Bijdragen Aan 113 Zelfmoordpreventie

Titel:
Bijdragen Aan 113 Zelfmoordpreventie
Wanneer:
vr, 5. maart 2021, 09:30 h - 10:30 h
Locatie:
ONLINE
Categorie:
Inspiratietafel

Omschrijving

113ZELFMOORDPREVENTIE09000113HULPLIJNElke dag overlijden in ons land 5 mensen aan zelfmoord. Wekelijks praat 113 met zo’n 1000 mensen over hun suïcidale gedachten. Hoewel 6 op de 10 zelfdodingen plaats vindt op middelbare leeftijd (40 tot 70 jaar), zagen we in 2019 het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 20 jaar en bij 60-plussers stijgen.Wil jij ook bijdragen aan de realisatie van de missie dat geen enkele jongere in ons land eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord? Zorg dan dat je er op 5 maart 2021 van 09:30 – 10:30 uur bij bent.

Op 5 maart verzorgen Monique Kavelaars, bestuurder van 113 zelfmoordpreventie, Gerdien Franx, programma manager bij 113 zelfmoordpreventie en enkele collega’s een online bijeenkomst voor de leden van de Associatie voor Jeugd. Tijdens deze bijeenkomst lichten zij het landelijk suïcidepreventiebeleid toe en wisselen we met elkaar uit over de manier waarop jij zelf concreet kunt bijdragen aan de missie dat geen enkele jongere in ons land eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord.

113 Zelfmoordpreventie werkt al 10 jaar aan het terugdringen van het aantal zelfdodingen in Nederland. Dit doen zij met 24-uurs crisishulp, met onderzoek, met voorlichting en training en door tal van preventieprojecten in het land met partnerorganisaties in diverse domeinen. Dit laatste doet 113 in opdracht van en samen met het ministerie van VWS, dat sinds 2013 het landelijk suïcidepreventiebeleid vorm geeft via de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.

Suïcidepreventie kan alleen maar door de krachten te bundelen. In november 2020 werd daarom de nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 vastgesteld door de Tweede Kamer. Deze agenda bevat de brede aanpak op het gebied van suïcidepreventie, waaraan tientallen partijen in de zorgsector, het welzijn, het onderwijs, de sociaal-economische sector, het bedrijfsleven en de (social)media hun steentje zullen bijdragen.

We horen graag of je erbij bent. Klik op deze link om u aan te melden voor dit webinar.

Contact informatie

Naam:
Berthe Peerenboom


Locatie

Locatie:
ONLINE
Land:
Netherlands