24 otober 2023  Najaarsbijeenkomst Waar Design, Maakkracht en Gedeeld Leiderschap samenkomen!

 

De najaarsbijeenkomst 2023 staat in het teken van 'Maakkracht', een krachtige manier om het systeem samen te veranderen en datgene wat we belangrijk vinden centraal te stellen in de vormgeving van onze samenleving. We worden begeleid door Jetske van Oosten, die ons gaat inspireren en laten zien hoe creatieve kunstenaars en ontwerpers het makerschap gebruiken om echte verandering te bewerkstelligen. Na de inleiding door Jetske krijgen we een rondleiding over de Dutch Design Week, waarbij designers die werkzaam zijn aan sociale vernieuwingstrajecten ons gaan begeleiden bij het bezoeken van relevante designinitiatieven. Zij duiden deze initiatieven vanuit het perspectief van maakkracht en de vijf rollen die nodig zijn voor systemische verandering, waardoor we een glimp opvangen van een nieuwe beweging.

Na de lunch gaan we genieten van een inspirerende keynote door Wilma van der Scheer, hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar keynote zal aansluiten bij haar oratie over 'Gedeeld Leiderschap', waarbij zij ingaat op het delen van strategische verantwoordelijkheden tussen beroepsgroepen en professies, in plaats van het gebruikelijke verdelen van verantwoordelijkheden.

De bijdrage van Wilma wordt gevolgd door een open gesprek, waarin we gezamenlijk op zoek gaan naar de dwarsverbanden tussen de concepten van Maakkracht en Gedeeld Leiderschap. Via specifieke vragen en opdrachten doorlopen we stap voor stap een proces, waarbij we elkaar ondersteunen bij het verkennen van het nog onbenutte potentieel van verandering. Op deze manier ontdekken we onze eigen Maakkracht én manieren om de Maakruimte binnen onze organisaties te vergroten. 

Voor leden van de Associatie voor Jeugd en voor bestuurders die een lidmaatschap van de Associatie voor Jeugd overwegen, organiseren we aansluitend een informeel diner. Dit diner biedt een geweldige gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en te verbinden. Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden met nieuwe inzichten die je direct kunt benutten in je dagelijkse werk.

Kosten: € 475,- (inclusief diner voor (potentiële) leden) € 425,- (exclusief diner)

Locatie: Parktheater Eindhoven, Elzentlaan 50, 5615 CN Eindhoven