‘De Zwerm’ bijeenkomst ‘Bouwen aan vertrouwen en terugdringen van dwang en drang’

IMG 5167

Op 7 maart 2014 gingen 80 deelnemers uit het brede veld van de zorg voor jeugdigen, gemeenten, ministeries, kinderrechters en andere betrokkenen in het Auditorium van het ministerie van Veiligheid en Justitie met elkaar in gesprek over ‘Bouwen aan vertrouwen en terugdringen van dwang en drang’. De bijeenkomst was een initiatief van ‘De Zwerm’, een groep bestuurders betrokkenen bij zorg voor jeugd en OudersonLine. Doel is om te bekijken welke thema’s deel uit moeten gaan maken van de transformatie agenda.

Over ‘De Zwerm’

Uitnodiging ‘Bouwen aan vertrouwen en terugdringen van dwang en drang’, 7 maart 2014

Fotoimpressie van 7 maart 2014

Opening 2 Gastheren

Mark Bent (bestuurder Spirit) en Hans Nusse (projectleider Stelselherziening Raad voor de Kinderbescherming) zijn de gastheren en gespreksleiders tijdens de bijeenkomst. 

Mark Bent opent de bijeenkomst en geeft aan hoe een studiereis naar de praktijk van jeugdzorg in Denemarken hem inspireerde. Het vertrouwen dat ouders daar in de jeugdzorg hebben en het vertrouwen dat de jeugdzorg in ouders en hun omgeving heeft, kan een voorbeeld zijn voor Nederland: ‘Het kán anders,’geeft hij aan. ‘In mijn ogen is dit onvoldoende op de Nederlandse transformatie agenda terecht gekomen .’
Hans Nusse benadrukt dat vertrouwen een zaak is tussen professionals en ouders en kinderen. En tegelijkertijd ook een parallel proces. ‘Het bevorderen van vertrouwen tussen bestuurders en professionals uit de dwang en drang-wereld en het ontwikkelen van betere samenwerking onderling en met de gemeenten, ‘is cruciaal in zijn ogen.

Film: Opening met Mark Bent en Hans Nusse
 
 

(Toekomstige) rol van gemeenten in veiligheidsvraagstukken 4 wicher pattje

Wicher Pattje, voormalig wethouder en adviseur Conjunct, is als projectleider AMHK (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) betrokken bij de rol die gemeenten gaan spelen. Voor hem is het begrip congruentie essentieel. ‘Als aan de ene kant de burger zijn verantwoordelijkheid moet nemen, dan moet je als overheid congruentie laten zien in al je handelen,’stelt hij .’Niet op het ene vlak de burger verantwoordelijk maken en op andere gebieden niet!’ Pattje ziet veel overheidsinitiatieven gericht op burgerparticipatie: “kom erbij mensen, dit is ook van jullie”. Zo moet het wat hem betreft niet. Het gaat om burgerinitiatieven gericht op overheidsparticipatie. Dat is de mindset , de verandering die de gemeente moet doorvoeren.

Film: (Toekomstige) Rol van gemeenten in veiligheidsvraagstukken
 

Jacques Wallage spreekt 'De Zwerm' toe.

fotoJacquesWallagekl De voorzitter van de raad voor het openbaar bestuur Jacques Wallage spreekt "De Zwerm toe".

 
 
Film: Jaques Wallage
 

Inzetten op trouw, Denemarken en Nederland 6 trine caroline

Trine Hounsgaerd, directeur van de Deense jeugdinrichting Kanonen en Caroline Vink van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) presenteren de aanpak in Denemarken. Hoe faciliteert Trine Hounsgaerd en het instituut Kanonen nabijheid en trouw van de mensen die met kinderen werken? Wat zijn verschillen tussen beide landen? Wat kan Nederland leren van Denemarken waar de transitie van regie in jeugdzorg van landelijke naar lokale overheid al enkele jaren geleden is doorgevoerd?

Trine geeft aan dat de situatie in Denemarken niet de ‘hemel’ is. Wat wel duidelijk is dat het samenwerken met de familie centraal staat. En dat het inzetten van dwang en drang tot het uiterste beperkt blijft.

Presentatie in pdf

Film: Inzetten op trouw

 

Regie bij de burger 8 adri van montfoort

Adri van Montfoort, adviseur, lector, jurist, pedagoog en familierechter, inspireert de deelnemers met zijn introductie over ‘Regie bij de burger’. Hij benadrukt het belang van bescheidenheid.
Hij pleit ervoor dat Gemeenten aansluiten bij de vraag en bij de ‘route’ van de burgers en met hen de dialoog zoeken. ‘ een gemeente hoeft niet alles te weten en te zien; bouwen aan vertrouwen is een goede intentie maar kan ook leiden tot meer interventies. Ik pleit voor meer vertrouwen in de burger. Daar gaat het om!’

Presentatie in pdf

Film: Regie bij de burger

 

Snapshots van good practices in het veld 9 gerdi meyknecht

Gerdi Meyknecht, Associatie Jeugdzorg, gaat in gesprek met vier projectleiders van innovatieve projecten in de jeugdzorgpraktijk. In vogelvlucht schetsen de mensen hun project en het vernieuwende in de aanpak en geven ze een advies aan de aanwezigen voor het bouwen aan vertrouwen en het verminderen van dwang en drang.

Aan de orde komen:
SAVE uit Utrecht (filmpje)
VERVE uit Overijssel (filmpje)
GGW ut Amsterdam (filmpje)
SOS uit Drenthe (filmpje)

Film: Snapshots van good practices
 

Veldtafels

Aan zes veldtafels gaan deelnemers in gesprek over good practices, nieuwe aanpakken die in de praktijk al zijn gerealiseerd of in ontwikkeling zijn. Onder leiding van inhoudelijke inspiratoren en een gastvrouw/gastheer bespreken de deelnemers hoe zij in eigen praktijk bouwen aan vertrouwen en formuleren ze bouwstenen voor de transformatie agenda.

Afronding

De bijeenkomst werd door alle betrokkenen als bijzonder inspirerend ervaren.

‘Dit gesprek moeten we echt verder voeren met elkaar. Dit gaat voorbij de formele transitie en raakt het hart van de transformatie..’
Medio april 2014 komt de Zwerm weer bij elkaar.'

Fotoimpressie van 7 maart 2014

Wilt u deel uitmaken van deze beweging?

Neem contact met ons op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 • Werkagenda onderwijs-jeugd +

  logojeugdonderwijs Sinds 2013 werken de PO-Raad, de VO-raad, de VNG, het Nederlands Jeugdinstituut en de ministeries OCW en VWS samen om

  Lees verder...
 • Nieuwjaarsevent 2018: Ik word (20)18 +

  171215 complete uitnodiging final 1 Jeugdzorg Nederland en de Associatie voor Jeugd nodigen u van harte uit voor het Nieuwjaarsevent 2018.

  In 2017 stond de

  Lees verder...
 • Jongerenorganisaties en Tweede Kamerleden komen samen +

  “In de praktijk wordt er vooral veel over kinderen en jongeren gepraat, in plaats van met kinderen en jongeren. Dat

  Lees verder...
 • Opgroeien naar volwassenheid... aflevering 'Zorg' +

   

  171126 ingresprek Vijf jongeren uit de jeugdhulp zijn in gesprek met vijf jongeren die opgroeien vanuit een veilig en stabiel thuis.

  Lees verder...
 • Altijd samen met de jongeren +

  Onze initiatiefgroep ‘Altijd met de jongere’ bestaat uit 9 bestuurders en is ontstaan op het najaarscongres 2016 in Rotterdam.
  Toen zagen

  Lees verder...
 • Workshop: Bejegening Jongeren +

  o TEEN AND MOM TALKING facebook 1 Op basis van de trainingen ‘Mijn leven is jouw werk’ en ‘Bejegening is mensenwerk’

  Datum: Vrijdag 8 december 2017
  Tijd:

  Lees verder...
 • Video verslag 'Voor de Jeugddag 2017' +

  vdjeugddag Verslag voor de Jeugddag 2017.

  Lees verder...
 • Diversiteit als businesscase +

  hghorasi Column door Gerdi Meyknecht
   
  Op 5 oktober ontmoette een aantal leden van de Associatie voor Jeugd en de AssociatieKring

  Lees verder...
 • Uitnodiging en Programma Ervaringsdeskundigen +

  2015 10 02 16.27.15

  NIEUWE DATUM: 9 FEBRUARI 2018

  Ervaringsdeskundigen, ExpEx: ze horen gewoon op de loonlijst binnen je organisatie. Want juist met hen

  Lees verder...
 • DigiJong +

  Hulp aan Jeugd Digitaal 1

  Op 22 juni heeft een delegatie van de DigiJong bestuurdersgroep, samen met Evelyn Visschendijk (Spirit) een presentatie gehouden tijdens het

  Lees verder...
 • Agenda De Zwerm 2017 - 2018 +

  artikel JeugdCO 1 De Zwerm heeft als missie om radicaal te breken met de praktijk van drang en dwang en om kinderen veilig

  Lees verder...
 • Impressie studiereis Schotland +

   

  Wij willen alle deelnemers aan deze bijzondere studiereis en met name onze gasten uit het onderwijs, vanuit Gemeenten, VNG,

  Lees verder...
  • 1