digijong smmKOPGROEP
Mariette Vos, Gerrit Jan Hoogeland, Geert Hoeksema, Wim Gorissen, Hans Butselaar, Marienne Verhoef

Plan 2018: 3 programma-lijnen

DigiJong
DigiJong richt zich op het optimaal benutten van digitale innovatie voor het jeugd-domein.
De ambitie van DigiJong is het realiseren van ‘landelijke impact’ : welke infrastructuur en activiteiten zijn nodig om innovatie op het terrein van digitalisering breder uit te zetten?
Daarbij zijn twee vraagstukken cruciaal:

 • Het ontwikkelen van criteria (en mogelijk werkzame factoren) op basis waarvan nieuwe kansrijke digitale mogelijkheden een breder bereik krijgen.
 • Het feitelijk verspreiden en implementeren van digitale tools.

Inhoudelijke uitgangspunten DigiJong
Een aantal uitgangspunten vormt het eerste raamwerk waarbinnen DigiJong in 2018 haar activiteiten ontwikkelt. Digitale innovatie moet dus een bijdrage leveren aan:

 1. Het versterken van maatschappelijke opvoedkracht: nieuwe mogelijkheden om kennis te verspreiden, met als doel het versterken van het opvoedvermogen van ouders, ook als er opvoed- en opgroeivraagstukken zijn.
 2. Meer eigen regie bij ouders en jongeren: meer inzicht in en eigen regie over de hulp.
 3. Eerder erbij en effectiever: opvoedvragen en – problemen worden eerder onderkend én ondersteund, er is minder sprake van escalatie van problemen.
 4. Digitalisering kan deels een effectief antwoord zijn op het minder beschikbaar zijn van medewerkers in de komende jaren.

Uitwerking programmalijnen 2018

1. Het delen en zo mogelijk opschalen van interessante toepassingen voor het brede jeugd-veld
DigiJong wil in samenwerking met de Garages en PL 51 een landelijke dag organiseren, voor professionals, directies en bestuurders. Op die dag worden interessante nieuwe toepassingen gepresenteerd. Nieuwe concepten, die voldoen aan de bovenstaande criteria, kunnen voor die tijd ingediend worden en worden door een panel van professionals en gebruikers beoordeeld. De indieners moeten tevens aangeven wat zij nodig hebben om een volgende stap te zetten (exposure, nader onderzoek, experimenteren met het tool in verschillende type organisaties…)
DigiJong organiseert een kring van ‘vrienden’ om dit initiatief heen, die kan helpen bij de beantwoorden van de vragen van de indieners. Zij vormen samen met alle leden van de Associatie voor Jeugd een coalitie om goede of veelbelovende toepassingen verder te helpen.
Organisatie: Associatie voor Jeugd met Garage2020 en Pl 51.
Datum: Najaar 2018

2. Benutten van big-data voor gerichte ontwikkeling van diensten
Slim gebruik maken van big-data draait vooral om het kunnen stellen van de juiste vragen: wat willen we eigenlijk echt weten, waarom en waar moet het antwoord een bijdrage aan leveren?
DigiJong organiseert een (of meerdere) werk-sessie(s) over ‘de kunst van het stellen van de juiste vraag’ en het nut van werken met big-data. Het gaat om een gerichte verkenning van dit thema.
Mmv: Floor Scheepers (UU, hoogleraar innovatie innovatie GGZ (Marienne/Mariette), Data Lab Amsterdam, Ynformed, Dataland VNG, e.a.
Datum: 29 juni 2018

3. Stroomlijnen van administratieve processen (lean thinking)
Een derde lijn is het inzetten van digitale innovatie voor het stroomlijnen van administratieve processen.
We willen onderzoeken of ‘visitatie-bezoeken’ daarbij behulpzaam zijn. Parlan heeft zich aangemeld daarvoor. Een groep ‘experts’ licht het ‘digitale ‘lean-gehalte’ van de administratieve processen door en geeft gerichte adviezen.

 • Impressie werkbezoek IKEC Hoorn +

  180305 foto4b Op 7 maart organiseerde de Kopgroep Jeugdhulp (voor inclusieve kindcentra) een werkbezoek aan het IKEC in Hoorn: een nieuwe leeromgeving

  Lees verder...
 • Verslag: Inspiratiedag Ervaringsdeskundigheid inzetten +

  associatiekringsm ‘Ervaringskennis: de bron voor innovatie en ondernemerschap’

  De AssociatieKring organiseerde de “Inspiratiedag Ervaringsdeskundigheid inzetten” op 9 februari te Rotterdam . Veel

  Lees verder...
 • Nieuwjaarsevent 25 januari 2018 +

  2018 01 25 15.08.11 Op 25 januari 2018 ontmoeten zo’n 90 leden van de Associatie voor Jeugd en van Jeugdzorg Nederland elkaar in Amersfoort.

  Lees verder...
 • Altijd met de jongere +

  180313 Kalv Op 25 januari bood Mariette Vos namens de Associatie voor Jeugd een Position Paper aan de Kinderombudsvrouw aan. Deze was

  Lees verder...
 • Opzet ‘Anders Verantwoorden’ in 2018 +

  180313 AVER Kopgroep: Gerrit Jan Hoogeland, Marienne Verhoef, Ruud Grondel, Roos van Gelderen, Annemarie van Dalen, Rutger Hageraats, Albert Jan Kruiter, Gerdi Meyknecht

  De kopgroep heeft afgesproken om de

  Lees verder...
 • DigiJong Plan 2018: 3 programma-lijnen +

  digijong smm KOPGROEP
  Mariette Vos, Gerrit Jan Hoogeland, Geert Hoeksema, Wim Gorissen, Hans Butselaar, Marienne Verhoef

  Plan 2018: 3 programma-lijnen

  DigiJong
  DigiJong richt

  Lees verder...
 • Uitnodiging: School van de Toekomst +

  futureschool Werkplaats inclusieve leeromgevingen 0-23

  Op 16 april willen we met u en uw partners verkennen welke plannen en ideëen er

  Lees verder...
 • Verder met Schotse lessen op het Voorjaarscongres 2018 +

  Beste Schotlandganger,

  Graag willen we u, betrokken bij het Najaarscongres 2017 in Schotland, ook uitnodigen voor het inhoudelijke deel van

  Lees verder...
 • Voorjaarscongres 2018 - Leeuwarden +

  Locatie:   Leeuwarden
  Data:        22 & 23 maart 2018

  In 2018 nodigt de Kring Noord u van harte

  Lees verder...
 • Jongerenorganisaties en Tweede Kamerleden komen samen +

  “In de praktijk wordt er vooral veel over kinderen en jongeren gepraat, in plaats van met kinderen en jongeren. Dat

  Lees verder...
 • Diversiteit als businesscase +

  hghorasi Column door Gerdi Meyknecht
   
  Op 5 oktober ontmoette een aantal leden van de Associatie voor Jeugd en de AssociatieKring

  Lees verder...
 • Impressie studiereis Schotland +

   

  Wij willen alle deelnemers aan deze bijzondere studiereis en met name onze gasten uit het onderwijs, vanuit Gemeenten, VNG,

  Lees verder...
  • 1