digijong smmKOPGROEP
Mariette Vos, Gerrit Jan Hoogeland, Geert Hoeksema, Wim Gorissen, Hans Butselaar, Marienne Verhoef

Plan 2018: 3 programma-lijnen

DigiJong
DigiJong richt zich op het optimaal benutten van digitale innovatie voor het jeugd-domein.
De ambitie van DigiJong is het realiseren van ‘landelijke impact’ : welke infrastructuur en activiteiten zijn nodig om innovatie op het terrein van digitalisering breder uit te zetten?
Daarbij zijn twee vraagstukken cruciaal:

 • Het ontwikkelen van criteria (en mogelijk werkzame factoren) op basis waarvan nieuwe kansrijke digitale mogelijkheden een breder bereik krijgen.
 • Het feitelijk verspreiden en implementeren van digitale tools.

Inhoudelijke uitgangspunten DigiJong
Een aantal uitgangspunten vormt het eerste raamwerk waarbinnen DigiJong in 2018 haar activiteiten ontwikkelt. Digitale innovatie moet dus een bijdrage leveren aan:

 1. Het versterken van maatschappelijke opvoedkracht: nieuwe mogelijkheden om kennis te verspreiden, met als doel het versterken van het opvoedvermogen van ouders, ook als er opvoed- en opgroeivraagstukken zijn.
 2. Meer eigen regie bij ouders en jongeren: meer inzicht in en eigen regie over de hulp.
 3. Eerder erbij en effectiever: opvoedvragen en – problemen worden eerder onderkend én ondersteund, er is minder sprake van escalatie van problemen.
 4. Digitalisering kan deels een effectief antwoord zijn op het minder beschikbaar zijn van medewerkers in de komende jaren.

Uitwerking programmalijnen 2018

1. Het delen en zo mogelijk opschalen van interessante toepassingen voor het brede jeugd-veld
DigiJong wil in samenwerking met de Garages en PL 51 een landelijke dag organiseren, voor professionals, directies en bestuurders. Op die dag worden interessante nieuwe toepassingen gepresenteerd. Nieuwe concepten, die voldoen aan de bovenstaande criteria, kunnen voor die tijd ingediend worden en worden door een panel van professionals en gebruikers beoordeeld. De indieners moeten tevens aangeven wat zij nodig hebben om een volgende stap te zetten (exposure, nader onderzoek, experimenteren met het tool in verschillende type organisaties…)
DigiJong organiseert een kring van ‘vrienden’ om dit initiatief heen, die kan helpen bij de beantwoorden van de vragen van de indieners. Zij vormen samen met alle leden van de Associatie voor Jeugd een coalitie om goede of veelbelovende toepassingen verder te helpen.
Organisatie: Associatie voor Jeugd met Garage2020 en Pl 51.
Datum: Najaar 2018

2. Benutten van big-data voor gerichte ontwikkeling van diensten
Slim gebruik maken van big-data draait vooral om het kunnen stellen van de juiste vragen: wat willen we eigenlijk echt weten, waarom en waar moet het antwoord een bijdrage aan leveren?
DigiJong organiseert een (of meerdere) werk-sessie(s) over ‘de kunst van het stellen van de juiste vraag’ en het nut van werken met big-data. Het gaat om een gerichte verkenning van dit thema.
Mmv: Floor Scheepers (UU, hoogleraar innovatie innovatie GGZ (Marienne/Mariette), Data Lab Amsterdam, Ynformed, Dataland VNG, e.a.
Datum: 29 juni 2018

3. Stroomlijnen van administratieve processen (lean thinking)
Een derde lijn is het inzetten van digitale innovatie voor het stroomlijnen van administratieve processen.
We willen onderzoeken of ‘visitatie-bezoeken’ daarbij behulpzaam zijn. Parlan heeft zich aangemeld daarvoor. Een groep ‘experts’ licht het ‘digitale ‘lean-gehalte’ van de administratieve processen door en geeft gerichte adviezen.

 • Uitnodiging: Anders Verantwoorden +

  boy and girl reading sm Beste genodigden,

  Op verschillende plekken en in verschillende verbanden zijn we bezig met ‘anders verantwoorden’. Eenvoudiger en meer volgens de

  Lees verder...
 • Inspiratietafel: Big Data +

  data 560x389 Datum:       29 juni 2018
  Tijd:            10.00 - 12.30 uur
  Locatie:       Seats2Meet  Utrecht

  Lees verder...
 • Vier de Successen in de Zorg voor Jeugd! +

  180927 Foto AK Wanneer is hulp een succes? En hoe zorg je dat elke organisatie en professional dezelfde successen kan behalen?

  In een

  Lees verder...
 • Impressie VJC 2018 +

  2018 03 22 13.24.59 Kring Noord aan zet!

  Om 13.00 uur stond een Fries lunch voor ons klaar in de Blokhuispoort: een voormalige gevangenis,

  Lees verder...
 • Impressie werkbezoek IKEC Hoorn +

  180305 foto4b Op 7 maart organiseerde de Kopgroep Jeugdhulp (voor inclusieve kindcentra) een werkbezoek aan het IKEC in Hoorn: een nieuwe leeromgeving

  Lees verder...
 • Altijd met de jongere +

  180313 Kalv Op 25 januari bood Mariette Vos namens de Associatie voor Jeugd een Position Paper aan de Kinderombudsvrouw aan. Deze was

  Lees verder...
 • Jongerenorganisaties en Tweede Kamerleden komen samen +

  “In de praktijk wordt er vooral veel over kinderen en jongeren gepraat, in plaats van met kinderen en jongeren. Dat

  Lees verder...
 • Diversiteit als businesscase +

  hghorasi Column door Gerdi Meyknecht
   
  Op 5 oktober ontmoette een aantal leden van de Associatie voor Jeugd en de AssociatieKring

  Lees verder...
 • 1