20140801deventer

6 en 7 november (17-17 uur) in Deventer

Thema: Ruimte voor de Rivier: daadwerkelijke verandering ruimte geven en verstandig dijken aanleggen….

De Kring Noord heeft het wonderschone Deventer als locatie gekozen voor haar Najaarscongres. Aan de IJssel, betrokken bij het landelijk programma ‘Ruimte voor de rivier’.

Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Op deze manier werken we samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving. Ruimte voor de Rivier: voor een veiliger en mooi rivierengebied. http://www.ruimtevoorderivier.nl

De Kring Noord wil op 6 en 7 november met de leden van de Associatie voor Jeugd de ruimte nemen om de toekomst verder te verkennen. Zij richt zich als platform op de ‘lange lijnen’ (verder kijken dan het hier en nu), op co creatie (altijd samen met anderen) en al werkend leren.

Lange lijnen, co creatie en al werkend leren….
Sandton IJsselhotel Building 4 We zijn op weg naar een andere samenleving, een die we geen van allen nog goed kennen. Op het Voorjaarscongres in Zwolle werd de toekomst verkend door een aantal sociaal maatschappelijke trends te verhelderen: over onzekere tijden, peer2peer economie en andere besturingsmodellen….

Op het Najaarscongres maakt de Kring Noord ruimte voor het thema ‘participatie samenleving’. Wij nodigen u uit om met elkaar te onderzoeken wat een dergelijke strategische keuze in de praktijk betekent, voor ons als jeugdhulp maar vooral ook voor ons als ouder, grootouder, zoon of dochter: kortom als burger.

In onze ogen wordt er te weinig met elkaar (burgers, maatschappelijke organisaties en overheid) onderzocht welk beelden we hebben bij de participatie maatschappij, of we erin geloven, welke keuzes we zouden kunnen maken en welke randvoorwaarden gerealiseerd zouden moeten worden.

De kennis van jeugdhulp is van belang: zij werkt immers met (jonge) burgers die te maken hebben met de gevolgen van uitsluiting.

De Associatie voor Jeugd streeft niet naar een blauwdruk voor de participatie maatschappij. Wij willen op zoek naar een aantal centrale waarden en principes die we delen. En een aantal thema’s verhelderen die we moeten uitwerken. En mogelijk… wat we morgen al anders kunnen doen. Met inzet van bestaande en nieuwe kennis.

Wat willen we bereiken?

 • Een aantal beelden en ‘statements’ die we delen.
 • Een ontwikkelagenda ‘ruimte voor de rivier’ met daarin onderwerpen / vragen die we de komende periode willen uitwerken.

Suggestie over een vervolg….
Mogelijk kunnen we in het voorjaar van 2015 op basis van de opgebouwde agenda een tweedaagse reis te organiseren voor leden van de Associatie voor Jeugd, wethouders en andere stakeholders. Op zoek naar goede praktijken in eigen land, in gesprek met elkaar over de essentie van deze transformatie en het verwerven van inzicht in hoe we op dit terrein kunnen leren. Een verzoek van de Kring Noord aan de Kring West …..

Achtergrond
De transformatie naar ‘het normale leven’, ‘met eigen kracht’ en ‘met minder middelen’ kan alleen maar succesvol plaatsvinden op basis van gezamenlijke inzet: gebaseerd op verlangen en volhardenheid.

Sandton IJsselhotel Building 4 Eveline Tonkens:
‘… Er moet een verlangen naar onderlinge zorg ontstaan, gesteund door een verhaal over onvermijdelijke en noodzakelijke hervormingen…. We pleiten ervoor om burgerschap als ambacht te benaderen. Ambachtelijkheid betekent het accepteren en tegelijkertijd geduldig maar volhardend bewerken van weerbarstig materiaal; van slijpen en scherpen en soms ook meegeven.'

Het inhoudelijke betoog van Tonkens wordt door Kim Putters, als directeur SCP in een essay uitgewerkt: ‘Rijk geschakeerd, over de risico’s van de participatie samenleving’. Daarin formuleert hij een aantal thema’s die voor de overheid van belang zijn bij de realisering van deze ambitie. Hij stelt in zijn essay dat de consequenties van het huidige beleid nog nauwelijks tot de burger zijn doorgedrongen; dat de regie bij lokaal bestuur niet automatisch betekent dat de zorg goed is; dat er meer dialoog zal moeten komen met inwoners; dat het rijk zichzelf moet heruitvinden als facilitator; dat er sprake is van een democratisch gat en dat de participatiesamenleving niet binnen een paar jaar gerealiseerd is.

De participatie maatschappij vraagt niet alleen om nieuwe inhoudelijke concepten en constructen, maar ook om nieuwe vormen van financiering. Een belangrijke randvoorwaarde. De ontwikkeling van Social Impact Bonds kan gezien worden als een onderdeel van deze zoektocht naar een bredere participatie. Sadik Harchaoui (RMO) heeft een eerste onderzoekrapport hierover uitgebracht. Hij pleit voor nader praktijkonderzoek in Nederland; op basis van de positieve ervaringen met deze publiek-private samenwerking in Angelsaksische landen.

Gasten
Naast de leden van de Associatie voor Jeugd nodigen we op 7 november een aantal gasten uit die bereid zijn met ons mee te denken in dit stadium. U ontmoet onder meer Albert van Zadelhoff, directeur Triodos bank en Annelies Schutte, VNG.

928 Met een bijdrage van…
We hebben het programma voorbereid in samenwerking met Erik Mandersloot www.touchingthecommunitysoul.nl

Marihuela Belt dagvoorzitter www.dnanetwerk.nl
Sadik Harchaoui directeur RMO over Social Impact Bonds www.adviesorgaan-rmo.nl
Esperide Ananas bewoner Damanhur ‘laboratorium voor de toekomst van de mensheid’ www.damanhur.nl
Aetzel Griffioen filosoof betrokken bij Vakmanstad Rotterdam www.vakmanstad.nl

Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

LINKS:

- PDF PROGRAMMA

- PDF Kim Putters:           ‘Rijk geschakeerd, over de risico’s van de participatie samenleving’

- PDF Aetzel Griffioen:     Maatschappelijke ontwikkelingen rond de Participatie Maatschappij

- PDF Sadik Harchaoui     Social Impact Bonds

 • Uitnodiging: Tweede Inspiratiesessie Vakmanschap +

  Op 14 maart kwam een gemêleerde groep van bestuurders, beleidsmakers en jeugdprofessionals uit wijkteams en gespecialiseerde jeugdhulp bijeen rondom het

  Lees verder...
 • Verslag: Inspriatiesessie Vakmanschap - 14 maart 2019 +

  20190314 094537

  Of je nu generalist bent of specialist, in een vrijwillig of gedwongen kader je vak uitoefent, de transformatie en het

  Lees verder...
 • Verslag: Bouwen aan pedagogische community’s - 8 februari 2019 +

  180226 Verdiwel Jeugdzorg en sociaal werk kunnen elkaar versterken en samen meer preventie bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door gezamenlijke combinaties van professionele en vrijwillige

  Lees verder...
 • Pamflet naar aanleiding van de sessie: 8 oktober MBO jeugdhulp +

  mboavjjzn De inspiratiesessie op 8 oktober heeft als een versneller gewerkt in een gezamenlijke praktijk- en beleidsontwikkeling van MBO en Jeugdhulp

  Lees verder...
 • Voorjaarscongres 2019 +

  190321 Olifanten Voorjaarscongres 2019
  ‘Olifanten in Beweging’
  Onderweg naar professioneel agile werken in een concurrerende omgeving

  De Kring West nodigt u van

  Lees verder...
 • 1