vprapport Belangrijke rol gemeenten bij voorkomen van calamiteiten
De samenwerkende rijksinspecties in het sociale domein hebben een analyse gemaakt van elf onderzochte calamiteiten in de periode 2013-2016. Uit de analyse komen rode draden naar voren die de inspecties willen delen met bestuurders, instellingen en professionals. Met de publicatie beogen de inspecties een dusdanige afstemming tussen gemeentelijke bestuurders en de uitvoeringspraktijk van de hulpverlening dat calamiteiten in het vervolg zoveel mogelijk worden voorkomen.

De decentralisaties naar gemeenten van taken en verantwoordelijkheden in het brede sociale domein bieden kansen en mogelijkheden om te komen tot een meer integrale aanpak van de problematiek van kwetsbare gezinnen. Desalniettemin zien de samenwerkende inspecties een aantal belangrijke uitdagingen. Voor het aangaan van deze uitdagingen is de transitie alleen niet voldoende, maar is ook transformatie noodzakelijk.

Het rapport roept op om op zoek te gaan naar de samenhang en schetst daarbij drie rode draden, te weten:
1. Samenhangend systeem: de samenhang tussen volwassenenzorg en jeugddomein
(‘Volwassenenproblematiek is kindproblematiek’)
2. Samenhangende afspraken: de samenhang tussen het vrijwillige en gedwongen kader
(‘Opschalen en afschalen’)
3. Samenhangende zorg: de samenhang tussen verschillende crisissen en problemen in een gezin
(‘Onderschatten chronische problematiek’)
Bij deze rode draden moet ook de samenhang tussen bestuurders en professionals gezocht worden. Zo zien de inspecties dat uitgangspunten in beleid, zoals ‘vraaggericht werken’ en ‘eigen kracht’, in de dagelijkse praktijk van het werken met kwetsbare gezinnen en volwassenen heel lastig kunnen zijn en soms tot onveilige situaties leiden.

Op zoek naar samenhang
De samenwerkende inspecties willen bestuurders in hun sturende – en regierol, en professionals in hun uitvoerende rol, faciliteren met een set basisvragen die zij elkaar kunnen stellen. Deze vragen zijn bedoeld om gebruikt te worden in het gesprek tussen bestuurders en professionals over de inrichting en uitvoering van effectieve zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers.
- Wie let er op de kinderen?
- Wie heeft er wat in beeld?
- Is de problematiek oplosbaar?
- Wie heeft de regie?
- Wanneer en hoe vaak wordt teruggekeken?

Congres ‘Leren van Calamiteiten’
Over dit thema organiseren de samenwerkende inspecties op maandag 6 juni 2016 een congres in Amsterdam. Met betrokkenheid van o.a. staatssecretaris Van Rijn van VWS en als key-note spreker burgemeester Van der Laan van Amsterdam, tevens voorzitter van de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik. Deelname is gratis. Voor meer informatie en aanmelden: www.jeugdinspecties.nl

Rapport Leren van Calamiteiten 2.pdf (pdf, 672.568 bytes)

30 mei 2016

 • Webinar en opbrengsten DataLab Jeugd +


  In juni hebben wij het DataLab jeugd met succes afgerond! Wat hebben wij veel geleerd van hoe je een DataLab

  Lees verder...
 • Uitnodiging Samen Reflecteren 2020 +

  NEVER WASTE A GOOD CRISIS…
   
  Heeft het omgaan met de corona-crisis ons wat
  geleerd over onze transformatie-opdracht?

  Wat begon

  Lees verder...
 • Najaarscongres 2020 +

  vp2

  Staan 19 en 20 november al in jouw agenda genoteerd? Zo nee: nog even doen! Dan vindt het najaarscongres van

  Lees verder...
 • Inspiratie: Technologie in de langdurige zorg +

  De ontwikkelingen en nieuwe maatregelen rondom het coronavirus binnen de langdurige zorg volgen elkaar razendsnel op. Vilans heeft ter inspiratie

  Lees verder...
 • Inzichten die de coronacrisis ons bracht +

  D VP1 e associatie voor Jeugd zet in op samen leren, ontwikkelen en innoveren. Om een beeld te krijgen van de

  Lees verder...
 • Verslag Inspiratiesessie ‘Samen leren met impact’ +

  200303 Verslag Inspiratiesessie Samen leren met impact Pagina 1 Afbeelding 0003 De Associatie voor Jeugd en Stichting Learning Together organiseerden op 3 maart de inspiratiesessie ‘Samen leren: een grote uitdaging’. Op

  Lees verder...
 • Samen Toekomst Maken: verplaatst naar 27 oktober 2020 +

  01 robot los In lijn met de maatregelen tegen het coronavirus die op 12 maart door de Rijksoverheid zijn aangekondigd, is door het

  Lees verder...
 • Succesfactoren van wijkgericht werken +

  normal Suzanne Marenne Lezing door en discussie met Marenne van Kempen en Suzanne Verdoold.
  Kring oud-leden Associatie Jeugd, Utrecht, 16 januari 2020

  Marenne

  Lees verder...
 • Inspriatiesessie: Samen Leren: een grote uidaging - 3 maart +

  200327 impact cr Gezamenlijke problemen los je niet alleen op. Samen leren vraagt dat we kwetsbaarheid durven laten zien. De voorbeelden laten zien

  Lees verder...
 • Verslag Kennissessie: Kleinschalige Voorzieningen +

  191121 KLV1 Op 21 november jl. gingen experts en professionals uit de praktijk, de wetenschap en uit (zorg)ondernemingen met elkaar in gesprek

  Lees verder...
 • 1