dreamstime xl 134667945 sm

Kring Zuid nodigt jou van harte uit voor het Voorjaarscongres 2021 over Groots Denken, Klein Beginnen. Centraal in het congres staat de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorgpartners aan maatschappelijke opgaven.

Op dit moment staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Als gevolg van de corona crisis hebben we meer dan ooit tevoren te maken met uitdagingen op het gebied van onder andere kansengelijkheid én mentale gezondheid, maar ook weerbaarheid en veerkracht van kinderen en gezinnen. Uitdagingen die we alleen het hoofd kunnen bieden als we hier gezamenlijk tegen optrekken. Daarom gebruiken we het Voorjaarscongres om onze gezamenlijke denkkracht te benutten om samen met dit thema verder te komen.

Lees deze uitnodiging als pdf

We starten het Voorjaarscongres op 25 maart om 18:00 uur in een ontspannen sfeer tijdens een diner met jouw kringleden. We hopen dit te kunnen organiseren op een sfeervolle locatie in de  regio van de kring waar jij deel van uitmaakt. En als dit vanwege de coronamaatregelen niet kan, online met een heerlijke maaltijd die bij jouw thuis wordt bezorgd. De avond staat in het teken van ontmoeten, verbinden en bijpraten.  


Op 26 maart gaan we inhoudelijk met elkaar aan de slag. Op dit moment zijn er tal van grootse landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de wijze waarop wij samenwerken aan onze gezamenlijke opgaven. Denk hierbij aan het programma ‘met andere ogen’ waarin vanuit een brede Coalitie vanuit onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en overheid gewerkt wordt aan betere ontwikkelkansen voor elk kind. 

De uitkomsten van onder andere dit programma moeten landen in een ‘Deltaplan Jeugd’.  Een plan waarin vanuit een breed perspectief gekeken wordt naar wat jeugdigen nodigen hebben om kansrijk te kunnen opgroeien. Een plan dat aanstuurt op een integrale benadering. Daarbij ligt er het rapport van onderzoeksbureau AEF over ‘Stelsel in groei’, waarin naar aanleiding van een onderzoek naar de financiële tekorten in de jeugdzorg genoemd wordt dat er een ander gesprek gevoerd moet worden; namelijk een gesprek over de uitgangspunten van de Jeugdwet en het gewenste voorzieningenniveau. 

Het kabinet is op dit moment bezig met een nationaal programma voor het onderwijs na corona om de opgelopen achterstanden weg te werken. Op 26 maart gaan we in dialoog met een aantal bestuurlijke trekkers over de betekenis van deze ontwikkelingen voor onze praktijk. We gaan met elkaar in gesprek over de visie op opgavegericht werken die ten grondslag ligt aan de ontwikkelingen en over de rollen die een ieder (waaronder VWS, OCW, gemeenten en betrokken organisaties) hierbinnen voor zichzelf ziet? 

Maar met groots denken alleen komen we er niet. Het vraagt van ons dat we klein doen. Op veel plekken wordt al samengewerkt aan opgaven. Er wordt buiten de lijntjes gekleurd om een gezamenlijk doel te bereiken. Tijdens het middagprogramma laten we ons inspireren door voorbeelden waarin we op kleine schaal aan grootse doelen werken. 

aanmelden button web


ALLE DETAILS

Datum:  25 maart  18:00 - 20:30 uur
  26 maart        09:00 -16:00 uur
Locaties:  25 maart  Waar mogelijk diner op locatie
  26 maart     Online

Het congres
Je krijgt de gelegenheid om in breakoutrooms in dialoog te gaan met mensen die betrokken zijn bij deze voorbeelden. Samen met hen onderzoek je wat jij kunt doen om klein te beginnen. 


Nodig anderen uit
Tijdens het congres staat de integrale benadering van maatschappelijke opgaven centraal. Daarom nodigen we je van harte uit om bestuurlijke lotgenoten uit jouw regio mee te nemen naar het congres. Wie heb jij nodig om aan de opgaven in jouw regio te weken? Gasten kan je ook aanmelden via deze link


Aanmelden
Wil jij ook werk maken van de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorgpartners (in jouw regio)? Meld je dan aan deze link. 


De Kosten
De kosten voor deelname voor leden van de associatie bedraagt € 495,-. 
Deelname voor al je genodigden is gratis. 


Definitieve programma
Het definitieve programma met daarin de sprekers volgt zo spoedig mogelijk.

 • Deense ambassade: Uitnodiging online conferentie kinderbescherming & jeugdzorg +


  deens Op 9 maart 2021 tussen 10:00 en 11:30 uur komen Noord-Europese executives en leidinggevende op het gebied kinderbescherming en jeugdzorg

  Lees verder...
 • Voorjaarscongres 2021: Groter Denken, Kleiner Doen +

  dreamstime xl 134667945 sm

  Kring Zuid nodigt jou van harte uit voor het Voorjaarscongres 2021 over Groots Denken, Klein Beginnen. Centraal in het congres

  Lees verder...
 • Verslag Webinar: Gesprek over zorginnovaties rond de volwassen GGZ +

  wordcloud ggz.2 Op 5 februari vond een gesprek plaats tussen Floortje Scheepers en Philippe Delespaul, beiden hoogleraar zorginnovatie in de GGZ. Het

  Lees verder...
 • Webinar 5 Maart: Bijdragen Aan 113 Zelfmoordpreventie +


  113ZELFMOORDPREVENTIE09000113HULPLIJN Elke dag overlijden in ons land 5 mensen aan zelfmoord. Wekelijks praat 113 met zo’n 1000 mensen over hun suïcidale

  Lees verder...
 • Voorjaarscongres 2021 +

  Het voorjaarscongres van de Associatie voor Jeugd zal gehouden worden op 25 en 26 maart.

  In lijn der verwachting zal

  Lees verder...
 • Inspiratie met Arno Lelieveld +

  alelieveld Als leiders eerst doen wat nodig is om beter samen te werken en gemeenschapsgeld beter te besteden, dan kunnen we

  Lees verder...
 • 1