smiling 6 juni 2016 - Vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend

Onder de titel ‘Leren van calamiteiten’ heeft het Samenwerkend Toezicht Jeugd/Sociaal Domein (TSJ-TSD) eind mei 2016 een rapport uitgebracht en daarover 6 juni 206 een studiemiddag georganiseerd. 

De samenwerkende inspecties nemen daarin een vriendelijk verwoord, doch duidelijk standpunt in:
- Vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend.
- Veiligheid gaat boven empowerment.
- Kwaliteit (en daarmee minder calamiteiten) wordt bevorderd door langere inkoopcontracten.
- Gemeenten wees bewust van het belang van nadenken over het voorkomen van calamiteiten.
- Gebruik de vijf procesvragen uit http://www.jeugdinspecties.nl/lerenvancalamiteiten/.
Die boodschap is beslist niet alleen voor jeugdhulp gericht: bij hulp aan volwassenen krijgt het kind nog steeds vaak niet de aandacht die nodig is.

Gemeenten: neem je verantwoordelijkheid
Heel indringend was de bijdrage van Eberhard v.d. Laan, burgemeester van Amsterdam en voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling:
- De cijfers zijn alarmerend en nemen niet af: jaarlijks 119.000 slachtoffers huiselijk geweld en 50 overleden kinderen.
- Bij veel calamiteiten blijkt dat de hulpverleners van de volwassenen niet naar het kind hebben gekeken.
- In plaats van ‘opschalen als er sprake is van kindermishandeling’ zou de nieuwe regel moeten zijn ‘alleen afschalen als er geen sprake is van kindermishandeling’.
- Daarbij moet de aanvankelijk door de betrokken instellingen aangewezen contactpersoon de jeugdige blijven volgen, onafhankelijk van zijn/haar werkgever.
- Stop met alleen kijken of protocollen goed zijn uitgevoerd. In een niet bij naam genoemde gemeente in Oost Nederland (Hoogeveen?) was er volgens v.d. Laan maar één juist besluit mogelijk: “aftreden van de wethouder”.

Wie leert van wie?
De gemeenten waren bij de studiemiddag in vrij grote getale ambtelijk aanwezig. Zo bezien heeft de titel "Leren van Calamiteiten" vooral betrekking op het leerproces van gemeenten. Er is een groeiend besef van de gemeentelijke verantwoordelijk, maar echt leren van elkaar staat nog in de kinderschoenen. In die zin was de studiemiddag geslaagd als stap in een proces.
Ook voor de Inspecties is “Leren van calamiteiten” een leerproces, in de eerste plaats in de onderlinge afstemming, maar ook met het volstrekt anders georganiseerde WMO toezicht.
Hoe instellingen en professionals zouden kunnen leren van calamiteiten kwam nauwelijks naar voren. Aanwezigen uit hun midden lieten nog veel defensief geluid horen, verpakt als zorgen over privacy. Review methodieken, zoals Learning Together en de Prisma, het ontwikkelen van veldnormen voor leerreviews en de visie van de Inspecties op hun eigen omgaan met calamiteiten kwamen helaas niet aan bod. Maar misschien is het daarvoor nog te vroeg. Wat dat betreft is te hopen dat er nog een vervolg komt.

Voor rapport en verslag zie: https://www.jeugdinspecties.nl/actueel/nieuws/nw_detail.asp?nw_id=448

De samenwerkende Rijksinspecties Sociale Domein hebben een analyze gemaakt van elf onderzochte calamiteiten in de periode 2013 - 2016
Lees verder het persbericht hierover: Belangrijke rol gemeenten bij voorkomen van calamiteiten.

 

 • Webinar en opbrengsten DataLab Jeugd +


  In juni hebben wij het DataLab jeugd met succes afgerond! Wat hebben wij veel geleerd van hoe je een DataLab

  Lees verder...
 • Uitnodiging Samen Reflecteren 2020 +

  NEVER WASTE A GOOD CRISIS…
   
  Heeft het omgaan met de corona-crisis ons wat
  geleerd over onze transformatie-opdracht?

  Wat begon

  Lees verder...
 • Najaarscongres 2020 +

  vp2

  Staan 19 en 20 november al in jouw agenda genoteerd? Zo nee: nog even doen! Dan vindt het najaarscongres van

  Lees verder...
 • Inspiratie: Technologie in de langdurige zorg +

  De ontwikkelingen en nieuwe maatregelen rondom het coronavirus binnen de langdurige zorg volgen elkaar razendsnel op. Vilans heeft ter inspiratie

  Lees verder...
 • Inzichten die de coronacrisis ons bracht +

  D VP1 e associatie voor Jeugd zet in op samen leren, ontwikkelen en innoveren. Om een beeld te krijgen van de

  Lees verder...
 • Verslag Inspiratiesessie ‘Samen leren met impact’ +

  200303 Verslag Inspiratiesessie Samen leren met impact Pagina 1 Afbeelding 0003 De Associatie voor Jeugd en Stichting Learning Together organiseerden op 3 maart de inspiratiesessie ‘Samen leren: een grote uitdaging’. Op

  Lees verder...
 • Samen Toekomst Maken: verplaatst naar 27 oktober 2020 +

  01 robot los In lijn met de maatregelen tegen het coronavirus die op 12 maart door de Rijksoverheid zijn aangekondigd, is door het

  Lees verder...
 • Succesfactoren van wijkgericht werken +

  normal Suzanne Marenne Lezing door en discussie met Marenne van Kempen en Suzanne Verdoold.
  Kring oud-leden Associatie Jeugd, Utrecht, 16 januari 2020

  Marenne

  Lees verder...
 • Inspriatiesessie: Samen Leren: een grote uidaging - 3 maart +

  200327 impact cr Gezamenlijke problemen los je niet alleen op. Samen leren vraagt dat we kwetsbaarheid durven laten zien. De voorbeelden laten zien

  Lees verder...
 • Verslag Kennissessie: Kleinschalige Voorzieningen +

  191121 KLV1 Op 21 november jl. gingen experts en professionals uit de praktijk, de wetenschap en uit (zorg)ondernemingen met elkaar in gesprek

  Lees verder...
 • 1