ctg logo Op 10 maart 2015 zijn 24 profession uit de jeugdhulp en 8 bestuurders onderweg gegaan. Naam van de expeditie: Changing the Game.

De lente hangt in de lucht als ’s avonds professionals, bestuurders en een paar genodigden in Ede plaatsnemen in een grote kring. Rondom de inspiratie en wijze lessen van Lenette Schuijt. Zij is organisatie adviseur en auteur en haar thema is ' bezieling'. Een belangrijk ingredient om verandering teweeg te brengen.

Hoe groter de organisatie, des te lastiger het is om deze bezieling om te zetten in actie. “Zoek dus die plekken op in de organisatie, waar nog een beetje ruimte zit om te bewegen,” is haar eerste les aan de pioniers. 

smiling Jong in de buurt werkt met een Community of Practice.
Bestaande uit bestuurders uit het sociale domein rondom zorg voor jeugd en wethouders.
In november stonden twee thema’s centraal:

• de ontwikkeling van het onderzoek naar:
rendement/ impact van jong in de buurt voor jonge risico kinderen/ gezinnen
anders verantwoorden (aansluitend op het nieuw organiseren in veel wijkteams)
• Almere en Amsterdam presenteerden hoe zij hun zoektocht naar ‘anders’ verantwoorden vormgeven.

changing

Het bestuur van de Associatie voor Jeugd heeft 14 talentvolle ‘gamechangers’ uit haar organisaties een dag ‘Changing the Game’ gegeven. Met veel resultaat:
• kring van zeer enthousiaste en betrokken ‘gamechangers’ opgebouwd
• leerproces gestart hoe een goed idee om te zetten in een innovatie in de eigen organisatie
• sponsorship van bestuurders naar innovatief talent vormgegeven

jansmitbroosz In opdracht van de Stichting Innovatie Jeugdzorg (Jong in de Buur, JIB) voert Broosz het komende jaar een onderzoek uit naar de stand van zaken rondom deze vernieuwing binnen de Jeugdzorg. Het onderzoek, dat op 1 september 2014 startte, loopt tot 1 december 2015 en wordt gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation.

 • Werkagenda onderwijs-jeugd +

  logojeugdonderwijs Sinds 2013 werken de PO-Raad, de VO-raad, de VNG, het Nederlands Jeugdinstituut en de ministeries OCW en VWS samen om

  Lees verder...
 • Nieuwjaarsevent 2018: Ik word (20)18 +

  171215 complete uitnodiging final 1 Jeugdzorg Nederland en de Associatie voor Jeugd nodigen u van harte uit voor het Nieuwjaarsevent 2018.

  In 2017 stond de

  Lees verder...
 • Jongerenorganisaties en Tweede Kamerleden komen samen +

  “In de praktijk wordt er vooral veel over kinderen en jongeren gepraat, in plaats van met kinderen en jongeren. Dat

  Lees verder...
 • Opgroeien naar volwassenheid... aflevering 'Zorg' +

   

  171126 ingresprek Vijf jongeren uit de jeugdhulp zijn in gesprek met vijf jongeren die opgroeien vanuit een veilig en stabiel thuis.

  Lees verder...
 • Altijd samen met de jongeren +

  Onze initiatiefgroep ‘Altijd met de jongere’ bestaat uit 9 bestuurders en is ontstaan op het najaarscongres 2016 in Rotterdam.
  Toen zagen

  Lees verder...
 • Workshop: Bejegening Jongeren +

  o TEEN AND MOM TALKING facebook 1 Op basis van de trainingen ‘Mijn leven is jouw werk’ en ‘Bejegening is mensenwerk’

  Datum: Vrijdag 8 december 2017
  Tijd:

  Lees verder...
 • Video verslag 'Voor de Jeugddag 2017' +

  vdjeugddag Verslag voor de Jeugddag 2017.

  Lees verder...
 • Diversiteit als businesscase +

  hghorasi Column door Gerdi Meyknecht
   
  Op 5 oktober ontmoette een aantal leden van de Associatie voor Jeugd en de AssociatieKring

  Lees verder...
 • Uitnodiging en Programma Ervaringsdeskundigen +

  2015 10 02 16.27.15

  NIEUWE DATUM: 9 FEBRUARI 2018

  Ervaringsdeskundigen, ExpEx: ze horen gewoon op de loonlijst binnen je organisatie. Want juist met hen

  Lees verder...
 • DigiJong +

  Hulp aan Jeugd Digitaal 1

  Op 22 juni heeft een delegatie van de DigiJong bestuurdersgroep, samen met Evelyn Visschendijk (Spirit) een presentatie gehouden tijdens het

  Lees verder...
 • Agenda De Zwerm 2017 - 2018 +

  artikel JeugdCO 1 De Zwerm heeft als missie om radicaal te breken met de praktijk van drang en dwang en om kinderen veilig

  Lees verder...
 • Impressie studiereis Schotland +

   

  Wij willen alle deelnemers aan deze bijzondere studiereis en met name onze gasten uit het onderwijs, vanuit Gemeenten, VNG,

  Lees verder...
  • 1