groepen een aantal ambities geformuleerd.

2016-11-10 15.33.06.jpg NIEMAND DE JEUGDHULP UIT ZONDER BAAN OF OPLEIDING. GEEF CADEAUTJES!
ARNO LELIEVELD
Marienne Verhoef
Renate de Vries
Marleen Beumer

 • Iedereen heeft schouderklopjes en cadootjes nodig; dit is de basis van je werk
 • Geen jongere gaat de jeugdhulp uit zonder baan of opleiding
 • Leer van nieuwe initiatieven en steun ze
 • Zet minimaal 40% van onze middelen daarop in.
 • Investeer in veerkracht en zelfredzaamheid.

SUPPORT HET NORMALE LEVEN; GEEN 24 UURS ZORG
PAUL VAN DER LINDEN
Anja Pijls
Astrid Rotering

 • We zetten in op normale banen met ambities en perspectief
 • We vinden en supporten nieuwe initiatieven van sociale ondernemers die dit nastreven
 • We bouwen de 24 uurs zorg af
 • We zorgen ervoor dat elk kind gewoon op school kan zitten

ALTIJD SAMEN MET OUDERS EN JONGEREN
2016-11-10 15.33.20.jpg MARIËTTE VOS Manuelle Moens
Laura Schermer Gerrit Jan Hoogeland
Fawzia Nasrullah Karen Strengers
Peter van der Loo Bernadette van Oers

 • We betrekken ervaringsdeskundigen actief bij alle onderdelen van ons werk
 • We erkennen hun deskundigheid: zij weten wanneer iets wel/niet goed gaat
 • Geef jongeren/ouders een rol bij beleidsontwikkeling; clip panels, deelnemer in vergaderingen
 • Betrek ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die jongeren/ouders ondersteunen om de juiste hulp te krijgen
 • Luister naar de meest tegendraadse jongeren; zij hebben iets te vertellen.

ANDERS OPLEIDEN
ILSE TAMROUTI

 • We leren mensen op opleidingen niet langer af om creatief te zijn en echte connectie aan te gaan
 • We zetten in op het vermogen om het verschil te maken en trouw te blijven aan de bedoeling
 • We versterken talenten
 • We ondersteunen studenten om te ontwerpen en architect te kunnen zijn van een goede en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.
 • Pas de jongere niet aan het schoolprogramma aan, maar maak een programma dat past bij een jongere (Nutrecht)

ZELFREDZAME GEMEENSCHAPPEN OPBOUWEN
WIM SPIERINGS

 • Wij zetten onze jeugdhulp-kennis anders in
 • Met als doel: zelfredzame gemeenschappen helpen bouwen

OVERSTIJGENDE THEMA: VERMAATSCHAPPELIJKING JEUGDHULP
KEES BAKKER

 • Kernthema van de Associatie voor Jeugd: streven naar vermaatschappelijking van de jeugdhulp & opvoedsteun, door:
 • Institutioneel veld gaat meer in gesprek met de samenleving; versterken van de pedagogische verantwoordelijkheid van de samenleving; bruggen slaan tussen systeemwereld (het institutionele veld) en leefwereld (van gezinnen en jeugdigen).
 • Supporten van nieuwe maatschappelijke (burger)initiatieven vanuit de leefwereld, die ‘vrijer’ zijn (minder gebonden aan systeem regels), maar ook kwetsbaar (kwaliteit en duurzaamheid).
 • Vraagstuk: hoe support bieden zonder dergelijke initiatieven in systemen te trekken. Het zoeken naar een verbond tussen deze 2 werelden (inclusie).

2016 11 11 12.28.32

LESSONS LEARNED
Van ondernemers: biedt een plek aan jongeren in de gewone infrastructuur

 • Onderneming
  - Het moet een bedrijf zijn dat winst maakt. Doel is om de beste te zijn in het product dat de onderneming neerzet . Het resultaat wordt
    geïnvesteerd in zorg.
  - Omgekeerde business case
     • De ondernemer financiert de zorg.
     • Je moet de jongeren niet zoeken/sturen, maar je moet door ze gevonden worden
  - De ondernemer is zelf ervaringsdeskundige
 • Jongeren
  - Krijgen een plek in de onderneming als werknemer (evt. met doorbetaling uitkering)
  - Sluit aan op het gewone leven : wonen, werk, zorg, ... Op 1 plek.
     Partners per leefgebied samenbrengen
  - Biedt in de onderneming dat wat voor de jongeren van belang is:
    VOG halen, vak leren, voorbereiden op de arbeidsmarkt
 • Buddies:
  - mede-collega’s en medebewoners/hoofdbewoners; niet opgeleid in de zorg; zij begeleiden
    de jongeren (in hun vak, of als buur). Zij leren ook van de jongeren.
  - Mensen met passie, connectie maken, stimuleren veerkracht, complimenten.
  - hebben wekelijks gesprek met jongeren over persoonlijke situatie (hoe gaat het met je
    gezondheid, geld, ..)
  - Geven aan wat er gefaciliteerd moet worden.
 • 2016-11-11 10.00.52.jpg Voor zorg voor jeugd: faciliteer de inclusie in de gewone infrastructuur
  • Verbindt met de gewone infrastructuur
  - Ga dus op zoek naar die gewone infrastructuur
  - Verbind je als faciliterende eenheid aan een onderneming
  - samenwerken vóór de jongeren. In plaats van ‘bieden van een net zorg’.
  • Financiering:
  - Met het resultaat van de onderneming de zorgkosten betalen’
  - daarnaast aanvullend financiering van gemeente; wel: met zelfde geld meer impact maken
  (of minder geld per jongere nodig)
  • Inhoud
  - Gedragswetenschappers begeleiden de buddies en de jongeren in de onderneming
  - Doe wat deze jongeren niet zelf kunnen
  - Tip: luister naar de mensen die het meest tegendraads zijn!!

ONDERNEMERS DIE WE HEBBEN ONTMOET

NUtrecht (LINK)
Ad de Jong, Oprichter
In NUtrecht komt leven, leren en werken samen. NUtrecht geeft ruimte aan jongeren die meer willen doen met hun passie.

Stichting de Vrolijkheid (LINK)
Een landelijk netwerk voor asielzoekerskinderen
Caroline van Sprakelaar, Centrumcoördinator Utrecht

Al Amal (LINK)
Fatouch Chanaat, voorzitter
De waarde van informele zorg

Buurtgezinnen (LINK)
Leontine Bibo, Oprichter
Gezinnen die overbelast zijn, worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven. Een nieuw initiatief met grote respons

HOTSPOT HUTSPOT (LINK)
Bob Richters, oprichter en eigenaar
Gezond duurzaam eten bieden voor iedereen. Ook in de wijken waar de sociale binding en de kwaliteit laag is en waar de gezondheid van de kinderen (en hun ouders) onder druk staat.

HEILIGE BOONTJES (LINK)
Xaviera de Jezus | On the Good Food
Een initiatief van een voormalige jeugdhulpcliënt
Locatie: Heilige Boontjes
‘We hebben een eigen keurmerk: de Verbonden Rotterdammer. Door het drinken van Heilige Rotterdamse Boontjes Koffie draag je bij aan kansen voor kwetsbare Rotterdamse jongeren.‘

SEA RANGERS (LINK)
Wietse van der Werf, Oprichter van de internationale zeebeschermingsorganisatie The Black Fish.
Hij gooit drie maatschappelijke problemen in één pan en mengt ze met aandacht: laat overtollige marinemensen die aan de slag willen in de burgermaatschappij werkloze Rotterdamse jongeren opleiden tot zeebeschermers.


LUNCH IN HET HET VERHALENHUIS BÉLVEDÈRE (LINK)
Anja Brand, stadgids

 • Verslag Inspiratiesessie ‘Samen leren met impact’ +

  200303 Verslag Inspiratiesessie Samen leren met impact Pagina 1 Afbeelding 0003 De Associatie voor Jeugd en Stichting Learning Together organiseerden op 3 maart de inspiratiesessie ‘Samen leren: een grote uitdaging’. Op

  Lees verder...
 • Voorjaarscongres 2020 i.v.m. corona afgezegd +

  200328 Horst

  In lijn met de maatregelen die op 12 maart op advies van het RIVM door de Rijksoverheid zijn genomen om

  Lees verder...
 • Samen Toekomst Maken: verplaatst naar 27 oktober 2020 +

  01 robot los In lijn met de maatregelen tegen het coronavirus die op 12 maart door de Rijksoverheid zijn aangekondigd, is door het

  Lees verder...
 • Succesfactoren van wijkgericht werken +

  normal Suzanne Marenne Lezing door en discussie met Marenne van Kempen en Suzanne Verdoold.
  Kring oud-leden Associatie Jeugd, Utrecht, 16 januari 2020

  Marenne

  Lees verder...
 • Inspriatiesessie: Samen Leren: een grote uidaging - 3 maart +

  200327 impact cr Gezamenlijke problemen los je niet alleen op. Samen leren vraagt dat we kwetsbaarheid durven laten zien. De voorbeelden laten zien

  Lees verder...
 • Voorjaarscongres 2020 +

  200328 Horst Wanneer: 26 maart v.a. 17:00 uur en 27 maart van 09:00 – 17:00 uur
  Waar: Omgeving Utrecht

  Jongeren maken zich

  Lees verder...
 • Verslag Kennissessie: Kleinschalige Voorzieningen +

  191121 KLV1 Op 21 november jl. gingen experts en professionals uit de praktijk, de wetenschap en uit (zorg)ondernemingen met elkaar in gesprek

  Lees verder...
 • Verslag Najaarscongres 2019 - Bergen +

  hoofdontwerp kaart

  Op 31 oktober en 1 november vond het Najaarscongres 2019 plaats in Bergen. 

  In dit najaarscongres stond reflectie centraal. Een

  Lees verder...
 • Samen Toekomst Maken opnieuw in 2020 +

  DSC01534 Na een geweldig event op 16 april 2019 gaan we opnieuw Samen Toekomst Maken. De nieuw te vormen kerngroep komt

  Lees verder...
 • Verslag Inspiratiesessie Vakmanschap +

  smiling Op 20 juni was er een inspirerende sessie over vakmanschap. Tijdens deze sessie deelden Sjoerd Robijn en Karen Jonkers namens

  Lees verder...
 • Verslag Data Lab Jeugd 4 april 2019 +

  181220 Bigdata Op 4 april hebben we een energieke start gemaakt met een Data Lab Jeugd. Na een inleiding door Tom Pots

  Lees verder...
 • 1