kindcentrra2020Jeugdzorg Nederland en de Associatie voor Jeugd zijn actief betrokken bij twee belangwekkende ontwikkelingen in Nederland op het terrein van jonge kinderen: Pedagogisch PACT en Kindcentra 2020.

Beide projecten hebben tot doel om de professionele pedagogische omgeving voor jonge kinderen (0-6) te versterken. PACT vanuit de professionele praktijk: hoe brengen professionals uit de opvang, onderwijs én zorg in teamverband inclusie op de werkvloer. Kindcentra 2020 door voorstellen op stelselniveau te formuleren, waardoor belemmeringen van juridische en financiele aard voor het werken vanuit één organisatie / visie verdwijnen.

Jeugdzorg Nederland en de Associatie voor Jeugd zijn nu al actief betrokken bij PACT: Wybe Cnossen en Fawzia Nasrullah maken deel uit van de Adviesgroep PACT; Els Rienstra treedt als voorzitter op. Dit vanuit de visie dat de zorg voor jonge kinderen het best tot zijn recht komt nabij kinderen, het liefst in een kindcentrum. Om die reden levert jeugdhulp ook een actieve bijdrage aan proeftuinen van PACT: Entrea, Elker, Parlan, Lindenhout, Lijn5, YOUKE, Spirit, Juvent en anderen….
Kindcentra 2020 wordt ondersteund door koplopers uit de kinderopvang, onderwijs en wethouders. Ook de inbreng vanuit de jeugdhulp wordt nu gevraagd! Gedacht wordt aan een Kopgroep Jeugdhulp voor Kindcentra die:

 • een position paper maakt over de rol van ondersteuning en jeugdhulp in Kindcentra
 • op afroep advies geeft aan de initiatiefgroep Kindcentra 2020
 • bereid is in eigen gremia beleid en praktijk te stimuleren.

Wij nodigen belangstellende leden van de Associatie voor Jeugd heel graag uit om deze opdracht op te pakken.

PACT-lunch
25 september
12.30 – 14.00 uur
Restaurant Claar - Utrecht

opgave voor de lunch via deze link

Met medewerking van
Anki Duin (projectleider PACT)
Gijs van Roozendaal (Kindcentra 2020)
Els Rienstra (voorzitter Adviesgroep PACT)
Tom van Yperen (wetenschapsteam PACT)

Op 9 oktober 2015 presenteert Kindcentra 2020 op een symposium in Den Haag de tussentijdse resultaten van haar werk. U bent allen van harte uitgenodigd! Zie uitnodiging

 • Werkagenda onderwijs-jeugd +

  logojeugdonderwijs Sinds 2013 werken de PO-Raad, de VO-raad, de VNG, het Nederlands Jeugdinstituut en de ministeries OCW en VWS samen om

  Lees verder...
 • Nieuwjaarsevent 2018: Ik word (20)18 +

  171215 complete uitnodiging final 1 Jeugdzorg Nederland en de Associatie voor Jeugd nodigen u van harte uit voor het Nieuwjaarsevent 2018.

  In 2017 stond de

  Lees verder...
 • Jongerenorganisaties en Tweede Kamerleden komen samen +

  “In de praktijk wordt er vooral veel over kinderen en jongeren gepraat, in plaats van met kinderen en jongeren. Dat

  Lees verder...
 • Opgroeien naar volwassenheid... aflevering 'Zorg' +

   

  171126 ingresprek Vijf jongeren uit de jeugdhulp zijn in gesprek met vijf jongeren die opgroeien vanuit een veilig en stabiel thuis.

  Lees verder...
 • Altijd samen met de jongeren +

  Onze initiatiefgroep ‘Altijd met de jongere’ bestaat uit 9 bestuurders en is ontstaan op het najaarscongres 2016 in Rotterdam.
  Toen zagen

  Lees verder...
 • Workshop: Bejegening Jongeren +

  o TEEN AND MOM TALKING facebook 1 Op basis van de trainingen ‘Mijn leven is jouw werk’ en ‘Bejegening is mensenwerk’

  Datum: Vrijdag 8 december 2017
  Tijd:

  Lees verder...
 • Video verslag 'Voor de Jeugddag 2017' +

  vdjeugddag Verslag voor de Jeugddag 2017.

  Lees verder...
 • Diversiteit als businesscase +

  hghorasi Column door Gerdi Meyknecht
   
  Op 5 oktober ontmoette een aantal leden van de Associatie voor Jeugd en de AssociatieKring

  Lees verder...
 • Uitnodiging en Programma Ervaringsdeskundigen +

  2015 10 02 16.27.15

  NIEUWE DATUM: 9 FEBRUARI 2018

  Ervaringsdeskundigen, ExpEx: ze horen gewoon op de loonlijst binnen je organisatie. Want juist met hen

  Lees verder...
 • DigiJong +

  Hulp aan Jeugd Digitaal 1

  Op 22 juni heeft een delegatie van de DigiJong bestuurdersgroep, samen met Evelyn Visschendijk (Spirit) een presentatie gehouden tijdens het

  Lees verder...
 • Agenda De Zwerm 2017 - 2018 +

  artikel JeugdCO 1 De Zwerm heeft als missie om radicaal te breken met de praktijk van drang en dwang en om kinderen veilig

  Lees verder...
 • Impressie studiereis Schotland +

   

  Wij willen alle deelnemers aan deze bijzondere studiereis en met name onze gasten uit het onderwijs, vanuit Gemeenten, VNG,

  Lees verder...
  • 1