Nieuwsbrief maart 2018 
AGENDA VOORJAAR 2018
 
22/23 maart Voorjaarscongres Leeuwarden, Kring Noord
5 april Bestuur Associatie voor Jeugd
16 april Kick off School van de Toekomst
19 april         Bijeenkomst fondswervers Associatie voor Jeugd
23 mei Werkdiner over Anders Verantwoorden
24 mei (optioneel) Inspiratiedag Jonge Ouders
13 juni Landelijke dag Jeugdwelzijnsberaad
29 juni Inspiratiebijeenkomst ‘omgaan met big data’ (DigiJong)
12 juli Bestuur Associatie voor Jeugd
NIEUWE LEDEN
 
Marjan Adema Jeugd- en Gezinsbeschermers Noord Holland
Ellen Voskuilen Zaan Primair (PO)
Dirk Verstegen Landelijk Kenniscentrum LVB
Jose Schilderinck AMBIQ
Marianne Sinot Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Sacha Ausems Kinderopvang Humanitas
Jos van Nunen JUZT
Voorjaarscongres 2018

Heeft u zich al opgegeven? We nodigen op 22 maart onze leden én onze vrienden uit Schotland van harte uit om naar Leeuwarden te komen. We hebben een inhoudelijk programma én een cultureel programma voor jullie. Op 23 maart reizen we met de leden naar Schiermonnikoog, een oude belofte van de Kring Noord om op een van de waddeneilanden te werken.
Programma VJC2018

Nieuwjaarsevent 25 januari 2018

Op 25 januari 2018 ontmoeten zo’n 90 leden van de Associatie voor Jeugd en van Jeugdzorg Nederland elkaar in Amersfoort. Een prachtige middag, die opgebouwd was rond de ervaringen van jongeren.
> Lees verder

Altijd met de jongere

Op 25 januari bood Mariette Vos namens de Associatie voor Jeugd een Position Paper aan de Kinderombudsvrouw aan. Deze was samen met het Jeugdwelzijnsberaad opgesteld. Het JWB presenteerde daar ook hun 3-punten plan. De leden van de Associatie voor Jeugd worden binnenkort benaderd om deze Position Paper samen uit te voeren.
> Lees verder

Schotse lessen

Op 25 mei kwam een grote groep ‘Schotlandgangers’ en andere nieuwsgierigen naar Amersfoort. Om ervaringen te delen maar vooral ook om te laten zien wat de ervaring concreet opgeleverd heeft.
> Lees meer

Alicia

Naar aanleiding van de film ‘Alicia’ is de Associatie voor Jeugd benaderd om inhoudelijke input te leveren voor regionale dialoog-sessies. Hoe kunnen we voor deze doelgroep meer op maat zorgen realiseren?
> Ga naar de website
> Klik hier voor de film

PROJECTEN

Kennisassociatie
Een boeiende en inspirerende sessie met Spoed4Jeugd over de onderbouwing van triage (Friesland),  samen met praktijk experts en wetenschappers, heeft geleid tot een informatieve rapportage.

Bezoek aan Agora Roermond
Op uitnodiging van Ariëlle de Ruijter en Mariënne Verhoef zijn we op 5 maart naar Roermond afgereisd. Met een inleiding door een zeer bevlogen Sjef Drummen, rondleidingen, een verhelderende uiteenzetting over ‘hoe start je nu’ door collega’s uit Nijmegen en Groesbeek, een duidelijk verhaal over de bestuurlijke vraagstukken van Jan Fasen en een kijkje in de keuken van de praktijk door Rob Houben.
> Lees hier voor een impressie

Anders verantwoorden
Op 23 mei wil de kopgroep ‘Anders Verantwoorden’ starten met een aantal werksessies over dit thema. Diepgaande gesprekken over het bouwen aan alternatieve handelingsperspectieven tussen bestuurders zorg voor jeugd en directeuren Sociaal Domein (gemeenten). Doel is om in het najaar een inhoudelijke ontmoeting te organiseren voor nieuwe wethouders.
> Lees meer

School van de toekomst
Op 16 april start de School van de Toekomst, een werkplaats voor onderwijs, opvang en jeugdhulp om (nieuwe) inclusieve leeromgevingen op te bouwen.
> Lees meer

Praktijk in Almere
Op steeds meer plekken in het land gaan jeugdhulpprofessionals vanuit de school werken. Op sbo school de Watertuin in Almere gebeurt het al 2,5 jaar. Tijd om met alle partners deze vernieuwende aanpak te evalueren, én tegelijk samen na te denken over de vraag: hoe verder? Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad) was bij het gesprek aanwezig.
> Lees meer

DigiJong

De  kopgroep DigiJong heeft voor 2018 drie lijnen uitgezet:

 • 29 juni: Inspiratiedag over gebruik big data ism Ynformed, Floor Scheepers, Data-Lab Amsterdam (ochtend)
 • Januari 2019: Landelijke dag voor professionals en bestuurders over interessante en kansrijke digitale toepassingen voor de zorg voor jeugd.                                    ism Garages2020, Platform 51 en anderen (in de E-health week)
 • Nader te bepalen datum: Optimaal benutten van digitale innovatie voor stroomlijnen administratieve processen
> Lees meer DigiJong in 2018
Lancering Platform JEP

Onlangs lanceerde minister Hugo de Jonge (VWS) samen met speciaal rapporteur Naïma Azough Platform JEP. Waar staat Platform JEP voor en wat betekent het voor uw organisatie.
> Lees verder
> Platform JEP in 60 seconden

Impressie werkbezoek IKEC Hoorn

Op 7 maart organiseerde de Kopgroep Jeugdhulp (voor inclusieve kindcentra) een werkbezoek aan het IKEC in Hoorn: een nieuwe leeromgeving voor jonge (kwetsbare) kinderen door SO, SBO, Kinderopvang, jeugdhulp en het SWV. Het IKEC jonge kind biedt een integraal aanbod van zorg, gespecialiseerd onderwijs en opvang voor kinderen van 2 tot 6 jaar én ontwikkelen een expertise-functie voor het regulier onderwijs/kinderopvang.
> Lees verder

 • Inspiratietafel: Big Data +

  digijong smm Datum: 29 juni 2018
  Tijd: 10.00 - 12.30 uur
  Locatie: Wordt nog bekend gemaakt

  DigiJong is een project van de Associatie

  Lees verder...
 • Vier de Successen in de Zorg voor Jeugd! +

  180927 Foto AK Wanneer is hulp een succes? En hoe zorg je dat elke organisatie en professional dezelfde successen kan behalen?

  In een

  Lees verder...
 • Impressie VJC 2018 +

  2018 03 22 13.24.59 Kring Noord aan zet!

  Om 13.00 uur stond een Fries lunch voor ons klaar in de Blokhuispoort: een voormalige gevangenis,

  Lees verder...
 • Impressie werkbezoek IKEC Hoorn +

  180305 foto4b Op 7 maart organiseerde de Kopgroep Jeugdhulp (voor inclusieve kindcentra) een werkbezoek aan het IKEC in Hoorn: een nieuwe leeromgeving

  Lees verder...
 • Altijd met de jongere +

  180313 Kalv Op 25 januari bood Mariette Vos namens de Associatie voor Jeugd een Position Paper aan de Kinderombudsvrouw aan. Deze was

  Lees verder...
 • Opzet ‘Anders Verantwoorden’ in 2018 +

  180313 AVER Kopgroep: Gerrit Jan Hoogeland, Marienne Verhoef, Ruud Grondel, Roos van Gelderen, Annemarie van Dalen, Rutger Hageraats, Albert Jan Kruiter, Gerdi Meyknecht

  De kopgroep heeft afgesproken om de

  Lees verder...
 • DigiJong Plan 2018: 3 programma-lijnen +

  digijong smm KOPGROEP
  Mariette Vos, Gerrit Jan Hoogeland, Geert Hoeksema, Wim Gorissen, Hans Butselaar, Marienne Verhoef

  Plan 2018: 3 programma-lijnen

  DigiJong
  DigiJong richt

  Lees verder...
 • Uitnodiging: School van de Toekomst +

  futureschool Werkplaats inclusieve leeromgevingen 0-23

  Op 16 april willen we met u en uw partners verkennen welke plannen en ideëen er

  Lees verder...
 • Jongerenorganisaties en Tweede Kamerleden komen samen +

  “In de praktijk wordt er vooral veel over kinderen en jongeren gepraat, in plaats van met kinderen en jongeren. Dat

  Lees verder...
 • Diversiteit als businesscase +

  hghorasi Column door Gerdi Meyknecht
   
  Op 5 oktober ontmoette een aantal leden van de Associatie voor Jeugd en de AssociatieKring

  Lees verder...
 • 1