31 oktober

We starten het najaarscongres op het prachtige landgoed ‘Het Hof’ van Blooming in Bergen. Gesitueerd in een idylisch landgoed laten we ons inspireren door Dik Hermans. Dik Hermans is sinds 2011 bestuurder van Vitavalley, een netwerkorganisatie gericht op zorginnovaties. Daarvoor was hij 8 jaar bestuursvoorzitter van het college van zorgverzekeringen (CTSV). Het CTSV was in 1994 in het leven geroepen als toezichthouder op de uitvoering van socialeverzekeringswetten.

In de periode dat Dik Hermans werkzaam was bij het CTSV ontstonden problemen bij het CTSV. De problemen cumuleerde dermate dat deze in 1996 hebben geresulteerd in een Parlementair onderzoek naar de zogenaamde CTSV-affaire. In juni 1996 verscheen het rapport van de commissie met als titel ‘Heel het raderwerk’. In het rapport werd ernstige kritiek geuit op de wijze waarop het bestuur was samengesteld en het feit dat het bestuur van het CTSV er niet in geslaagd was om zijn eigen visie op de interne organisatie gerealiseerd te krijgen. De interne verhoudingen in het CTSV stonden van het begin af onder ernstige druk. Het algehele functioneren van het CTSV had volgens de commissie ernstig geleden onder de aaneenschakeling van conflicten, voorvallen en incidenten. Uiteindelijk heeft het Parlementair onderzoek geleid tot het aftreden van staatssecretaris Lindschoten en het vertrek van de bestuursleden van de CTSV.

Dik Hermans heeft met ons zijn persoonlijke ervaringen gedeeld uit deze periode. Hoe hij steeds meer het gevoel kreeg een burgemeester te zijn in oorlogstijd, waarbij steeds meer collega’s weggingen of weg moesten. Zijn worsteling met loyaliteiten naar zichzelf, zijn medewerkers, het college en de minister. De worsteling met zijn eigen grenzen en hoe je deze bewaakt. En de worsteling met zijn eigen normen en waarden.

Achteraf bezien, benoemt hij dat hij te laat heeft ingezien dat het niet goed ging. Hij was een rising star die met te weinig ervaring aan een verantwoordelijke klus is begonnen. Hierdoor was hij als een kikker in een pan kokend water. De hele affaire heeft hem geleerd om conflicten op bestuurlijk niveau lang vol te houden. Door de affaire heeft hij meer eelt op zijn ziel gekregen. Wat de affaire hem ook geleerd heeft is dat hij nu eerder zou stoppen met een dergelijk conflict.

Ook in de jeugdzorg kennen bestuurders op dit moment een wankel evenwicht tussen wat van hen verwacht wordt, hun verantwoordelijkheden als bestuurder en wat zij zelf belangrijk vinden. Wanneer is een situatie nog acceptabel en wanneer niet? Wanneer zoek je wel of niet de publiciteit op? En wanneer ga je wel of niet naar de rechtbank? Het al dan niet gedwongen vertrek van bestuurders of rechtszaken als gevolg van inkooptrajecten in het afgelopen jaar laat dit eens te meer zien.

Het verhaal van Dik zorgt voor een mooie dialoog tussen bestuurders tijdens het heerlijke drie gangen diner over de dilemma’s en loyaliteiten waar zij mee worstelen en vormt een mooie opmaat voor het programma op 1 november.

 

1 november 2019

Na een heerlijk ontbijt gaan we in het ochtendprogramma onder leiding van David Lamas en samen met een vijftal sociaal ontwerpers aan de slag met de praktijk van de zorg voor jeugd. Aan de hand van een cliëntdossier van een gezin met 6 kinderen ervaren we wat de effecten zijn van de wijze waarop de zorg voor jeugd nu is ingericht. De casus laat zien hoe het ons ondanks de inzet van vele middelen (tijd en geld) niet lukt om de problematiek van het gezin duurzaam op te lossen. Samen analyseren we welke patronen maken dat dit zo is en focussen we op wat welk zou helpen.

Wat zou helpen?

  • Waardegedreven gaan werken vanuit een gemeenschappelijke bedoeling: werken vanuit overtuiging op alle niveau’s.
  • Focus op hoop en kansen die ons binden en motiveren. Focus op het vergroten van talenten en het versterken van datgene wat goed zou kunnen zijn.
  • Een gemeenschappelijke waardediscussie: met welke ethische positie gaan we nadenken over de zorg voor jeugd? Hoe willen we omgaan met de samenleving van morgen? Welke strategie past hierbij en hoe zouden we dit kunnen operationaliseren?
  • Reframing van de praktijk van de zorg voor jeugd naar tastbare toekomstbestendige oplossingen.

Opvallend is de focus op deelproblemen en het oplossen van het probleem op korte termijn. Er is nauwelijks samenhang.

 

--------------

Introductie door Astrid Rotering van Jeugdbescherming West

https://youtu.be/pVVWOGRQNeM

 

De powerpoint presentatie van David Lamas van Jeugdbescherming West.

Presentatie David Lamas

 

Voorbeelden van families die als voorbeelden gebruikt werden.  

Familie G & A.P, SKT

https://youtu.be/bBgJgMgCEDo

Jeugdhulp in Transformatie 'Maak kennis met Dylan en Tarek en hun familie'

https://youtu.be/4NeX6USqxNI

Jeugdhulp in Transformatie 'Hoe het verder ging met Dylan en Tarek'

https://youtu.be/dcV2128NlYA