Nieuwsbrief - 7 juli 2017 - Associatie voor Jeugd

 
Najaarscongres 2017

Van 15-17 november is de Associatie voor Jeugd te gast bij Children in Scotland (http://www.childreninscotland.org.uk)

In samenwerking met hen, het NJi (internationaal) en de Kring Zuid hebben we een programma op hoofdlijnen opgesteld. 29 augustus reizen Caroline Vink en Gerdi Meyknecht af naar Edingburgh om de details van ons werkbezoek te regelen.

Onderwijsnetwerk uitnodigen!
We hebben het maximaal aantal deelnemers aan het werkbezoek op 50 gezet. Dat betekent dat u een onderwijsbestuurder of een directeur van een Samenwerkingsverband (PO/VO), die zich meer wil verdiepen in inclusie én in het samen met andere partners (jeugdhulp) realiseren van een sterke, inclusieve ontwikkel- en leeromgeving voor kinderen, uit kunt nodigen.

Meer informatie

 
DigiJong

Op 22 juni heeft een delegatie van de DigiJong bestuurdersgroep, samen met Evelyn Visschendijk (Spirit) een presentatie gehouden tijdens het afscheid van Kees Bakker / NJi. Voor die gelegenheid is een filmboodschap gemaakt met Bert Mulder, als adviseur verbonden aan DigiJong. 
Bekijk hier de film


In de afgelopen maanden is het rapport van Bert Mulder en Karin van der Velde gepubliceerd. Klik hier voor het rapport.

Bestuurdersgroep DigiJong bijeen...

 
Anders Verantwoorden

Op 12 mei presenteerde Ruud Klarenbeek (JP van den Bemt Stichting) zijn ervaringen met ‘anders organiseren’ en ‘anders verantwoorden’.  Naar de bijeenkomst, georganiseerd door het NJi (Rutger Hageraats) en de Associatie voor Jeugd, waren meer dan 30 mensen vanuit het veld,  gemeenten en de accountancy-wereld afgekomen.

Een zeer geanimeerd gesprek ontwikkelde zich tussen de deelnemers over deze urgente kwestie. Resultaat was een oproep van velen om een NETWERK te vormen van organisaties, gemeenten en accountants om ervaringen met en kennis over anders verantwoorden voor de jeugdzorg uit te wisselen.

 
Samen voor Inclusie

Op 7 juni organiseerde de drie netwerken (Associatie voor Jeugd, AssociatieKring en WERKtank voor de jeugd) een unieke inspiratiedag! Uniek omdat zowel bestuurders, als directeuren als professionals samen dit thema van ‘inclusief werken op de werkvloer’  verkenden.

Arko van Brakel leidde een inspirerende dialoog en gaf verhelderende inzichten.
Kaveh Bouteh (Pharos) nam ons daarna mee in een aantal oefeningen wat inclusie en vooral uitsluiting voor jou persoonlijk betekent.
 
Nooit meer zonder elkaar!
In een nagesprek met de deelnemers drong iedereen aan op meer van dergelijke dagen. “We zouden in het kader van de Associatie voor Jeugd eigenlijk nooit meer zonder elkaar dergelijke inspiratie-sessies moeten hebben!” was het geluid van velen. De voorbereidingsgroep neemt dit ter harte en komt na de zomer weer bij elkaar om een tweede sessie te organiseren. Ook neemt Fawzia Nasrullah als bestuurslid van de Associatie voor Jeugd dit signaal mee naar de bestuursvergadering op 5 september. 
Link naar impressie inspiratiedag 7 juni 
 

 
Kindcentra en Kopgroep Jeugdhulp

PACT pakt door!
Op 19 juni vierde PACT, samen met meer dan 350 deelnemers, de ‘Oogst van 3 jaar PACT’. Een impressie via dit filmpje.
Meer weten over de opbrengst van PACT? Klik hier.

Kopgroep Jeugdhulp zeer Actief

Aan PACT en Kindcentra2020 zijn een viertal ‘kopgroepen’ verbonden, ook de Kopgroep Jeugdhulp.
In april heeft de Kopgroep Jeugdhulp samen met Jeugdzorg Nederland een advies geformuleerd voor de Taskforce ‘samenwerking kinderopvang-onderwijs’ (link naar rapport)over de noodzakelijke inbreng van de expertise van jeugdhulp in inclusieve kindvoorzieningen (link naar advies).

In mei 2017 heeft de Kopgroep Jeugdhulp een aantal adviezen geformuleerd over noodzakelijke randvoorwaarden voor integrale inzet van jeugdhulp in kindvoorzieningen. Deze zijn in mei en juni voorgelegd aan zowel de Regiegroep Kindcentra 2020 als besproken met de Kopgroep Wethouders. 
Adviezen Kopgroep Jeugdhulp 

 
KennisAssociatie

Op 17 mei vond een derde sessie plaats met werkers van de Kleinschalige Groep Spirit en wetenschappers. Wederom een inspirerend en succesvolle bijeenkomst.

U kunt de resultaten inzien op intranet van Spirit.
Als u een berichtje stuurt aan  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan krijgt u een persoonlijke log in en kunt u bij al het materiaal.

 
Altijd met de jongere... 'mijn thuis is jouw werk'

Hoe leren we van ervaringen van kinderen en jongeren? Laten we ze echt deelnemen aan onze organisaties en invloed uitoefenen? Spelen hun geluiden en ervaringen voldoende een rol in onze transformatie?
Een thema dat sterk naar boven kwam op het najaarscongres 2016.
Een aantal bestuurders heeft zich verenigd om een krachtige impuls te geven en een Associatie-brede beweging op gang te brengen. Te leren van goede ervaringen en een bijdrage te leveren aan een sterk platform voor jongeren, die betrokken zijn bij jeugdzorg en jeugdhulp. Er liggen al langer talloze aanwijzingen wat jongeren belangrijk vinden. Zie de internationale Q4C richtlijnen: link

Er is contact gelegd met het jeugdwelzijnsberaad in Nederland. Met hen gaat de Associatie voor Jeugd-groep in september 2017 in gesprek over het organiseren van een aantal sessies. In ieder geval op 27 en 29 november wanneer we als Associatie-leden uitgenodigd worden bij 3 regionale bijeenkomsten van het jeugdwelzijnsberaad.

Klik hier voor een verslag van de bijeenkomst van 5 juli jl. 'Samen met de jongeren'.  

Op 27 november Bij Stek Jeugdhulp, op 29 november bij JUZT en bij ENTREA-Lindenhout. Van 18-20 uur. Zet alvast in uw agenda!

 
AssociatieKring
Graag verspreiden onder uw directies!

Ook de AssociatieKRING besteedt aandacht aan het thema ‘ervaringsdeskundigen’. Hun ambitie? Ervaringsdeskundigen, ExpEx: ze horen gewoon op de loonlijst binnen je organisatie. Want juist met hen boor je een innovatieve kracht aan.

Hoe? Dat hoor je op donderdag 28 september van ervaringsdeskundigen zelf – en niet zonder het te hebben over de leeuwen op de weg en de lichtpunten aan de horizon. Beluister de pitches van succesvolle projecten, formuleer je eigen transformatiedoelen en brainstorm hoe je met ervaringsdeskundigen die stap voorwaarts maakt. Ten gunste van je organisatie, je innovatiekracht, samenwerking en niettemin je cliënten!
Rotterdam, donderdag 28 september as.
Voor meer informatie en aanmelding: 

 
Kort Nieuws

De Zwerm
De Zwerm is uitgebreid met Manuelle Moens en Rene Meuwissen. Al in het voorjaar heeft de Zwerm de oogst van 2 jaar Zwermtafels gepubliceerd. (link). Tevens is door Jeugd&Co aandacht besteed aan de Zwerm en Hans Nusse (link naar artikel)Medio september komt de Zwermgroep weer bij elkaar.

KennisAssociatie
Eind oktober, begin november organiseert de Kennisassociatie in Leeuwarden een sessie over Spoed4jeugd. Op verzoek van Jeugdhulp Friesland en de Stuurgroep Spoed4jeugd. Wederom ook voor geïnteresseerden toegankelijk.
 
Aanrader!     Voor toezichthouders
In het najaar start een nieuwe Broosz Community of Practice (CoP) - Nieuw Toezicht in Zorg en Welzijn -.  Deze is door toezichtvernieuwers zélf in het leven geroepen en wordt door de NVTZ ondersteund en aangeraden.
Waarom?  Organiseren op basis van vertrouwen vraagt ook om een nieuwe visie op sturing en verantwoording in het toezicht van organisaties. Toezichthouders kunnen de humanisering van de zorg omarmen, of in de kiem smoren .. 
Mogelijk heeft u toezichthouders die hierin geinteresseerd zijn!
Meer informatie: http://broosz.nl/vernieuw-het-toezicht-in-zorg-welzijn-doe-met-de-cop/
Start datum: 19 september van 14.00 - 20.00

Nieuwe leden
Jack van der Logt:             onderwijsbestuurder Conexus
Yvonne Beishuizen:           REIK
Nelleke Groenewegen:      Intervence
Arielle de Ruijter                SWV VO Amsterdam
Sanne Verwaaijen             Conrisq

Fondswervers
Het bestuur van de Associatie voor Jeugd heeft in het voorjaar bij haar leden geinventariseerd wat de behoefte en wensen van ‘fondswervers’ zijn aan contact, uitwisseling en het bundelen van kennis en netwerk. De Associatie voor Jeugd wilde dit graag weten, omdat in sommige gevallen het handig kan zijn om krachten te bundelen, als we lokale / regionale innovatie financieel willen ondersteunen voor landelijke kennisdeling. Deze inventarisatie heeft tot een duidelijk beeld geleid! De behoefte aan uitwisseling en netwerkvorming is groot.  Begin september worden de uitkomsten besproken met het bestuur van de Associatie voor Jeugd en een mogelijk initiatief met u gedeeld.

Vakantie
In de periode tussen 10 juli en 19 augustus is het bureau van de Associatie voor Jeugd beperkt bereikbaar. Mail graag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda Najaar 2017
Begin september publiceren wij de agenda voor het najaar van 2017.

 
 
 
Wilt u meer weten over de Associatie voor Jeugd?
Kijk dan op onze website: www.associatievoorjeugd.nl 

 
 • Impressie werkbezoek IKEC Hoorn +

  180305 foto4b Op 7 maart organiseerde de Kopgroep Jeugdhulp (voor inclusieve kindcentra) een werkbezoek aan het IKEC in Hoorn: een nieuwe leeromgeving

  Lees verder...
 • Verslag: Inspiratiedag Ervaringsdeskundigheid inzetten +

  associatiekringsm ‘Ervaringskennis: de bron voor innovatie en ondernemerschap’

  De AssociatieKring organiseerde de “Inspiratiedag Ervaringsdeskundigheid inzetten” op 9 februari te Rotterdam . Veel

  Lees verder...
 • Nieuwjaarsevent 25 januari 2018 +

  2018 01 25 15.08.11 Op 25 januari 2018 ontmoeten zo’n 90 leden van de Associatie voor Jeugd en van Jeugdzorg Nederland elkaar in Amersfoort.

  Lees verder...
 • Altijd met de jongere +

  180313 Kalv Op 25 januari bood Mariette Vos namens de Associatie voor Jeugd een Position Paper aan de Kinderombudsvrouw aan. Deze was

  Lees verder...
 • Opzet ‘Anders Verantwoorden’ in 2018 +

  180313 AVER Kopgroep: Gerrit Jan Hoogeland, Marienne Verhoef, Ruud Grondel, Roos van Gelderen, Annemarie van Dalen, Rutger Hageraats, Albert Jan Kruiter, Gerdi Meyknecht

  De kopgroep heeft afgesproken om de

  Lees verder...
 • DigiJong Plan 2018: 3 programma-lijnen +

  digijong smm KOPGROEP
  Mariette Vos, Gerrit Jan Hoogeland, Geert Hoeksema, Wim Gorissen, Hans Butselaar, Marienne Verhoef

  Plan 2018: 3 programma-lijnen

  DigiJong
  DigiJong richt

  Lees verder...
 • Uitnodiging: School van de Toekomst +

  futureschool Werkplaats inclusieve leeromgevingen 0-23

  Op 16 april willen we met u en uw partners verkennen welke plannen en ideëen er

  Lees verder...
 • Verder met Schotse lessen op het Voorjaarscongres 2018 +

  Beste Schotlandganger,

  Graag willen we u, betrokken bij het Najaarscongres 2017 in Schotland, ook uitnodigen voor het inhoudelijke deel van

  Lees verder...
 • Voorjaarscongres 2018 - Leeuwarden +

  Locatie:   Leeuwarden
  Data:        22 & 23 maart 2018

  In 2018 nodigt de Kring Noord u van harte

  Lees verder...
 • Jongerenorganisaties en Tweede Kamerleden komen samen +

  “In de praktijk wordt er vooral veel over kinderen en jongeren gepraat, in plaats van met kinderen en jongeren. Dat

  Lees verder...
 • Diversiteit als businesscase +

  hghorasi Column door Gerdi Meyknecht
   
  Op 5 oktober ontmoette een aantal leden van de Associatie voor Jeugd en de AssociatieKring

  Lees verder...
 • Impressie studiereis Schotland +

   

  Wij willen alle deelnemers aan deze bijzondere studiereis en met name onze gasten uit het onderwijs, vanuit Gemeenten, VNG,

  Lees verder...
  • 1