hghorasi Column door Gerdi Meyknecht
 
Op 5 oktober ontmoette een aantal leden van de Associatie voor Jeugd en de AssociatieKring Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Zouden we haar kennis over inclusie en diversiteit kunnen benutten voor onze studiereis in Schotland, op zoek naar inclusive communities?

Tolerantie op afstand
Halleh duikt het verleden in om ons iets duidelijk te maken over de Nederlandse manier van kijken.
‘Dominant in Nederland is dat we ‘soms fixeren op verschillen’. Het verzuilde denken zit nog diep in onze systemen. Centraal daarin staat dat we tolerant zijn naar ‘andere’ groepen, zolang we elkaar niet bedreigen en zolang we op enige afstand van elkaar functioneren. Er is wel degelijk tolerantie voor de ‘ander’ maar dat is een tolerantie op afstand, een soort tolerantie van de muur tussen wij en zij; er is tolerantie maar er ontstaat geen verbinding. Deze verzuilings-habitus heeft tot gevolg dat we gefixeerd zijn op verschil aanbrengen.’

Achterstandsdenken en het streven naar gelijkheid
Een tweede element dat Halleh beschrijft is onze verheffings-ideaal: in Nederland zijn we erop gericht mensen in achterstandstandsposities te willen verbeteren. Achterstand wordt dus een manier om mensen te definiëren en het normbeeld van gelijk-zijn wordt voorgesteld als ideaal.
Daardoor fixeer je echter ook vooral op mensen die van de norm afwijken.

Diversiteit
Het begrip diversiteit komt oorspronkelijk uit Amerika, waar het een belangrijk onderdeel van het succes-denken is. Een samenleving / bedrijven hebben immers een grote diversiteit aan talenten nodig om succesvol te zijn.
Dit begrip verhuist in de 90-er jaren naar de verzorgingsstaat in Nederland en wordt ontdaan van haar initiële, positieve betekenis: diversiteit krijgt een morele betekenis en een etnische focus. En gaat vooral over etnische minderheden. En raakt verbonden aan onze neiging om verschil in hokjes te organiseren, ons achterstands-denken en ons streven naar gelijkheid.

Tussenruimte maken
Halleh heeft zich in haar privé-leven veel bezig gehouden met revolutionaire bewegingen. Haar vertrouwen in revolutie als middel is fors getaand. Zij pleit voor een meer persoonlijke route:

 • Doorbreek regelmatig de macht van de vanzelfsprekendheid en de doorwerking daarvan in het alledaagse;
 • Vertraag je tempo om het ‘ongewone’ te zien en daarvan te leren: benut die ervaring als bron!
 • Bouw ‘tussen-ruimtes’, waarin je zonder oordeel de ‘andere ander’ daadwerkelijk kunt ontmoeten.
 • Werkagenda onderwijs-jeugd +

  logojeugdonderwijs Sinds 2013 werken de PO-Raad, de VO-raad, de VNG, het Nederlands Jeugdinstituut en de ministeries OCW en VWS samen om

  Lees verder...
 • Nieuwjaarsevent 2018: Ik word (20)18 +

  171215 complete uitnodiging final 1 Jeugdzorg Nederland en de Associatie voor Jeugd nodigen u van harte uit voor het Nieuwjaarsevent 2018.

  In 2017 stond de

  Lees verder...
 • Jongerenorganisaties en Tweede Kamerleden komen samen +

  “In de praktijk wordt er vooral veel over kinderen en jongeren gepraat, in plaats van met kinderen en jongeren. Dat

  Lees verder...
 • Opgroeien naar volwassenheid... aflevering 'Zorg' +

   

  171126 ingresprek Vijf jongeren uit de jeugdhulp zijn in gesprek met vijf jongeren die opgroeien vanuit een veilig en stabiel thuis.

  Lees verder...
 • Altijd samen met de jongeren +

  Onze initiatiefgroep ‘Altijd met de jongere’ bestaat uit 9 bestuurders en is ontstaan op het najaarscongres 2016 in Rotterdam.
  Toen zagen

  Lees verder...
 • Workshop: Bejegening Jongeren +

  o TEEN AND MOM TALKING facebook 1 Op basis van de trainingen ‘Mijn leven is jouw werk’ en ‘Bejegening is mensenwerk’

  Datum: Vrijdag 8 december 2017
  Tijd:

  Lees verder...
 • Video verslag 'Voor de Jeugddag 2017' +

  vdjeugddag Verslag voor de Jeugddag 2017.

  Lees verder...
 • Diversiteit als businesscase +

  hghorasi Column door Gerdi Meyknecht
   
  Op 5 oktober ontmoette een aantal leden van de Associatie voor Jeugd en de AssociatieKring

  Lees verder...
 • Uitnodiging en Programma Ervaringsdeskundigen +

  2015 10 02 16.27.15

  NIEUWE DATUM: 9 FEBRUARI 2018

  Ervaringsdeskundigen, ExpEx: ze horen gewoon op de loonlijst binnen je organisatie. Want juist met hen

  Lees verder...
 • DigiJong +

  Hulp aan Jeugd Digitaal 1

  Op 22 juni heeft een delegatie van de DigiJong bestuurdersgroep, samen met Evelyn Visschendijk (Spirit) een presentatie gehouden tijdens het

  Lees verder...
 • Agenda De Zwerm 2017 - 2018 +

  artikel JeugdCO 1 De Zwerm heeft als missie om radicaal te breken met de praktijk van drang en dwang en om kinderen veilig

  Lees verder...
 • Impressie studiereis Schotland +

   

  Wij willen alle deelnemers aan deze bijzondere studiereis en met name onze gasten uit het onderwijs, vanuit Gemeenten, VNG,

  Lees verder...
  • 1