“If not now, then when?
If not us, then who?”

Beste leden, en hun genodigden,

We nodigen je van harte uit voor de najaarsbijeenkomst op 13 oktober. Op die dag gaan we samen aan de slag met de wens om te groeien in leiderschap.
De afgelopen maanden is het bestuur van de Associatie voor Jeugd met de leden in gesprek geweest over de toekomst van de Associatie. De rode draad in jullie reacties is, om binnen de AVJ, vooral op zoek te gaan naar inspiratie, innovatie en het samen groeien in en leren over persoonlijk leiderschap.

Onze ambitie om veranderingen in de wereld, specifiek in de zorg voor jeugd, te realiseren kan alleen gestalte krijgen wanneer wij zelf veranderen. Daarom gaan we op 13 oktober vanuit vertrouwen en intimiteit reflecteren op de betekenis van leiderschap en de ontwikkeling van ons persoonlijk leiderschap binnen de huidige tijdsgeest.

We ontmoeten diverse sprekers die hun kennis en inzichten met ons delen. Aan de hand van hun verhalen gaan wij onder leiding van Bram Roggeveen aan de slag met de vraag hoe wij het anders kunnen doen en hoe we ons leiderschap kunnen verbeteren.
De thema’s die op 13 oktober op de agenda staan vind onderaan deze uitnodiging

Het belooft een dag vol inspiratie, reflectie en samen leren te worden. Een dag waarin we elkaar écht gaan ontmoeten en ons opnieuw verbinden met elkaar en onze vereniging. We hopen dan ook dat iedereen erbij kan zijn.

Aanmelden kan via deze link. Daarnaast ontvangen alle leden een vergaderverzoek zodat de dag ook in de agenda’s gereserveerd wordt. Mocht je potentiële leden kennen uit het domein dan mag je deze uitnodigen. Aanmelden via dezelfde link.

De mogelijkheid bestaat om na het diner op locatie te blijven borrelen of overnachten. Mocht je hier gebruik van willen maken, laat het ons dan weten in het aanmeldformulier. Dan zorgen wij dat er een kamer voor je wordt gereserveerd.

Hartelijke groet,
Bestuur van de Associatie voor Jeugd

 ALLE DETAILS: 

Wanneer:  13 oktober van 09.00 - 21.00 uur (inclusief diner)
 Overnachting mogelijk (meerprijs)
 Waar: Centraal Nederland, regio Utrecht / Amersfoort
 Voor wie: Leden van de AVJ en hun genodigden
 Kosten: € 425,- inclusief boek (Mentale vooruitgang voor jeugd en gezin)
 Linken: Aanmelden via deze link
     Uitnodiging als pdf
Ledenlijst online

 

Thema's en programma

Verandering begint bij jezelf
Internationaal spreekster Adele Grosse komt speciaal uit Zuid-Afrika om ons mee te nemen in het principe dat verandering alleen bij jezelf kan beginnen. Ze vertelt over hoe we de huidige crisis in de zorg voor jeugd kunnen aangrijpen om andere keuzes te maken en over wat voor leiderschap dat van ons vraagt.

De Empathiefactor
Jan van Koert vertelt over zijn overtuiging dat leiderschap alleen met empathie kan beginnen. Hij deelt zijn kennis van en vaardigheid over geweldloze (verbindende) communicatie en verkent met ons hoe we hiermee de effectiviteit van alle communicatie en ons leiderschap kunnen vergroten.

Mentale vooruitgang
Eind september komt het boek Mentale Vooruitgang voor jeugd en gezin uit. In dit boek wordt o.a. een wenkend perspectief beschreven van de mentale gezondheid van gezinnen in 2050. Kees Kraaijeveld, auteur van het boek, neemt ons mee en kijkt met ons wat we moeten doen om dit perspectief te realiseren. Hoe moeten wij anders gaan samenleven? En wat kan jouw rol en verantwoordelijkheid zijn om dit perspectief te realiseren?

Sociale en technologische innovaties
De maatschappelijke opdracht en context waarbinnen wij werken maakt dat we sociale en technologische innovaties nodig hebben. Research & Development zijn daar niet uit weg te denken. Na een inleiding door de Garages 2020 gaan we met elkaar op zoek naar wat wij moeten doen om innovaties hierin meer dan nu te omarmen?

De toekomst van de AvJ
De afgelopen periode zijn we als AvJ op zoek gegaan naar onze identiteit als vereniging en hoe wij dat binnen ons domein, de zorg voor Jeugd, kunnen vormgeven. In dit programmaonderdeel presenteert het bestuur de uitkomsten van deze rondgang en de conclusies die we hieraan verbinden. We toetsen met elkaar de koers en gaan in gesprek over welke thema’s wij in het kader van leiderschap zouden willen ontginnen.

Afsluitend diner
De dag wordt afgesloten met een diner waarin we op informele wijze tijd hebben om elkaar beter te leren kennen en bij te praten.

LE DETAILS VOOR HET NAJAARSEVENEMENT