kindcentrra2020Jeugdzorg Nederland en de Associatie voor Jeugd zijn actief betrokken bij twee belangwekkende ontwikkelingen in Nederland op het terrein van jonge kinderen: Pedagogisch PACT en Kindcentra 2020.

Beide projecten hebben tot doel om de professionele pedagogische omgeving voor jonge kinderen (0-6) te versterken. PACT vanuit de professionele praktijk: hoe brengen professionals uit de opvang, onderwijs én zorg in teamverband inclusie op de werkvloer. Kindcentra 2020 door voorstellen op stelselniveau te formuleren, waardoor belemmeringen van juridische en financiele aard voor het werken vanuit één organisatie / visie verdwijnen.

Jeugdzorg Nederland en de Associatie voor Jeugd zijn nu al actief betrokken bij PACT: Wybe Cnossen en Fawzia Nasrullah maken deel uit van de Adviesgroep PACT; Els Rienstra treedt als voorzitter op. Dit vanuit de visie dat de zorg voor jonge kinderen het best tot zijn recht komt nabij kinderen, het liefst in een kindcentrum. Om die reden levert jeugdhulp ook een actieve bijdrage aan proeftuinen van PACT: Entrea, Elker, Parlan, Lindenhout, Lijn5, YOUKE, Spirit, Juvent en anderen….
Kindcentra 2020 wordt ondersteund door koplopers uit de kinderopvang, onderwijs en wethouders. Ook de inbreng vanuit de jeugdhulp wordt nu gevraagd! Gedacht wordt aan een Kopgroep Jeugdhulp voor Kindcentra die:

 • een position paper maakt over de rol van ondersteuning en jeugdhulp in Kindcentra
 • op afroep advies geeft aan de initiatiefgroep Kindcentra 2020
 • bereid is in eigen gremia beleid en praktijk te stimuleren.

Wij nodigen belangstellende leden van de Associatie voor Jeugd heel graag uit om deze opdracht op te pakken.

PACT-lunch
25 september
12.30 – 14.00 uur
Restaurant Claar - Utrecht

opgave voor de lunch via deze link

Met medewerking van
Anki Duin (projectleider PACT)
Gijs van Roozendaal (Kindcentra 2020)
Els Rienstra (voorzitter Adviesgroep PACT)
Tom van Yperen (wetenschapsteam PACT)

Op 9 oktober 2015 presenteert Kindcentra 2020 op een symposium in Den Haag de tussentijdse resultaten van haar werk. U bent allen van harte uitgenodigd! Zie uitnodiging

 • Impressie werkbezoek IKEC Hoorn +

  180305 foto4b Op 7 maart organiseerde de Kopgroep Jeugdhulp (voor inclusieve kindcentra) een werkbezoek aan het IKEC in Hoorn: een nieuwe leeromgeving

  Lees verder...
 • Verslag: Inspiratiedag Ervaringsdeskundigheid inzetten +

  associatiekringsm ‘Ervaringskennis: de bron voor innovatie en ondernemerschap’

  De AssociatieKring organiseerde de “Inspiratiedag Ervaringsdeskundigheid inzetten” op 9 februari te Rotterdam . Veel

  Lees verder...
 • Nieuwjaarsevent 25 januari 2018 +

  2018 01 25 15.08.11 Op 25 januari 2018 ontmoeten zo’n 90 leden van de Associatie voor Jeugd en van Jeugdzorg Nederland elkaar in Amersfoort.

  Lees verder...
 • Altijd met de jongere +

  180313 Kalv Op 25 januari bood Mariette Vos namens de Associatie voor Jeugd een Position Paper aan de Kinderombudsvrouw aan. Deze was

  Lees verder...
 • Opzet ‘Anders Verantwoorden’ in 2018 +

  180313 AVER Kopgroep: Gerrit Jan Hoogeland, Marienne Verhoef, Ruud Grondel, Roos van Gelderen, Annemarie van Dalen, Rutger Hageraats, Albert Jan Kruiter, Gerdi Meyknecht

  De kopgroep heeft afgesproken om de

  Lees verder...
 • DigiJong Plan 2018: 3 programma-lijnen +

  digijong smm KOPGROEP
  Mariette Vos, Gerrit Jan Hoogeland, Geert Hoeksema, Wim Gorissen, Hans Butselaar, Marienne Verhoef

  Plan 2018: 3 programma-lijnen

  DigiJong
  DigiJong richt

  Lees verder...
 • Uitnodiging: School van de Toekomst +

  futureschool Werkplaats inclusieve leeromgevingen 0-23

  Op 16 april willen we met u en uw partners verkennen welke plannen en ideëen er

  Lees verder...
 • Verder met Schotse lessen op het Voorjaarscongres 2018 +

  Beste Schotlandganger,

  Graag willen we u, betrokken bij het Najaarscongres 2017 in Schotland, ook uitnodigen voor het inhoudelijke deel van

  Lees verder...
 • Voorjaarscongres 2018 - Leeuwarden +

  Locatie:   Leeuwarden
  Data:        22 & 23 maart 2018

  In 2018 nodigt de Kring Noord u van harte

  Lees verder...
 • Jongerenorganisaties en Tweede Kamerleden komen samen +

  “In de praktijk wordt er vooral veel over kinderen en jongeren gepraat, in plaats van met kinderen en jongeren. Dat

  Lees verder...
 • Diversiteit als businesscase +

  hghorasi Column door Gerdi Meyknecht
   
  Op 5 oktober ontmoette een aantal leden van de Associatie voor Jeugd en de AssociatieKring

  Lees verder...
 • Impressie studiereis Schotland +

   

  Wij willen alle deelnemers aan deze bijzondere studiereis en met name onze gasten uit het onderwijs, vanuit Gemeenten, VNG,

  Lees verder...
  • 1