gj hoogelandkl Inspiratietafel 28 maart 2014
Onder leiding van Gerrit Jan Hoogeland

Op 28 maart organiseerde de Associatie Jeugdzorg met de Kamer van de Coöperatie / PGGM een Inspiratietafel over de meerwaarde van de coöperatie vorm voor de integrale aanpak in de zorg voor jeugd (o.a. door wijkteams). 

Zo’n 25 insiders én outsiders bespraken met elkaar aan de hand van de praktijk dit vraagstuk. Besproken werd de situatie in Amsterdam (zie pdf Startplan) en Leeuwarden (presentatie van Kees van Anken). IJsbrand Snoeij, voorzitter van de succesvolle coöperatie Boer en Zorg (130 zorgboerderijen) http://www.cooperatieboerenzorg.nl vertelde uit zijn praktijk. Onder leiding van Onno van Bekkum (zie presentatie) en Frido Kraanen (PGGM) werden een aantal thema’s benoemd:

‘We hebben nog 40 weken tot 2015!'

Zijn we er klaar voor? Waar zoeken we de oplossingen? Wat zijn vervolgvragen?’

Van/voor wie is de coöperatie? Want dat ‘een construct’ nodig is voor geïntegreerd werken (wijkteams, jeugd- en gezinsteams. Samen doen teams…) - dat is wel helder. En de coöperatie biedt vanwege de betrokkenheid, geïntegreerde benadering, voor werkgever én voor financier een geschikte vorm.

 • Is een coöperatie geschikt voor de cliënten of liever burgers? Ja, zeker! Zijn die ook verantwoordelijk? Dat is lastiger. Gedacht kan worden aan een ‘consumentencoöperatie’ waar uiteindelijk belanghebbenden zorg ‘inkopen’ van partijen die het kunnen leveren, met geld van de gemeente. Als een coöperatief verband voor burgers niet lukt, is het in ieder geval van cruciaal belang dat nagedacht wordt over hoe de stem / het belang van de cliënt vorm gegeven wordt binnen een coöperatie.
 • Kan een coöperatie opgebouwd worden door medewerkers? Kan! Zij zijn dagelijks bezig met de beste aandacht voor de cliënt en kunnen hun en mogelijk ook het belang van cliënten goed vertegenwoordigen. Kan ook een oplossing zijn voor het organiseren van zelfsturende teams….
 • Is het een coöperatie van instellingen? Ja, ook. Er komt hier wel veel bij kijken: vertrouwt men elkaar als samenwerkende instellingen? Heeft men individueel mogelijk niet belangen die zwaarder wegen dan het collectieve belang? Moet men in dit scenario medewerkers ‘overdragen’ aan de coöperatie? Hoe zit dat met het doorvoeren van bezuinigingen? Heb je dan nog zeggenschap over je personeel? En een andere dimensie is: hoe staan de gemeenten hier tegenover? Op veel plaatsen is er nog onvoldoende sprake van een vertrouwensrelatie met de gemeente.

 

 • Een van de vraagstukken is dus: wie speelt welke rol? In Nederland is de zorg voor jeugd een publiek-private zaak, in tegenstelling tot in het buitenland. Helderheid over de rol van de overheid én de rol van betrokken instellingen in een coöperatie blijkt ook in de huidige praktijk van cruciaal belang. Dit lokt ook discussie uit over de balans tussen privaat en publiek. Er is sprake van grote onderlinge verschillen. Sommige gemeenten zijn van plan om zelf de uitvoering van de zorg in handen te nemen. Het opbouwen van vertrouwen wie welke rol vervult, niet alleen formeel maar ook in de uitvoering is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van een coöperatie op het grensvlak van privaat en publiek.
 • Cruciaal is helderheid over ‘ons’ gemeenschappelijk doel, de missie! Want zonder gemeenschappelijk doel is het lastig samenwerken, al helemaal binnen een coöperatie. Nu zijn de ‘tien geboden’-lijstjes al in veelvoud beschikbaar in het land. We weten eigenlijk wel hoe we het willen. Is het commitment er ook, de noodzakelijk passie? De bestuurlijke laag in de ‘oude’ vorm is mogelijk zelf niet bevorderlijk aan de organisatie-inrichting van het proces. Je wilt organiseren en niet zo zeer organisaties bouwen.

Adviezen

• Soms werkt ‘tarte tatin’: begin gewoon bij de inhoud en bouw dan aan de vorm; start nooit bij het juridisch construct
• Benut de coöperatie-vorm als procesinstrument, om ambitie en belangrijke vraagstukken te bespreken.
• Faciliteer gezamenlijk leren: waar zowel bestuurders, medewerkers als burgers bij betrokken zijn
• Ga aan dezelfde tafel zitten en realiseer dat alle betrokkenen een ander systeem zoeken
• Start altijd samen, met gemeente en instellingen en het liefst met burgers.

Bouw aan een netwerkcoöperatie, met potentie om door te groeien naar een uitvoeringsorganisatie. Gebouwd rondom de activiteiten van de medewerkers en waarin de cliënten ook een duidelijk stem hebben.

Verder

 1. Aan de leertafel ‘Jong in de Buurt’ nemen zowel bestuurders uit verschillende sectoren, als professionals als wethouders deel. Hier wordt dit materiaal van deze inspiratietafel verder benut.
 2. Daarnaast werd ervoor gepleit om na de zomer weer een tafel over dit onderwerp ter organiseren.
 3. Suggestie werd gewekt om dit onderwerp ook aan de orde te stellen in het landelijke transitieteam.
 4. De uitkomsten worden op het Voorjaarscongres van de Associatie Jeugdzorg gedeeld met collegae.
 5. … en gebruik de kennis en kunde op het gebied van de coöperatie vooral in de eigen regio.
 • Impressie werkbezoek IKEC Hoorn +

  180305 foto4b Op 7 maart organiseerde de Kopgroep Jeugdhulp (voor inclusieve kindcentra) een werkbezoek aan het IKEC in Hoorn: een nieuwe leeromgeving

  Lees verder...
 • Verslag: Inspiratiedag Ervaringsdeskundigheid inzetten +

  associatiekringsm ‘Ervaringskennis: de bron voor innovatie en ondernemerschap’

  De AssociatieKring organiseerde de “Inspiratiedag Ervaringsdeskundigheid inzetten” op 9 februari te Rotterdam . Veel

  Lees verder...
 • Nieuwjaarsevent 25 januari 2018 +

  2018 01 25 15.08.11 Op 25 januari 2018 ontmoeten zo’n 90 leden van de Associatie voor Jeugd en van Jeugdzorg Nederland elkaar in Amersfoort.

  Lees verder...
 • Altijd met de jongere +

  180313 Kalv Op 25 januari bood Mariette Vos namens de Associatie voor Jeugd een Position Paper aan de Kinderombudsvrouw aan. Deze was

  Lees verder...
 • Opzet ‘Anders Verantwoorden’ in 2018 +

  180313 AVER Kopgroep: Gerrit Jan Hoogeland, Marienne Verhoef, Ruud Grondel, Roos van Gelderen, Annemarie van Dalen, Rutger Hageraats, Albert Jan Kruiter, Gerdi Meyknecht

  De kopgroep heeft afgesproken om de

  Lees verder...
 • DigiJong Plan 2018: 3 programma-lijnen +

  digijong smm KOPGROEP
  Mariette Vos, Gerrit Jan Hoogeland, Geert Hoeksema, Wim Gorissen, Hans Butselaar, Marienne Verhoef

  Plan 2018: 3 programma-lijnen

  DigiJong
  DigiJong richt

  Lees verder...
 • Uitnodiging: School van de Toekomst +

  futureschool Werkplaats inclusieve leeromgevingen 0-23

  Op 16 april willen we met u en uw partners verkennen welke plannen en ideëen er

  Lees verder...
 • Verder met Schotse lessen op het Voorjaarscongres 2018 +

  Beste Schotlandganger,

  Graag willen we u, betrokken bij het Najaarscongres 2017 in Schotland, ook uitnodigen voor het inhoudelijke deel van

  Lees verder...
 • Voorjaarscongres 2018 - Leeuwarden +

  Locatie:   Leeuwarden
  Data:        22 & 23 maart 2018

  In 2018 nodigt de Kring Noord u van harte

  Lees verder...
 • Jongerenorganisaties en Tweede Kamerleden komen samen +

  “In de praktijk wordt er vooral veel over kinderen en jongeren gepraat, in plaats van met kinderen en jongeren. Dat

  Lees verder...
 • Diversiteit als businesscase +

  hghorasi Column door Gerdi Meyknecht
   
  Op 5 oktober ontmoette een aantal leden van de Associatie voor Jeugd en de AssociatieKring

  Lees verder...
 • Impressie studiereis Schotland +

   

  Wij willen alle deelnemers aan deze bijzondere studiereis en met name onze gasten uit het onderwijs, vanuit Gemeenten, VNG,

  Lees verder...
  • 1